Nejnovější komentáře

Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Helvítská víra a nevíra

 

Helvítská víra a nevíra

Věřící i nevěřící mají společně jedno, a to je víra. Přitom Boha, o kterého se hádají, vlastně vůbec neznají. Mají jen vlastní názory bez jakékoliv zkušenosti. Jejich zarputilé stanovisko pro, či proti Bohu je stejně pevné, jako slavná helvítská víra. Po celý život se prakticky nemění.

Ateisté správně říkají, že církve mají své představy o Bohu naivní, ale to neznamená, že není. Ateisté zkrátka vylili s vaničkou i dítě. Ani je nenapadne, aby zkoumali, jak to je. Věřící se ale také nesnaží pochopit víc.

Celé to připomíná rigidní středověk. Je správné používat rozum a vědecký přístup. Bůh není iluze, ale Logika sama. Jinak by Multiverzum nefungovalo. Přitom je spousta literatury, která to umožňuje.

Odkrývají to jevy, s kterými si věda neví rady, ač je léta studuje. Je to poznávání transu, intuice a kvantové mechaniky. Trans je biblické vytrženi ducha. Je to vlastně hypnóza. Ta umí přepínat programy vědomí. Vědecky se o ni bádá přes 200 let, ale přiznává se, že podstata je neznámá.

Kvantová mechanika objevila vlastně Boha jako Pozorovatele, a proto Tvořitele reality dokazuje. I mezi fyziky kvůli ní vznikají silné emoce a rozdílné názory. Ani Einstein ji neměl rád. Bohrovi říkal, že kdyby věděl, že její objev přijde, do fyziky by se nepustil.

A intuice je pole zcela nezorané, i pro psychology. Nikdo o ní nic neví, ale nikdo ji nepopírá! Tyto tři záhady způsobují mnoha lidem věčné bolení hlavy, nejraději by je neviděli.

Theologové těchto důležitých argumentu nevyužívají, protože Bůh dokázaný vědou je odlišný od toho, popisovaného církvemi. Nehodí se ani jedné z nich! Je za tím nezralost a neochota se učit novému.

Mystikové však mají jasné důkazy o Bohu i několikrát denně v meditacích. Jsou to i dokonalé informace, filozofické i jiné, často jasnovidného charakteru, které se později potvrzují.

Hlavně je to pocit z Jeho Jiného světa, do kterého se dostávají. O tomto pocitu se bohužel málo ví. Zažívá ho pravidelně jen málo lidí, ale poměrně hodně jednou za život. Je to tzv. Peak experience, viz dílo uznávaného psychologa Maslowa, na kterého pak navázal i náš světoznámý prof. S. Grof.

To není lidské štěstí, co se zažívá v meditaci. On to vůbec není totiž lidský pocit, ale pocit Boha. Jen o Něm se dá říci, že je pro nás božský.

Říká se mu být plný Boha, ve vytržení Ducha. Či také sladkost Boha v popisu sv. mystiček středověku až po Sv. Faustinu. Pocit všech pocitů.

Prostě posvátná hrdá vznešenost Krále králů… Je jasné, že je to Jeho Dar. Hlavní charisma Ducha svatého.

K tomu patří často i vševyjadřující vize. IQ se zvedne i na deseti- až stonásobek. Je jasné, že je za tím Síla, již se nedá protivit, protože vládne Multiverzu. Nejvyšší část nás o které nejméně víme. Nepopsatelná nádhera nádher.

Je to však majetek Boha, člověku nepatří. Proto ho nikdo nemůže mít trvale. Tyto schopnosti vyvolávají temnou noc duše.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>