Nejnovější komentáře

Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Romantická mystika

Romantická mystika

Cest v duchovnosti je mnoho, liší se vším. Romantická mystika je dosti nová, progresivní a populární, protože nabízí to, co duchovní hledači hledají. Na rozdíl od pouhých řečí běžných duchovních hledačů obsahuje i prožitkové procesy, kde si mohou začátečníci božské sami okusit.

Umějí regrese do minulých životů, dokonce channeling a mystické meditace i mnoho dalších technik, např. reconnection. Nevyhýbají se ani použití šamanských přírodních látek na rozšíření vědomí, jako je např.ayahuasca. Právě tato odvaha pustit se do neznáma je velmi cenná. Viz např. ladirna.cz

Channeling v romantické mystice je však začátečnický, má daleko k detailnímu dennímu vedení. I meditací mají málo, i ty jsou zjevně začátečnické. Mnoho souvislostí ještě nepochopili. Ani nechtějí jít dál, současný stav jim vyhovuje.bod zlomu

Někteří mají sklony k magii a napojují se na síly, které k nim patří. To může být časem nebezpečné. Magie je v duchovním světě trestná. Nebezpečí si však z neznalosti nepřipouštějí.

Podnikavost jim nechybí, a co se naučí, to sami učí další jako prostředek k výdělku. V tom problém není. Co ale problém je, že nabízejí to, co se nedá trvale prožívat.

Mluví, jako by lásku, štěstí, blaženost a harmonii mohli mít trvale. A že si můžeme vytvářet realitu podle svého přání, protože jsme vlastně Bohem. To je ovšem magie, navíc zcela nereálná.

Na tom lpí a nedají se nijak přesvědčit. Silně přeceňují svoje schopnosti a znalosti. Bez těchto představ by do toho ale nešli. Jejich přání a představy jsou vlastně formou reklamy.

To je však v naprostém rozporu se životy mystiků. Ti žili a žijí pod přímým vedením Boha, střetávají se s nepochopením, zavrhováním, osobními problémy, ba i s bolestmi. To vše souvisí s temnou nocí duše (TND), která mystiky provází. Má souvislost s psychospirituální krizí. Něco takového říkat je však naprosto nepopulární, lidé chtějí mýty…

Proč tedy mystičtí romantici temnou noc duše neznají a tvrdí, že se jich netýká? Zdánlivě mají pravdu. Skutečně ji nemají. Zatím ne… Důvod není tak složité pochopit.

Bůh neustále hledá nové a efektivní cesty k lidem. Využívá k tomu všechno. Má co ukázat. Jenže To je Jeho, není to určeno lidem. Chce je ale k Sobě přitáhnout tím, že ukáže co má. Lidé To mohou okusit, ale musejí za To po kratší či delší době zaplatit temnou nocí duše, která mnoho hledačů brzy z mystiky vyžene.

Mít trvale mystické stavy bez TND není možné. Jsou ovšem tzv.mystikové, kteří o mystice jen mluví. Takoví ji ani nemohou znát…

Začátek TND může být náhlý a dosti krutý. Jejich romantické iluze jsou navždy smeteny. Mystický proces je takový, jaký chce Bůh, nikoliv romantičtí hledači… Ale není to katastrofa. Pro duchovní rozvoj se už udělalo dost a proces se stejně nedá zastavit, jen zpomalit.

Někteří temnou noc duše trochu vydýchají a s problémy pak postupují vpřed. Ti samozřejmě udělají daleko víc pro Sebepoznání. Proces se jim pochopitelně změní, už to nejsou jen romantické stavy a řeči, ale skutečná mystika.

Podobně romanticky populárně psal i Carlos Castaneda. Z jeho slibů po padesáti letech není vůbec nic. Pouhé plácnutí do vody… Jeho knihy četly miliony čtenářů, tisíce ho chtěli následovat, kde ale dnes jsou? Alespoň zpopularizoval tyto šamanské praktiky. Vznikly další skupiny a hnutí.  Do odbornosti mají daleko.

Tímto způsobem kdysi psal i svobodomyslný Ladislav Klíma. Prošel od mystických zážitků tzv. egodeismu- já jsem Bůh, až do deprese a uvědomění si nesmyslnosti tohoto tvrzení.

