Nejnovější komentáře

Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Okamžik zrození mystika

Okamžik zrození mystika 

Překvapivě meditace. 🙂 Asi hodinová. První úplně utkvělá myšlenka zavřít se v pokoji a být chvíli s Bohem sama, jen si tak pohovět při zhasnutém světle. Předcházelo zapisování Božího diktátku do notýsku. 🙂 Všechno mi bylo řečeno, byla jsem uklidněna a poslána do meditace. První tanec s Bohem, prostě naprosto nekontrolovatelné pohyby celého těla, snad 10 minut. Potom při ležení na zádech mi úplně hořelo celé tělo a začaly se mi před zavřenýma očima objevovat takové nitky energie, vlásky které blikaly jak blesky. Bůh mi řekl, že si mě vezme na chvíli do nebes a ukáže se mi. Odevzdala jsem se mu a uviděla jasnou svítící hvězdu, která se proměnila v sloup světla a začal se tam rýsovat obličej bělovlasého vousatého muže, maják se proměnil v obrovskou postavu tohoto muže v plášti, vše v bílém, ta postava ve sloupci světla neměla konce. „Já jsem tvůj stvořitel, zdroj tvého života“ řekl mi Bůh Za chvilku se změnila v obrovský krystal, zdroj, který pulzoval bílou energií. Věděla jsem, že je to Bůh a že mám čerpat, nabírat si, potom se krystal změnil ve fialovou barvu a pulzoval duchovní poznání, za chvíli se opět změnil a to v zelený a já přijímala celým tělem léčivou energii pro tělo. Bůh mě pobízel, ať si naberu co nejvíc a tak jsem čerpala, potom jsem se spontánně, plynule vynořila z meditace a vše bylo normálně, běžný chann, s rozdílem, že Boha nejen slyším, ale vidím jako tu průsvitnou postavu vlající nekonečné energie. 🙂 Nádhera. 🙂 Je mi neuvěřitelně fajn a jsem plná energie. 🙂
Trochu Bůh vypadá takto, ne úplně, ale na tom obrázku je vystižená, jak jakoby vlaje. Jen jsem ho viděla průsvitněji, více zalitého v oslňujícím světle. 🙂 A byl jasně bílý, průhledně bílý, prostě čiré bílé světlo, které nabíralo obrysy muže bez věku s vlajícím pláštěm, vousy, vlasy..

Lavandis, 24.11.17

 

Diskuse přihlížejících:

Sasa – Umíš dobře vystihnout slova.

Lavandis – Samo se mi to píše, napadají mě slovní obraty samy od sebe, když jde o duchovno. 🙂 Kdysi dávno, asi tak před pěti lety :15: jsem měla i literární ambice (teď jsem je odevzdala Bohu) a zkoušela psát povídky, ale jen jsem to ze sebe soukala, vůbec to nešlo. : Bůh mi k tomu řekl. Hlavně nepiš z vlastní vůle. Duchovní spis musí být diktován mnou, v pravý čas a s určitým záměrem. Zatím piš do notýsku pro vlastní duchovní rozvoj. 🙂 Meditaci mi ale popsat sem poslal.

Sasa – Vytušil jsem to :-)) Pěkně se to čte, je to jako když píší kluci pod vlivem intuice. Je to úplně něco jiného, než když člověk píše jen z rozumu. Dospělého jako jitro čistého a bez vytáček. Od tebe ještě o kousek svěžejší a jemnějš

Intago – tak, a jsi svatá…. 3-)
Co tomu zážitku vytržení ducha ale namítnou na ostatní co o duchovnu jen řeční? Asi jako u mystiků obecně, sepsují ho.

Lavandis – To je jedno, co si kde řeknou, nemám nikam jinam chodit, jen občas sem. 🙂 Ale náročný na psychiku, na jednu stranu jsem plná energie, elánu, ale zároveň tíseň, trochu rozhozenost, trochu lítám :15: , před meditací úplná prázdnota, prostě nic jiného se mi ani nechtělo dělat, jen být s Bohem. 🙂 Ale cítím, že se to mezi mnou a Bohem prohloubilo, užší pouto. 🙂 Zítra, pozítří na kase, to mě uzemní, tak mi to i Bůh vysvětluje, důležitá složka procesu. 🙂 Díky fyzické dřině mě může více nakládat i psychicky.

