Nejnovější komentáře

Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Mystérium krve

Mystérium krve

Naše krev obsahuje nejkoncentrovanější informaci o nás. To věděli už v pravěku šamané i bojovníci. Obřady spojené s krví se táhnou dějinami ve všech kulturách. Symbolem přátelství byl rituál smíšení krve.

Jsme to, co jíme. Zejména židovské náboženství je známo zákazem požívání potravin z krve zvířat. V Novém zákoně je to uloženo i křesťanům, ale kromě jehovistů se tím nikdo neřídí. I maso musí být odkrveno, ale to nedělají ani oni.

Správně však říkají, že transfúze může být škodlivá. Nevědí proč, ačkoliv odpověď není tak těžká. Krev totiž může příjemce negativně ovlivnit.

Přijímání krve je i v pozadí křesťanského rituálu Večeře Páně. V něm kněz mění víno na krev Krista a podává lidem. Pití krve Krista symbolizuje vůli stát se Jím. Nikoliv však přijmout jen Jeho duchovní aspekt, ale celého Krista z masa a kostí… Oslovuje to naše nevědomí, mnoho mystických zážitků věřících bylo právě při tom.

Proč ale právě víno? Je tu vizuální podobnost, ta je velmi důležitá. Předsudky nejsou na místě, nejde přece o opilost. Ale jedno, dvě deci vína znatelně zlepšuje vnímavost. Alkohol zesiluje přechod do transu, tedy vytržení ducha a o něm obřad Večeře Páně hlavně je.

Je to tak silný zážitek, pokud je správně proveden a přijat, že vzbuzuje ohromení. Proto ho katolická církev úmyslně zeslabuje. Víno při bohoslužbě pije pouze kněz.

Protestanté to kritizují, ale sami pod různými výmluvami podávají v kalichu pouze víno bílé. To ovšem nelze proměnit na Kristovu krev. Ta jistě byla rudá. Nebo víno nahrazují moštem. Je za tím nepřiznaný strach z Boha.

/ publikoval Intago

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>