Zesílení intuice pomocí channelingu a transpersonálních zážitků

Zesílení intuice pomocí channelingu a transpersonálních zážitků

 

Naše stránky obsahují desítky podrobných článků o tom co děláme, ale napadlo mne o tom napsat velmi stručnou souhrnnou informaci:

Po zkušenostech s různými církvemi jsem před 25 lety začal s holotropním dýcháním. Zde jsem měl první zážitky ze transpersonálních sfér, jež silně překračovaly mé intelektové schopnosti ( pojem transpersonální prožívání ).

Metodu jsem zdokonalil a rozvinul, protože jsem v tu dobu začal i s hypnotickými regresemi, progresemi a s channelingem.

Channeling je komunikace s vyššími úrovněmi vědomí, tedy intuicí. Odedávna ji dělají šamané, proroci a zasvěcenci. Na webu je o něm spousta kurzů a knih.

Po letech praxe a přednášek se vytvořila skupinka přátel. Společně jsme přešli na vyšší úroveň channelingu. Někteří používají i mikrodávky psychoaktivních látek, aby se dostali od verbální komunikace s intuicí k návštěvám Jeho hypergeniálního světa. / Tyto techniky jsou také součástí neošamanismu, či alšamanismu, viz. bak. práce: Městský šamanismus, duchovní a psychosociální působení aneb alšamanismus/

V tomto odlišném, transpersonálním vnitřním světě nám naše vlastní vyšší Já vysvětluje filozofické základy světa pomocí Jeho úžasných, vševyjadřujících pocitů a vizí. To se v literatuře označuje i jako mystika.

Po mnoha letech praxe naše intuice podstatně zesílila, máme částečně i Její pocity částečně i v běžném životě. Je to dost těžká práce, vlastně studium. Ale stojí to za to…

 

Naše stránky:

http://mystika.mysteria.cz/

http://intuice.mysteria.cz/

http://intago.sweb.cz/

 

Pitný režim

Pitný režim

Před padesáti lety nám v základní škole o velké přestávce začali dávat lahve s mlékem. To byl výsledek výzkumu ministerstva školství, ve kterém bylo zjištěno, že žáci jsou dehydrovaní. Ráno téměř nepijí, v poledne také ne, až odpoledne a večer. To vede k poškozování dětského organismu. Je to daleko větší problém, než školní strava.

Po nějaké době byla tato novinka bohužel zrušena. Mléko skutečně není pro všechny děti to pravé, univerzálnější jsou ovocné šťávy.

Mnohé velké, důležité skutečnosti jsou velmi prosté. Přesto se přehlížejí. O jídle se mluví často a do detailů, ale o pití jen velmi málo. Přitom je důležitější. Bez vody vydrží člověk mnohonásobně kratší dobu.

Nedostatek či přebytek stravy je na člověku jasně vidět, ale dehydratace už tak jasně vidět není. Hladem u nás nikdo neumře, ale dehydratací ano, a je to bohužel časté.

Zejména velmi staří lidé ztrácejí pocit žízně a dehydratace vede ke zmatenosti a těžkému zhoršení zdravotního stavu. Jejich rodina si často neumí poradit a neudělá nic. Přitom je stačí jen zavodnit a jejich stav se až zázračně zlepší.

Nejde jen o nepříjemné kameny v močovém ústrojí, které se špatně odstraňují. Metabolismem těla se vytvářejí škodlivé látky, které musí rychle pryč. Jinak skrytě škodí. Na detoxikaci se nabízejí různé drahé přípravky, ale voda je nejjednodušším a nejpřirozenějším prostředkem.

Intuice radí pít dost a často. Vybrat si vhodné druhy nápojů. Ovocné šťávy, čaje, vinné střiky, doplnit pivem i vínem.

Je to také jeden ze základních živlů Matky přírody, i šamanské – domorodé kultrury mají základní živly ve velké úctě. A obecně platí, čím více jíme, tím více bychom měli pít a už to samo nám dá míru v přijímání obojího.

