Nejnovější komentáře

Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Božský ponor

 

Božský ponor

 

Již mnoho let mluvím o tzv.ponoru, ale z debat se nezdá, že by čtenáři pochopili oč jde, ač je to zcela zásadní pojem, vlastně jádro duchovnosti, Poznání a Osvícení. To, že mystik zažívá v meditacích Boha, je známé, ale že se to projevuje hlavně Jeho pocity, se už kupodivu neví.

Jsou to pocity mystika v meditacích, později i mimo ně, ale nejsou to nám známé lidské pocity, ale částečně Boha. Nejsou totiž nikdy tak silné jako Jeho, proto se uvádějí v procentech. Ne vždy je ponor s dějem, kde se mystikovi vysvětluje božská Filozofie, tedy Poznání.

Mystika neznamená být Bohem, ale soužití s Ním jako s Učitelem. Mystik ví, že to není jeho pocit, ale že je Bohu věčně podřízen a za svou práci je Jím odměněn Jeho pocitem.

Je tedy darem Boha, hlavním charismatem, protože pocit je hlavním symbolem entity. V tomto pocitu je Věčnost, Dokonalost i Nekonečnost a mnoho dalších atributů Boha. I inteligence, jež je silně zvýšená.

Mít tento pocit znamená, že jsme přijali Boha a Bůh nás. Kdo tento pocit nezažil, nemůže o Bohu nic vědět z osobní zkušenosti.

V Bibli se o něm mluví jako o stavech vytržení Ducha, zažili ho všichni apoštolové o letnicích i Učitelé církve. Je to konec dominance ega, protože tímto pocitem vládne mystikovi sám Bůh.

Zdroj obr.: Zjevení Páně

Ale není to konec ega rázem, jako když se umře, ale je to jako když postupně začínáte důvěřovat svému řidiči a sedíte vedle něj, místo u volantu. Prostě postupné odevzdávání se vnitnřímu vedení Duchem, ať už se jím pojímá jakákoliv vyšší duchovní entita přesahující lidské. Ale podmínkou je navázání vědomé reflexe, cítění, vnímání, toku myšlenek, pocitů, či vnitřních imaginací atp., tedy nestačí mít jen jakousi toužebnou víru, ale získat živý kontakt. I proto to trvá tak dlouho, než se toho ego úplně pustí… Musí začít nejdříve intuici – božskému důvěřovat. Po vytvoření spojení, začne prodit i vnitřní komunikace, spontánně i navozená různými ( osobními ) rituály,  která má někdy, hl. v v etapě vnitřní iniciace, či pak po delší praxi i charakter právě těch výše zmíněných pocito-ponorů.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>