Tabuizace mystických zážitků

Tabuizace mystických zážitků

V mnoha článcích v poslední době se popisují zážitky po požití psychoaktivních drog. Mystérium lidského mozku nás nepřestává fascinovat. Tím se však odkrývá jedno z tabuizovaných témat.

Jako psycholog-hypnotizér vím, že situace je podobná výzkumu hypnózy. Ten se provádí již přes dvě století let a stále není jasné, co hypnóza je a co vše umí.

Tabu

V článcích bývá řada informací jen naznačena. Dalo by se však říci mnohem víc, a bylo by to velmi zajímavé. Literatury o tématu je velmi mnoho. T.Leary, A.Huxley a mnoho dalších od druhé poloviny 50.let minulého století publikovali řadu výzkumů, pracovalo se na tom i v ČSSR.

Panický strach se zasadil o zákaz těchto drog a výzkum ustal. Pak se ještě v 90. letech obnovil. Přišlo se však na to, o se už vědělo. Výzkum pak zase téměř ustal. Nyní po 60(!)letech se tyto látky dekriminalizují a výzkum začíná nanovo.

Opět se objevují stejné výzkumy a výsledky. Není sporu, opakování výsledků v kontrolovaných studiích je potvrzením vědeckosti.

Např. Rick Strassman MD si všiml, že zážitky požitím DMT jsou podobné jako u starozákonních proroků, viz.: https://www.rickstrassman.com/store/the-soul-of-prophecy/

Podle mne však výzkum zase ustane, aby po každých 20-30 letech opět začal… Důvody toho vidím v tabuizaci. Je stejný jako u hypnózy, strach z neznámého.

Dokonce i slovo tabuizace je tabuizováno. Psychologové budou jednohlasně popírat tabuizaci hypnózy, ale proč jí tedy téměř nedělají a nevyužívají její obrovský potencionál? Proč ani nevědí, o vše umí?

Vždyť ani neví základní souvislost – psychoaktivní drogy pouze zesilují hypnabilitu, proto vzniká silný trans, tedy autohypnóza. A ta je řízena sugescemi. O výsledném zážitku tedy ani tak nerozhoduje druh látky, ale sugesce, nazývaná odborně set a setting! Ke stejnému zážitku se lze dobrat i dalšími metodami, nejen holotropním dýcháním. Mám ověřeno, že při dokonalé hypnabilitě není třeba téměř nic.

Pokud si sugescemi rozšíříme vědomí na nevědomí, konkrétně do nadvědomí, tedy intuice, s úžasem prožijeme projev této Hyperinteligence, mnohokrát přesahující lidskou genialitu. Tento zážitek se jak nový, silný a ohromující, že způsobuje silný strach, jež logicky vede k tabuizaci.

Když například přesvědčený ateista prožije projev Čehosi či Kohosi, který má stejné atributy jako Bůh, většinou nechce změnit svůj ateizmus. Paradoxně i věřící se při stejném zážitku poleká a stáhne se. Boha si totiž představoval úplně jinak, ač bible zakazuje si o Něm dělat jakýkoliv obraz-představu. Je to zkrátka pro všechny příliš silná káva.

Paradoxně nikdo intuici nepopírá, naopak, ale využít naplno jí nechce… Ale to v dějinách bylo vždy, šamani, proroci, zasvěcenci i svatí mystikové- oficiální Učitelé církve měli podobné zkušenosti i problémy o nich mluvit. Byli proto často pronásledováni.

Intuice – jedním ze základních instiktů v každém z nás

Vítejte,

Tyto stránky jsou věnovány intuici, často se jí také říká instinkt, či vnuknutí. Co o ní zatím víme? Jen to, že je částí nevědomí, přesněji řečeno nadvědomím, vyšším Já. Je to tajemství, a ještě dlouho bude, pravé mystérium.

Co tato málo známá tajemná součást naší osobnosti v nás vlastně dělá, jak nám může pomoci a co nás může naučit? Jak ji více využít? Jak ji zesílit a čím se to projeví? O tom jsou tyto stránky podložené mnohaletou zkušeností několika lidí.

Kdo ji má rozvinutou? Jistě jasnovidci, šamané a zasvěcenci všech kultur. I mystikové různých duchovních směrů. Rovněž virtuozové všech umění. Ti vědí, že intuice je náš moudrý a mocný průvodce životy a nejen to. Jako každá jiná schopnost vyžaduje vlohy a dlouhý smysluplný rozvoj. Nic není zadarmo a hned.

Kdo ji má silnou, nemůže zabloudit. Intuice nám umožní rozvoj inteligence, tvořivosti, moudrosti, mystických prožitků, orientaci v náboženských a filozofických otázkách. Rovněž zdokonalit osobnost speciální psychoterapií, ale pomůže i ve všech ostatních oblastech života.

Pokud jí dáme prostor, může se stát našim Učitelem a hodně vás naučit. Jsme však ochotni přijímat nové dokonalejší a vzdávat se starých mýtů a iluzí? To je kardinální otázka pro vás…

Ahoj všichni příznivci „božské intuice“

Vítejte na stránkách věnovaných intuici.

Původní před-předchozí web najdete zde:

intuice-old