Voda a Oheň

Festvival holotropní kultury – Praha 2017

 

Výstava-vernisáž obrzazů

Festival – PROGAM – VSTUPENKY

https://www.festivalholotropnikultury.cz/

O festivalu píší…

Novinky.cz

 

 

 

Miloš Aitosh – obrazy / images

V Těle božstva

V Těle božstva

Září 1998

Na třetí meditaci se připravil důkladněji větší očistou a harmonizací. Už ráno se mu objevila vize, kde ležel v posvátné nádrži- mikvi, do které přitékala voda a on se v ní rozpouštěl až se úplně rozplynul. Odpoledne sledoval film o Francii, její přírodě a životním stylu. Seznámil se také s novou božskou silou, již čtrnáctou – svým nadvědomím 7,5té dimenze, jež spojuje výhody sedmé a osmé, tj. harmonii a energii a požádal Ji o řízení procesu.

Pod Jejím vedením sestupoval do ponoru meditace, setkal se s božskými silami a postupně se stával Jimi. Uviděl vizi displeje s údajem IQ. Číslo se začalo rychle zvyšovat, brzy přibylo čtvrté, pak i páté místo.

Opět uviděl jízdu Stvořením a zase nechápal symboliku dějů. Na rozdíl od minulé byla meditace klidnější, neměl už strach rozpustit se v božském. Myšlenek vznikalo jen málo a nebyly rušivé, jen Ho vnímal. Zaposlouchal se do zpěvu a pochopil, že zpěvačka zažívá božstvo, je Jím. Skladba skupiny Dead Can Dance aktivovala pátou dimenzi – intuici, Hudba sfér přivolávala šestou – Nadjá, která měla daleko jemnější, silnější, lidem vzdálenější a dokonalejší prožitek.

Zažíval stav hluboké božské meditace. Snadno se zapomene, protože je tak Jiný. Již několikrát dříve byl v podobném, ale až nyní pocítil, jak moc je cenný. Uklidnit se a jen vnímat vhodnou hudbu, to je nejlepší vstup do meditace.

Vždyť je to stále ZDE. Dveře do svatební místnosti však musí být otevřené. Bylo to tak jasné a krásné – prostě byl božstvím, nic jednoduššího. Jen on sám se z Něj mohl vyhnat. V malém zbytku spodního vědomí si téměř násilím protlačil myšlenku – Tak tohle je opravdová, úplná, nezpochybnitelná Dokonalost!

 

Bůh Stvořitel podle Michelangela

Bůh Stvořitel podle Michelangela

 

Hlavním výsledkem této meditace bylo, že mohl prožít a popsat pocit božstva, tj. Nadjá, jako silnou, přirozeně posvátnou, hrdě vznešenou, radostnou a neuvěřitelně lehkou, věčně tvořivou Dokonalost. Moc, Šíři Lásky, Síly a Harmonie, plnou čistého a ostrého vnímání Všeho. Není to tedy žádná buddhistická prázdnota či utrpení Krista na kříži.

Poznal opět, že božská láska se vůbec nepodobá lidské, ani našim představám o ní. Jeho láska je On sám. Je klidná, je to spíše projev sounáležitosti a odpovědnosti. Zaměřuje se na člověka, chce mu pomáhat, ale pracuje podle vlastních karmických zákonů. I katastrofa dopravního letadla je aktem lásky. Rovněž pocit božstva není soucitem, jak říkají buddhisté. Pokud by se měl vyjádřit přesněji, pak jedině jako radostné BYTÍ či Jsoucno.

Pokud božstvo není zaměřeno na nějaký objekt, nemůže si uvědomit Sebe, Svou Vševědoucnost a Všemohoucnost. Proto si vytváří světy, ale ty již nemají takovou formu jako Ono. Zkoumá také ještě vyšší dimenze než je samo.

Znovu si uvědomil, že kvalita prožívaného světa je stejná jako kvalita vědomí entity v něm. Božstva se nevzrušují, jednají důstojně a uvolněně. Na co si vytvářet zbytečné stresy a povinnosti, proč si jen dokonale nehrát?

Člověku hrdá vznešenost Nadjá úplně chybí a kupodivu mu to vůbec nevadí. Lidé stále usilují se něco naučit, ale naše božské části to již velmi dobře umějí. To, co je pro nás geniální, je pro Ně úsměvnou nedokonalostí.