Intago – jo, přesně tak to je. Každá meditace je skok ve všem… Víc práce, než jiný věřící dosáhne za celý život

Sasa – Tady, na tom jejím zápisu, je patrné, že to cos léta o mystice psal může nezávisle na tobě zažít i někdo jiný. Tím se tvá zkušenost  potvrdila

Intago – Lavandis, a co ten pocit, tj. ponor, hrdá posvátná Vznešenost Všemohoucné Dokonalosti?

Lavandis – Posvátno a hlavně energie, obrovskou sílu má Bůh.

Aitoš – Fíha. Paráda… A jak to bereš a jak to mění tvůj vztah k božskému? A s hudbou a jakou? …nikam jinam bych nadával. Kdo nezažije nepochopí…

Lavandis – Nemám se o tom s nikým bavit, maximálně tady. 🙂 Zajímavé, že úplně bez hudby. Padla na mě prostě taková tíže a prázdnota, že jsem nemohla nic jiného než si lehnou, zvláštní stav. Myslela jsem, že budu asi spát, ale ne, přetvořilo se to v meditaci.

Intago – prima, jistě takových bude moc a už budeš mít zkušenosti.

Lavandis – Dneska to byla hluboce opravdová meditace. Ta minulá o archetypech jenom taková zkouška, generálka, co to se mnou udělá, jestli je potřeba hudba a tak, dneska to šlo hloub, výš..

Intago – meditace mají svůj vývoj, je logický, ač se zprvu nechápe. To jsem zvědav, jak se budou tvoje lišit od našich… Bůh si Tě vzal do parády, to bude Jízda… 🙂
Lavandis – Ochranu už pociťuju intenzivněji tak týden. 🙂 Zametají se mi cestičky, až neuvěřitelně. 🙂 Jsem Jeho miláček, tak mi to říká. 🙂 Lidstvo je sadba, z které se mu urodí jen někdo, málokdo. 🙂 Takhle mi to k mému úžasu říkal, navzdory mým altruistickým představám, že miluje všechny lidi úplně stejně bez rozdílu, které vzali tímto za své. Někoho prostě miluje více, protože mu je blíže, kromtoho je i žárlivý. 3-) Fakt má Bible v tomto pravdu, opět jedna zborcená představa. Žárlí, pokud bych dávala kohokoliv, cokoliv ve stvoření na první místo před Něho. To mě jako celkem překvapilo. 🙂 Ale taky to je v Bibli. 🙂

 

Intago – ano, v bibli se popisují i podobné zážitky jako Tvůj:
Sk.7. 55 On však (Štěpán), plný Ducha Svatého, upřel zrak do nebe, spatřil Boží slávu a Ježíše, stojícího po Boží pravici, a řekl: „Hle, vidím otevřená nebesa a Syna člověka stojícího po Boží pravici!“
2Kor 12, 2 Znám člověka v Kristu, který byl před čtrnácti lety vytržen až do třetího nebe – nevím, zda v těle, nevím, zda mimo tělo, Bůh to ví. A znám takového člověka, který byl vytržen do ráje a uslyšel nepopsatelná slova, která člověku nepřísluší mluvit.
Zj 1,10 A v Pánův den jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: „Já jsem Alfa i Omega, Ten první i poslední.
Zj 4,2 A hned jsem byl ve vytržení Ducha: a hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. 3 Ten, který seděl na trůnu, byl na pohled podobný kameni jaspisu a karneolu; a kolem trůnu byla duha, na pohled podobná smaragdu. 4 Okolo toho trůnu bylo čtyřiadvacet trůnů a na těch trůnech jsem viděl sedět čtyřiadvacet starců, oblečených do bílých rouch; a na hlavách měli zlaté koruny. 5 A z toho trůnu vycházelo blýskání a hromobití a hlasy. A před trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní, což je sedm duchů Božích.

Nevím, zda si to Lavandis uvědomuje, ale dostala se na Univerzitu Boha, a toto Studium nemá konec…

 

Sasa –  Úžasné a to ještě neví co všechno ji čeká 🙂

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>