Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Jen experti vědí

Jen experti vědí

Rozebírat téma lidských chyb a omylů není populární, avšak velmi důležité. Chybná rozhodnutí nás poškozují, a i když se mnozí snaží vydávat své omyly za správná rozhodnutí, nijak je tím nenapraví.

Základem správných rozhodnutí jsou pravdivé a úplné informace. Žijeme sice v informačním věku, ale chybných informací je stejně, ne-li víc než dříve. Jen se snažit je vidět a nezakrývat si oči. Záleží na zdroji informací. Jsou tři hlavní, jsou mezi nimi obrovské rozdíly.

Nejméně kvalitní je úroveň laiků. Jejich názory o té či oné věci jsou v naprosté většině zcela naivní až nesmyslné a i neúplné. Laiků je nejvíce, takže v době, kdy všichni mluví do všeho, jsou nejvíc rozšířené. Naštěstí je to známé, takže dost lidí hledá kvalitnější informace, říkejme jim odborné. Ty jsou na webu, v učebnicích, příručkách  i odborných knihách.

Bohužel je málo známé, že i tyto bývají často chybné. Pokud se podle nich řídíme, ať je to popis dovolenkové destinace, kapitola z historie či nějaká náboženská otázka, většinou ani hned nezjistíme, že jsme přejali chybu. Až delším přemýšlením, praxí, skládáním různých informací zjistíme, že informace má vady. Že je odborná jen zdánlivě.

Takže existuje ještě vyšší úroveň zdroje informací, kterou je možno nazvat expertní. Najít ji je ovšem těžké. Neobejdeme se bez praxe v oboru vyhodnocování informací. Ani internet není zárukou, že tam správnou informaci nalezneme. Až po delší praxi v oboru se již v problému orientujeme a zjišťujeme, že vše je opravdu jinak.

Labuť - Miloš Aitosh - acrylic on paper

Labuť – Miloš Aitosh – acrylic on paper

Že vlastně správné řešení a správné informace skoro nikdo nemá! A že se často informace z různých důvodů cenzurují! Pomoci nám může i dobrý rádce, pokud ho seženeme. Zvláštní možností je použití intuice. Pokud se ji naučíme rozvinout, postupně nás přivádí k velmi kvalitním informacím ze všech oborů. To však umí hodně málo lidí a bohužel není zájem se to naučit.

Proč? Nechceme aby nám někdo mluvil do života, byť by to bylo k našemu dobru.. A máme strach z neznámého, podivného světa intuice. Proto je náš svět zahlcen nesmysly a chybnými rozhodnutími…

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>