Je tak prosté být v božském světě. Bohatství, krása, ale žádný majetek v našem smyslu. Být tvořivý v běžném životě, umět si užít krásy. Neničit sebe vykonstruovanými myšlenkami a názory, ani se ubíjet  v pocitech, že se nám něco nelíbí.

Cítil spřízněnost se šamany dávných kultur. Překvapilo ho, jak blízko k božskému stylu mají Francouzi svým vnímáním krásy, přírody, domova i života, pohodou a harmonickým jednáním. Dokáží si udělat čas a vše vychutnat. Umějí si toho vážit a jsou hrdí. Nejblíže božskému jsou však indiáni. Češi a Američané bohužel nejdál.

Všechna náboženství jsou vedle, ale ti, kteří hledali nové cesty, občas něco našli. Pochopil, že řada lidí  zažila podobné stavy změněné reality pomocí psychotropních látek, ale bez komunikace s božskými silami je nedokázali správně pochopit a za diletantský přístup byli potrestáni.

Závislí na heroinu však žijí ve vlastním malém, mrtvém světě. Je nutné být smířlivý k těm, kteří v hledání udělali chybu a trochu to přehnali. Ze zážitků změněného stavu vědomí mohli být zmateni či okouzleni, ale k této lekci je nutný správný přístup. Je to těžké a bez pomoci božských sil se snadno zabloudí.

Pokud se Nadjá zaměří na naše problémy, povzdechne si – Ach člověk.… Když se chtěl, ponořen do Něj, podívat na sebe, ucítil jak se dívá dolů do temného.  Nebylo mu opět povoleno se zaměřit se na konkrétní  problémy jak by chtěl, ale najednou měl možnost poznat, jak vypadá jeho kniha i snaha o popis meditací z božského pohledu. Uviděl tu těžkopádnou školometnost, zoufalou a marnou snahu napsat něco kvalitního.

Vytvářet větné celky je zatěžující a útěkem z božské Plnosti. Chybí lehkost, pravá Tvorba, symbol. Když si uvědomil, že i tuto meditaci bude stejným způsobem popisovat, nejraději by to nedělal, jen zůstal v tomto stavu trvalé harmonie. Jsme tak silně přitahování banalitami, neustále se zabýváme nečistotou. Díval se svrchu na trapnou lidskou tragikomedii, dokonalá Tvořivost, to je ono! I touha zapamatovat si něco z Ní je nečistotou. Nelze si plést božský život s lidským, ti dva se nikdy nemohou dotknout. Každý má úplně jiné prostředí, úkoly a pocity.

Vážně smutné je naše tázání po smyslu života, snahy či otázky jak řešit své problémy. Přesto je to cesta. Proč se tak tyranizujeme, proč netančíme v rytmu Dokonalosti? Jaká je hudba, takový je tanec. Na rozdíl od božstva tančíme na omezené a hloupé písně. Vylétnout z božského do lidského a ještě do horšího lidského je tak běžné, ani nám nepřijde, jak je to destruktivní a smutné.

Občas dostal i velmi praktickou informaci. V meditaci ho vyrušily tři telefony. V klidu a s nadhledem je vyřídil, ale hlasy volajících a jejich starosti u něj vyvolaly zvláštní pocit úsměvného nadhledu. Jak si libujeme v malichernostech, hloupostech a strachu!!! Kontrast lidského a božského je neuvěřitelně veliký. Pak se opět zaposlouchal do hudby a znovu rychle letěl nahoru a dostal se zpět do Kosmického vědomí.

V sedmé dimenzi zažil nové, ještě jemnější pocity, které však neuměl dokonale procítit. Viděl tam několik spíše statických vizí se složitým vnitřním životem. Už běž, už nemáš energii, je to Tu drahé, komentovalo to jeho božské Já.

Po dvou a půl hodinách se cesta božským náhle zastavila a božský pocit hrdé vznešenosti pomalu mizel. Co se děje, zeptal se. Dochází ti energie, vystup, nebo to skončí špatně. Nemáš na to jet dál. A příště? Příště bude příště. Nějak se to udělá a teď jdi na tu polívku.

