Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Rozhovor s ateistou

Rozhovor s ateistou

Vůbec nevěřím, že nějaká osoba jako Bůh je, a že se k Ní máme modlit a prosit Ho o to, či ono. Kde je důkaz Boha? Víra a nevíra je totéž, téměř bezvýznamná vágní záležitost. Důležitý je jen život a jeho zákonitosti. Ten nás má zajímat. Věřit, že Bůh je osoba, je velmi nedokonalé.

Věřící musejí ze zkušenosti vědět, že modlitbami stejně nic neovlivní, život si jede po vlastních kolejích.

Nicméně je dobré tušit, že existuje Něco, co nás přesahuje, má větší inteligenci. S takou Inteligencí komunikovat lze a tím potvrdit naše tušení. Než o něco prosit, je daleko lepší se ptát na rady.

A není to spíše naše intuice kdo odpoví? Je nakonec jedno, jak Jí říkáme. Komunikuje se s Ní od pravěku. Šamané Jí dávali různá jména, i proroci a jasnovidci. I Bible mluví o slovech andělů i Ducha. V dobách Starého zákona dokonce zasahoval Bůh prostřednictvím proroků do politiky. Až po létech praxe se dozvíme víc, kdo je.

Jak může Bůh či intuice rozumět všem lidem a našemu světu? Žije v úplně jiném světě, kterému nemůžeme rozumět. Stejně tak nevidí brouk do světa psa a pes nerozumí lidem.

A co když nebudu odpovědi rozumět, Pýthie také často věštily nejasně? Tak se ptejte tak dlouho, až vám bude vše jasné.

Pýthia – Delphi

Co když odpověď nedostanu? I to se stává, když se ptáme na to, do čeho nám zatím nic není.

Může mi odpovědět i někdo jiný a úmyslně chybně? Pokud nemáme praxi a neumíme verifikaci, tak ano, ale není to časté.

Nemá pak sklon rozhodovat za nás a omezit naši svobodnou volbu? Z praxe je zřejmé, že ne. Je dokonalým Učitelem. Rozhodně vždy dokonale ví co dělá, tohle není problém. Ten je jen v tom, že lidé prostě poradit nechtějí, byť od Vševědoucího. Vše si řeší podle svého a většinou proto chybně. Copak někdo z nás rozumí obrovské složitosti Života?

Co když mi poradí, já poslechnu a stane se malér? To se nestane proto, že za radu je odpovědný. Protože je Vševědoucí, Všemohoucí i Neomylný, ani chybu udělat nemůže, to říká i praxe jasně. Každý, kdo se ptá, má navíc jistý stupeň ochrany, dokonce i jeho blízcí.

Co když se rozhodnu sám a udělám chybu? Je možno si dohodnout, že nás bude v nebezpečí varovat. Sám nás osloví.

Je to těžké umět? Není, proč by to mělo být. Ale není to pro každého.

Oč Mu hlavně jde? O náš osobní rozvoj, život je vlastně škola a On Učitel. Bez učitele je škola fraška, ale přesto se to běžně děje. Málo kdo se ptá, ač by měl. Ani věřící se neptají, jen se o něco modlí, ale marně. Bůh je pro naši výuku, ne kvůli plnění našich přání.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>