Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Meditace, 47,5% vědomí intuice

Byla po dlouhém období dosti těžké zátěže bez ponorů, které byly zpestřeno pobytem na Tenerife. Na počátku meditace č.248 byla vize hory obtáčené cestou, ne příliš strmou, symbol procesu. Pak obvyklé naznačení Jinakosti, vždy zapomínané a znovu odhalované ohromující tajemství, kdo Bůh je a co všechno dělá se světem. Nekonečná složitost Všeho… Já se kvůli tomu bojím vstupovat do meditací.

Pocit 47,5% byl mír ně tísnivý.

klid a mír

Buddha

Prý ho budu mít častěji. Pak řada postřehů z mystiky. Nic zcela neznámého, ale vždy originálně podané. O částech vědomí, o tom, že nejlépe je mlčet v meditaci, nesnažit se do ní zasahovat, ale jen vnímat. Nemluvit ani do procesu, ani se na něj moc neptat. Po velmi krátké době mě vyšoupli.

První přídavek byl hlavně o ponoru 47,5% pak neutrálních 48% a lepším vnímání hudby. Druhý neměl být vůbec, ale nakonec mi ho dali. K mému překvapení byl dost dlouhý, s ponorem až 48%. Přešel do spánku.

Meditace byla nakonec lepší než jsem čekal, a než řada minulých. Byl jsem zvědav na slibovaných 47,5% ponorů.

Skutečně druhý den byly čtyři dlouhé malé meditace. Klidné, ale občas mi odpoví: Z dotazu na 1.sv.v. přišla vize- božské těžítkem dává mířené rány na Zem a ničí určité části, aby vývoj šel jak má. Víc zásluh mi prý jde na příští inkarnaci, proto mám méně ponorů a tak to bohužel bude dál.

Před další malou meditací druhého dne mi přišla myšlenka intuice, že božské síly jsou hodnoceny podle intenzity duchovního rozvoje Jejich svěřenců. Musí volit, co jim v životě nastaví.

Skoro ani nebylo jasné, že lidé mají nějakou vlastní vůli, snad vše jim bylo nastaveno božským a podle toho jednali. Náš proces je pro Ně velmi zajímavý. Sledují ho a rozebírají a jeho části mohou používat v mnoha úplně jiných civilizacích, aby měli lepší výsledky…

V další malé meditaci pozdě v noci mi říkali generál Kuropatkin, což byl neschopný carský generál. Zabývám se jako on omezenostmi lidí a jsem proto hloupý. Nemám se s nimi stýkat víc, než je nezbytně nutné. Škodí mi to. Co ale dělat? Třeba jen poslouchat hudbu, odpověděli. Už jen znát problém stačí k řešení. Třetí den byly tři malé meditace – božské se stará a bude starat…

Takže se obnovil proces, jaký byl před velkými zátěžemi. Jen se ponor v malých meditacích snížil na 47,5%. Stálý ponor však často roste na původních 47,25%

Ráno čtvrtý den po meditaci mi řekli, že budou ještě 2-3 malé meditace. V této kapitolce mi před malou meditací dávají vize či myšlenky. Tentokrát jak se třou dva nerovné povrchy, tím se zbrousí, to je život, postupné zjemnění.

Další dny mi ale malé meditace, občas i trochu dynamické, zase dali. K tomu i stále ponory až 47,25% jako dřív. Jen občas jeden den propad se zátěžemi.Tuto dobu nazývají Exohora, to je malebné řecké městečko, divoké jako já.

Novinkou je, že tyto schopnosti mi zůstaly i týden před další meditací, což dříve nikdy nebývalo. Komunikace s vysvětlováním je stále velmi intenzivní. Vliv božského je ve mne ohromný. Je to moc dobrá kapitolka.

Další meditace byla hodně podobná. Navíc mi dali nový zvýšený ponor, který připomínal 49%, ale byl to upravený trochu nižší. Vše je prostě zaměřeno na maximální přínos a účelnost mystického procesu při zachování trvalých mystických stavů.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>