Když vystoupil z meditace, byl ještě zčásti v proudu božské intuice a psal si poznámky daleko kvalitnějším stylem. Objevovala se mu opět otázka, proč se vracet zpět a nezůstat v úžasném božském světě? Pak se pokusil opět meditovat a znovu se ponořil do božského vědomí. Ucítil však hukot energie, která z něj odcházela a raději ji ukončil.

Hlavním výsledkem meditace byl prožitek ponoru 50 – 60 procent do božské síly šesté dimenze, ale pouze 20 procent do sedmé, nirvanické a vnímání Jejich světů.  Na ukázku pak poznal i nový způsob řešení problémů – neptat se, ale v bdělém stavu se zčásti ponořit do intuice a podívat se na něj z Jejího pohledu. V pocitu je okamžité řešení bez váhání a přemýšlení. Je možné ho vyjádřit několika větami, i když jen přibližně. Je to daleko dokonalejší způsob než dávat otázky božským silám.

Podstatně se mu zlepšila intuice a cit pro krásu. Dále se projevilo zesílené prožívání všech duševních procesů harmonických i disharmonických a snaha přiblížit se božskému pocitu. Není potřeba spěchat a vymýšlet si povinnosti. Vše má svůj čas. Rovněž se mu zdokonalila komunikace s božskými silami, která již nevyžaduje zvláštní soustředění.

 

Strategické rozhodování

Základem kvalitního života je tvůrčím způsobem vymýšlet nové záměry. Aby naše jednání bylo účelné, musí být dobře promyšlené. Neohlížet se na to, jak se to, či ono běžně řeší, ale vždy hledat vlastní, nové a dokonalejší cesty. Nebýt líný přemýšlet a dělat vše na poslední chvíli a ukvapeně.

Busta neznámého stratéga (byl to Athénský stratég PERIKLE(é)S) s Korintskou přilbou; římská kopie řecké sochy z doby okolo roku 400 př. n. l..

Do všeho co děláme otiskujeme naši osobnost, je to naše vizitka. Proto kvalita jednání a tím i rozhodování musí být velká. Strategické rozhodování je tedy činnost, kdy je vše předem promyšleno i s možnými riziky a náhradními řešeními.

Znamená to mít základní styl, záměry a umět pracovat s informacemi. Umět se správně zeptat, vědět koho, vyhodnotit odpovědi a volit doplňující otázky tak, abych se v situaci správně orientoval.

Vše vyhodnocovat podle mnoha parametrů, každý má jinou váhu. Vše tedy musí mít svou hodnotu, která určuje, jak podrobně se s ní budu zabývat a jaký stav bych potřeboval.

Postup je od obecného ke konkrétnímu, od hrubého obrysu k detailu. Nic se nedá vymyslet hned a definitivně. Jde o to zamezit chybám, které nás všemožně poškozují.

Vyhnout se jednání v časové tísni, duševním zmatku či pod jiným nátlakem. Vše chce totiž čas. Na mnohá složitá řešení se přijde až po několika letech hledání. Na překotná emotivní rozhodnutí není místo.

Když jednám v určité záležitosti, vždy promýšlím detaily dalšího kroku a rámcově ty vzdálenější. Tak zamezím zmatkům. Probírám všechny varianty řešení, vyhodnocuji co vyžadují a jaká mají rizika. Je to známý manažerský způsob vyhodnocování přínosů, slabin a rizik.

Hledáním a vyhodnocováním potencionálních rizik zabraňuji možným nehodám při jakékoliv činnosti. Úraz, či nehoda a z ní vyplývající škoda je tak maximálně omezena. Je na to potřeba zkušenosti, zda nebezpečí je reálné, nebo tak jen vypadá.

Meditace, 47,5% vědomí intuice

Byla po dlouhém období dosti těžké zátěže bez ponorů, které byly zpestřeno pobytem na Tenerife. Na počátku meditace č.248 byla vize hory obtáčené cestou, ne příliš strmou, symbol procesu. Pak obvyklé naznačení Jinakosti, vždy zapomínané a znovu odhalované ohromující tajemství, kdo Bůh je a co všechno dělá se světem. Nekonečná složitost Všeho… Já se kvůli tomu bojím vstupovat do meditací.