Do TND se dostala i slavná zpěvačka mystických písní Lisa Gerrard. Nyní má také deprese a její zpěv už dávno není čím byl… Odráží se v něm její zraněná duše…

I jasnovidci, léčitelé i ti, co hojně využívají intuici, mají problémy s únavou, protože také musejí zaplatit za své nadpřirozené schopnosti. Ve Stvoření prostě není nic zadarmo… Přání nikdy není realita…

V tomto ohledu je autoritou dr.Grof. Již přes 50 let pracuje v této oblasti, zkušeností s LSD a holotropním dýcháním má stovky. K práci přistupuje odborně, vědecky. Zejména k psychospirituální krizi. Nic takového jako romantičtí mystikové neslibuje a v pokročilém věku je na něm vidět velká osobnost a dobré zdraví.

 

6 komentářů Romantická mystika

 • mirek

  grof je úplný opak cesty k rovnováze. drogami a holotrop. dýcháním se člověk může akorát probourat ke lidské kolektivní mysli a je to další iluze. přes naše a lidské kolektivní mentální vrstvy cesta nevede, jsou to úkroky do racionální a emocionální mysli a mimosmyslového světa. kolektivní čistý duch je mimo mysl a pokud svého ducha, který je v nás, patřičně nevyčistíme od nežádoucího, pak nemůžeme poznat a žít ani toho čistého univerzálního. jiná skratka k tomuto poznání nevede a neexistuje.

  • channeling

   Zdravím Vás, Mirku.
   Do „země zaslíbené“ se nelze dostat jinak, než přes hory doly… Naše zkušenosti ukazují, podobně jako na mnoha případech dokladuje prof. Grof, ze hyperinteligence, se kterou se setkáváme /u HD dýcháčů jí říkají často vnitřní léčitel/ jelikož není lidská, tak je patrně božská. A bez setkání-přijetí božského a následně i Jeho vedení není moc šance zefektivnit a narychlit proces učení a transformace. Mluví o tom jak šamané, tak i všechna velká učení, je nutnost meditace/vytržění/mystického tranzu na setkání s božským, a stejně tak přímé vedení po celé léta. Guru vás může nalákat či navést ze začátku, ale zkušenosti-poznání i transformace jsou bohužel nepředatelné, natož pouhými řečmi… A že to není o klidu, viz. z Bible a živ. Sv. http://intago.sweb.cz/svati.htm
   Hezké dny M.A.

   • mirek

    …A bez setkání-přijetí božského a následně i Jeho vedení není moc šance zefektivnit a narychlit proces učení a transformace…

    rozumím. to je jasné, ale pod tímto nemyslím to, co se právě uvádí. meditace rozhodně ano, ale pouze s klidem mysli. právě o to mi jde. co myslíš ty tímto vedením, tak to nepovažuji za to, kým bych se měl nechat vést. proč. protože kde není moje mysl, musí jí něco nahradit. a tím učitelem by měl být někdo, kdo mě ukáže, kde je můj problém, abych věděl, kde je a mohl na tom společně pracovat. a za toho považuji mého čistého ducha ve mě-kundalini, která mi ukazuje, zda li moje duchovní tělo-čakry, jsou, nebo nejsou v pořádku. mluvím o duchovních kvalitách, které čakry reprezentují. tato síla když spí a není u člověka aktivní, tak člověk může zkoumat pouze elementární kauzalitu fyzického, nebo psychického. vědění duchovní je to vědění, co dává čistá životní síla, a tou je právě naše kundalini, která dává vědomý řád stvořeným elementům, potažmo člověku. to je ale něco jiného, než se napojit na entitu z kolektivní mysli, at je jakákoliv, protože ta může dát pouze zase tu mysl. a jak víme, mysl aby se udržela, potřebuje zase nakrmit. já ale nemluvím o tomtéž. kundalini je čistá síla vědomí, a to je něco úplně jiného. skutečně nejde o totéž, ani o něco, co je jen řečeno jinými slovy. Hezké dny

    • channeling

     Božské přece dobře ví, jak námi pracovat, nepotřebuje naše omezené názory na čakry a kundalini. Přesahuje nás doslova ve všem… Klid mysli je na nic… tady jde o učení, vzestup a naše IQ na to prostě nestačí. Bůh přece vytvořil tuhle Hru na Sebepoznáním, On sám ví nejlépe, jak ji udělat co nejdokonaleji, když se Mu odevzdáme. Nabádají k tomu snad všechny svaté knihy, ale lidé stejně přesto hledají, jak si i zde prosadit svou. Přijmout skutečně božské vedení, je pro ně ač často říkají opak, až tou nejzazší možností…