Pocit 47,5% byl mír ně tísnivý.

klid a mír

Buddha

Prý ho budu mít častěji. Pak řada postřehů z mystiky. Nic zcela neznámého, ale vždy originálně podané. O částech vědomí, o tom, že nejlépe je mlčet v meditaci, nesnažit se do ní zasahovat, ale jen vnímat. Nemluvit ani do procesu, ani se na něj moc neptat. Po velmi krátké době mě vyšoupli.

První přídavek byl hlavně o ponoru 47,5% pak neutrálních 48% a lepším vnímání hudby. Druhý neměl být vůbec, ale nakonec mi ho dali. K mému překvapení byl dost dlouhý, s ponorem až 48%. Přešel do spánku.

Meditace byla nakonec lepší než jsem čekal, a než řada minulých. Byl jsem zvědav na slibovaných 47,5% ponorů.

Skutečně druhý den byly čtyři dlouhé malé meditace. Klidné, ale občas mi odpoví: Z dotazu na 1.sv.v. přišla vize- božské těžítkem dává mířené rány na Zem a ničí určité části, aby vývoj šel jak má. Víc zásluh mi prý jde na příští inkarnaci, proto mám méně ponorů a tak to bohužel bude dál.

Před další malou meditací druhého dne mi přišla myšlenka intuice, že božské síly jsou hodnoceny podle intenzity duchovního rozvoje Jejich svěřenců. Musí volit, co jim v životě nastaví.

Skoro ani nebylo jasné, že lidé mají nějakou vlastní vůli, snad vše jim bylo nastaveno božským a podle toho jednali. Náš proces je pro Ně velmi zajímavý. Sledují ho a rozebírají a jeho části mohou používat v mnoha úplně jiných civilizacích, aby měli lepší výsledky…

V další malé meditaci pozdě v noci mi říkali generál Kuropatkin, což byl neschopný carský generál. Zabývám se jako on omezenostmi lidí a jsem proto hloupý. Nemám se s nimi stýkat víc, než je nezbytně nutné. Škodí mi to. Co ale dělat? Třeba jen poslouchat hudbu, odpověděli. Už jen znát problém stačí k řešení. Třetí den byly tři malé meditace – božské se stará a bude starat…

Takže se obnovil proces, jaký byl před velkými zátěžemi. Jen se ponor v malých meditacích snížil na 47,5%. Stálý ponor však často roste na původních 47,25%

Ráno čtvrtý den po meditaci mi řekli, že budou ještě 2-3 malé meditace. V této kapitolce mi před malou meditací dávají vize či myšlenky. Tentokrát jak se třou dva nerovné povrchy, tím se zbrousí, to je život, postupné zjemnění.

Další dny mi ale malé meditace, občas i trochu dynamické, zase dali. K tomu i stále ponory až 47,25% jako dřív. Jen občas jeden den propad se zátěžemi.Tuto dobu nazývají Exohora, to je malebné řecké městečko, divoké jako já.

Novinkou je, že tyto schopnosti mi zůstaly i týden před další meditací, což dříve nikdy nebývalo. Komunikace s vysvětlováním je stále velmi intenzivní. Vliv božského je ve mne ohromný. Je to moc dobrá kapitolka.

Další meditace byla hodně podobná. Navíc mi dali nový zvýšený ponor, který připomínal 49%, ale byl to upravený trochu nižší. Vše je prostě zaměřeno na maximální přínos a účelnost mystického procesu při zachování trvalých mystických stavů.

Jen experti vědí

Jen experti vědí

Rozebírat téma lidských chyb a omylů není populární, avšak velmi důležité. Chybná rozhodnutí nás poškozují, a i když se mnozí snaží vydávat své omyly za správná rozhodnutí, nijak je tím nenapraví.

Základem správných rozhodnutí jsou pravdivé a úplné informace. Žijeme sice v informačním věku, ale chybných informací je stejně, ne-li víc než dříve. Jen se snažit je vidět a nezakrývat si oči. Záleží na zdroji informací. Jsou tři hlavní, jsou mezi nimi obrovské rozdíly.

Nejméně kvalitní je úroveň laiků. Jejich názory o té či oné věci jsou v naprosté většině zcela naivní až nesmyslné a i neúplné. Laiků je nejvíce, takže v době, kdy všichni mluví do všeho, jsou nejvíc rozšířené. Naštěstí je to známé, takže dost lidí hledá kvalitnější informace, říkejme jim odborné. Ty jsou na webu, v učebnicích, příručkách  i odborných knihách.