    • channeling

     Příkladem je třeba i PSK-psychospirituální krize. Dneska už bežně diagnostikovaná. Žádá si zcela jiné zacházení, než opravdové psychické poruchy, ač pro lajky může venkovně působit dost podobně. A je jasné, že rozhodně to není o klidu mysli, naopak, je to projev silného pnutí, tísně, vyplouvání skrytých často i negativních obsahů mysli. I ty pozitivní jsou tak silné a nečekané, že je těžké je vůbec prožívat, natož se s nimi vyrovnávat a u toho ještě fungovat zde. Např. náš přední odborník na PSK vyškolený prof. Grofem, na to ní má názor jasný: Je tou nejlepší psychoterapií, jaká může člověka potkat, ale nikomu bych ji neordinoval. http://www.diabasis.cz/psychospiritualni-krize/kdo-pomaha/mgr-michael-vancura/
     A právě PSK často dělá i ze zarytých materialistů duchovně přesvědené lidi, co zažily opravdové duchovní až mystické stavy, a skrze rozbití starých pohledů a jistot nabyli nového sebe-vědomí, hluboké sebepoznání i nahledu nad sebou i životem, a těch co se s ní pozitivně vyrovnali uvedlo i na celoživotní duchovní cestu transformace. Mnozí nabyli i nové schopnosti, jasnovidnost, léčitelské vlohy, či se doslova přes noc naučili nové jazyky, a okamžitého vstupu do meditace. Je o PSK i nový dokument, zde alespoň beseda https://www.youtube.com/watch?v=rmfk4aTmhbQ .

 • mirek

  Božské přece dobře ví, jak námi pracovat, nepotřebuje naše omezené názory na čakry a kundalini…..
  božské ví, to ano, ale námi nikdo(proti naší vůli) nepracuje, kdyby pracoval, pak by tady nebyla hodnota svobody. svoboda je možnost volby, tu máme. tady nikdo nebude, kdo by nás nutil, pokud se sami chceme ničit, nebýt. pokud ale chceme být, potom bysme měli poslouchat jak říkáš, odevzdat se. ale o to odevzdání právě jde. tedy komu se odevzdat a jak. hlavně to jak a komu. a já tvrdím, že grof se proboural do mimosmyslového vnímání, což je úkrok bokem, ne vzhůru. a právě kundalini jako čistý duch-život, řídí v rovině kauzality náš život, protože řídí mimo jiné náš autonomní systém. ten neřídíme vůlí, pracuje auto, samo. ví jak námi pracovat, aby to fungovalo. pokud jdeme proti, můžeme narazit a také narážíme. nikdo nám nebrání být nemocen atd. ta svoboda tady je. pokud ale pustíme do svého systému cizí entitu(ezoteriku) pak nám v tom systému dělá paseku nejenom naše vůle, ale i ta cizí, kterou jsme si nevědomě i vědomě k sobě pustili. pak nabíráme tzv. mimosmyslové schopnosti, které překryjí našeho ducha v nás. pak nastupuje ta zminovaná psychospirit. krize. pravda je v nás, nikoli v kolektivní mysli-egu, je ale v kolektivním čistém vědomí. a cesta k tomuto vědění jde pouze přes klid mysli. a v tom je podstatný, osudový rozdíl. tyto vnější ezoterické síly mohou nevěřícího obrátit k víře, ale platí za to daň kolektivní iluzí, což je mnohem horší než iluze osobní. nejdříve hledejte boží království, vše ostatní vám bude přidáno. pokud tedy nevyčistíme v sobě svého osobního ducha, nemůžeme poznat toho všeobjímajícího. a naše duchovní rovina je rovina čaker. toto poznání čistého ducha – kundalini v nás, která nám ukazuje, zda li jsou naše duchovní těla-čakry v pořádku nebo nejsou. mluvím o duchovních kvalitách, které čakry reprezentují. to je dané, tady nezáleží na tom co si o tom myslíme. je to ale možnost, nikoli že námi bude at chceme nebo ne někdo pohybovat a nás nutit. to musíme chtít my sami. nejdříve je potřeba léčit sebe, svého ducha, protože léčení nemá smysl, když dotyčný se nechce vyléčit sám a spoléhá na vnější, že to někdo za něj zařídí.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>