Bohužel je málo známé, že i tyto bývají často chybné. Pokud se podle nich řídíme, ať je to popis dovolenkové destinace, kapitola z historie či nějaká náboženská otázka, většinou ani hned nezjistíme, že jsme přejali chybu. Až delším přemýšlením, praxí, skládáním různých informací zjistíme, že informace má vady. Že je odborná jen zdánlivě.

Takže existuje ještě vyšší úroveň zdroje informací, kterou je možno nazvat expertní. Najít ji je ovšem těžké. Neobejdeme se bez praxe v oboru vyhodnocování informací. Ani internet není zárukou, že tam správnou informaci nalezneme. Až po delší praxi v oboru se již v problému orientujeme a zjišťujeme, že vše je opravdu jinak.

Labuť - Miloš Aitosh - acrylic on paper

Labuť – Miloš Aitosh – acrylic on paper

Že vlastně správné řešení a správné informace skoro nikdo nemá! A že se často informace z různých důvodů cenzurují! Pomoci nám může i dobrý rádce, pokud ho seženeme. Zvláštní možností je použití intuice. Pokud se ji naučíme rozvinout, postupně nás přivádí k velmi kvalitním informacím ze všech oborů. To však umí hodně málo lidí a bohužel není zájem se to naučit.

Proč? Nechceme aby nám někdo mluvil do života, byť by to bylo k našemu dobru.. A máme strach z neznámého, podivného světa intuice. Proto je náš svět zahlcen nesmysly a chybnými rozhodnutími…

 

Rozhovor s ateistou

Rozhovor s ateistou

Vůbec nevěřím, že nějaká osoba jako Bůh je, a že se k Ní máme modlit a prosit Ho o to, či ono. Kde je důkaz Boha? Víra a nevíra je totéž, téměř bezvýznamná vágní záležitost. Důležitý je jen život a jeho zákonitosti. Ten nás má zajímat. Věřit, že Bůh je osoba, je velmi nedokonalé.

Věřící musejí ze zkušenosti vědět, že modlitbami stejně nic neovlivní, život si jede po vlastních kolejích.

Nicméně je dobré tušit, že existuje Něco, co nás přesahuje, má větší inteligenci. S takou Inteligencí komunikovat lze a tím potvrdit naše tušení. Než o něco prosit, je daleko lepší se ptát na rady.

A není to spíše naše intuice kdo odpoví? Je nakonec jedno, jak Jí říkáme. Komunikuje se s Ní od pravěku. Šamané Jí dávali různá jména, i proroci a jasnovidci. I Bible mluví o slovech andělů i Ducha. V dobách Starého zákona dokonce zasahoval Bůh prostřednictvím proroků do politiky. Až po létech praxe se dozvíme víc, kdo je.

Jak může Bůh či intuice rozumět všem lidem a našemu světu? Žije v úplně jiném světě, kterému nemůžeme rozumět. Stejně tak nevidí brouk do světa psa a pes nerozumí lidem.

A co když nebudu odpovědi rozumět, Pýthie také často věštily nejasně? Tak se ptejte tak dlouho, až vám bude vše jasné.

Pýthia – Delphi

Co když odpověď nedostanu? I to se stává, když se ptáme na to, do čeho nám zatím nic není.

Může mi odpovědět i někdo jiný a úmyslně chybně? Pokud nemáme praxi a neumíme verifikaci, tak ano, ale není to časté.

Nemá pak sklon rozhodovat za nás a omezit naši svobodnou volbu? Z praxe je zřejmé, že ne. Je dokonalým Učitelem. Rozhodně vždy dokonale ví co dělá, tohle není problém. Ten je jen v tom, že lidé prostě poradit nechtějí, byť od Vševědoucího. Vše si řeší podle svého a většinou proto chybně. Copak někdo z nás rozumí obrovské složitosti Života?

Co když mi poradí, já poslechnu a stane se malér? To se nestane proto, že za radu je odpovědný. Protože je Vševědoucí, Všemohoucí i Neomylný, ani chybu udělat nemůže, to říká i praxe jasně. Každý, kdo se ptá, má navíc jistý stupeň ochrany, dokonce i jeho blízcí.

Co když se rozhodnu sám a udělám chybu? Je možno si dohodnout, že nás bude v nebezpečí varovat. Sám nás osloví.

Je to těžké umět? Není, proč by to mělo být. Ale není to pro každého.

Oč Mu hlavně jde? O náš osobní rozvoj, život je vlastně škola a On Učitel. Bez učitele je škola fraška, ale přesto se to běžně děje. Málo kdo se ptá, ač by měl. Ani věřící se neptají, jen se o něco modlí, ale marně. Bůh je pro naši výuku, ne kvůli plnění našich přání.

Tabuizace mystických zážitků

Tabuizace mystických zážitků

V mnoha článcích v poslední době se popisují zážitky po požití psychoaktivních drog. Mystérium lidského mozku nás nepřestává fascinovat. Tím se však odkrývá jedno z tabuizovaných témat.

Jako psycholog-hypnotizér vím, že situace je podobná výzkumu hypnózy. Ten se provádí již přes dvě století let a stále není jasné, co hypnóza je a co vše umí.

Tabu

V článcích bývá řada informací jen naznačena. Dalo by se však říci mnohem víc, a bylo by to velmi zajímavé. Literatury o tématu je velmi mnoho. T.Leary, A.Huxley a mnoho dalších od druhé poloviny 50.let minulého století publikovali řadu výzkumů, pracovalo se na tom i v ČSSR.

Panický strach se zasadil o zákaz těchto drog a výzkum ustal. Pak se ještě v 90. letech obnovil. Přišlo se však na to, o se už vědělo. Výzkum pak zase téměř ustal. Nyní po 60(!)letech se tyto látky dekriminalizují a výzkum začíná nanovo.

Opět se objevují stejné výzkumy a výsledky. Není sporu, opakování výsledků v kontrolovaných studiích je potvrzením vědeckosti.

Např. Rick Strassman MD si všiml, že zážitky požitím DMT jsou podobné jako u starozákonních proroků, viz.: https://www.rickstrassman.com/store/the-soul-of-prophecy/

Podle mne však výzkum zase ustane, aby po každých 20-30 letech opět začal… Důvody toho vidím v tabuizaci. Je stejný jako u hypnózy, strach z neznámého.

Dokonce i slovo tabuizace je tabuizováno. Psychologové budou jednohlasně popírat tabuizaci hypnózy, ale proč jí tedy téměř nedělají a nevyužívají její obrovský potencionál? Proč ani nevědí, o vše umí?

Vždyť ani neví základní souvislost – psychoaktivní drogy pouze zesilují hypnabilitu, proto vzniká silný trans, tedy autohypnóza. A ta je řízena sugescemi. O výsledném zážitku tedy ani tak nerozhoduje druh látky, ale sugesce, nazývaná odborně set a setting! Ke stejnému zážitku se lze dobrat i dalšími metodami, nejen holotropním dýcháním. Mám ověřeno, že při dokonalé hypnabilitě není třeba téměř nic.

Pokud si sugescemi rozšíříme vědomí na nevědomí, konkrétně do nadvědomí, tedy intuice, s úžasem prožijeme projev této Hyperinteligence, mnohokrát přesahující lidskou genialitu. Tento zážitek se jak nový, silný a ohromující, že způsobuje silný strach, jež logicky vede k tabuizaci.

Když například přesvědčený ateista prožije projev Čehosi či Kohosi, který má stejné atributy jako Bůh, většinou nechce změnit svůj ateizmus. Paradoxně i věřící se při stejném zážitku poleká a stáhne se. Boha si totiž představoval úplně jinak, ač bible zakazuje si o Něm dělat jakýkoliv obraz-představu. Je to zkrátka pro všechny příliš silná káva.

Paradoxně nikdo intuici nepopírá, naopak, ale využít naplno jí nechce… Ale to v dějinách bylo vždy, šamani, proroci, zasvěcenci i svatí mystikové- oficiální Učitelé církve měli podobné zkušenosti i problémy o nich mluvit. Byli proto často pronásledováni.