Nejnovější komentáře

Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Alfa i Omega

Alfa i Omega / autor: Intago 2018

Právě mi v malé meditaci božské připomnělo zážitek dříve vyhrazený jen velkým meditacím. To hlavní, čím se liší náš svět od Jejich Království božího.

Zde žijeme jako myšky v neznámém širém světě a nevíme co bylo před naším narozením, ani co bude po naší smrti. Vlastně ani životu nerozumíme, jsme tu jen na krátké návštěvě, slepí a hluší.

Ale Tam je vše Jinak. Všecko v Celku, v Úplnosti. Věčnost je Tam tak jasně vidět, jako na dlani. Vše pohromadě. Jsme celým Stvořením naráz. A hrajeme si s Ním, zkoumáme Ho.

To je pravý význam Kristových slov Já jsem Alfa i Omega. Bůh je Celkem, počátkem i koncem Všeho…

Škoda jen, že takový zážitek je vždy jen krátký. Je prostě pro nás drahé nakouknout do Jejich Světa světů… Ještě dlouho nebudeme moci Tam být trvale…

V další meditaci mi božské ukazovalo, jak žijeme na strašně malém prostoru Nekonečna. Když jsem chtěl přidat, tak zase obligátní odpověď, že to nejde…

6 komentářů Alfa i Omega

 • mirek

  Bůh vám například nemůže vzít svobodu, aby jste se museli rozhodnout pro Pravdu (např. podléhat něčí vůli při meditaci). Nemůže. Když ji jednou udělil, přislíbil, neodebere ji. Musíte si pravdu vybrat úplně svobodně. Nebude vás nutit přijmout ji. Mnoho lidí v cosi takového doufá, ale jsou na velkém omylu. Pro křesťany je toto aktuální a sami vědí, že Kristus je boží syn, je první a poslední. Alfa a Omega, tvořitel i ničitel. Ale on stojí uprostřed v rovnováze a harmonii jako Udržovatel (ducha života). Pokud tedy nebudeme udržovat pravdu v sobě a neočistíme v sobě svého čistého ducha od chtíče, hněvu, nenasytnosti, připoutanosti, žárlivosti a pýchy, budeme stále budovat a ničit, ničit a budovat, a Pravdy nedosáhneme.

 • Aitoš

  To se mýlíte, neznáte patrně dobře učení, ani nemáte os. zkušenosti s „vytržením Ducha“. Pro zač. třeba zkuste nastudovat https://www.kosmas.cz/knihy/124032/mystika/
  Jasně se udáví u mystiků i v bibli, že se dostali plně pod vliv božského, a samozřejmně se vstupem do božského souhlasili, či k němu byli vyzváni aby božské učení přijali. Nebo aby se vytržení poddali až přijde. A tím, že přijali výzvu vlastně dávají souhlas s k „posednutí Duchem Sv.“. A nektěré mystičky to také jako naprosté pohlcení boží láskou, jednotou s bohem, či Kristem popisují.
  Ad očista, mnoho se na západě zdůrazňuje, ale i někteří sv. ještě před smrtí přiznávali, že se tak moc za život nezměnili. A že hříšníky přes veškerou snadu i pomoc Ducha, jimi zůstali… Opět myslím, že najdete i v Undehillové.

 • mirek

  „posednutí Duchem Sv.“ samozřejmě ano, s tím nelze nesouhlasit. jenže pod tímto pojmem si každý představuje leccos. to co popisujete vy ale není to „posednutí Duchem Sv.“, ale právě něco zcela jiného. ducha svatého nelze manipulovat. každý ho má také v sobě (jeho odraz v člověku). a toho může člověk svojí nevědomostí překrýt a manipulovat (pak je neaktivní), takže potom vnímá a zamění ho za zcela něco jiného, v domnění, že je veden tím svatým duchem. rozlišit, co je iluze moje, nebo vnější iluze z vnějšku je zcela zásadní na cestě. to co popisujete jako naprosté pohlcení boží láskou je rovina kolektivních myslí, at racionálních, nebo emocionálních. toto bychom mohli v ezoterické terminologii nazvat jako andělé atp. jinými slovy efekty kolektivních myslí a mimosmyslové vnímání.to je špatně. pokud v sobě(člověku) neprobudíme v sobě našeho ducha a neočistíme ho v sobě, a nepoznáme ho vevnitř sebe, pak nemáme ani přístup k tomu všeobjímajícímu. pokud se tedy neočistíme jak jsem již dříve uvedl, není možné poznat toho kolektivního. v terminologii ezo kolektivního čistého vědomí. zaměnování efektů kolektivní mysli za efekty kolektivního vědomí je vlastně problém všech hledačů at jsou jakéhokoliv světonázoru a náboženství. duchovní rovinu v sobě může každý v sobě probudit. stačí tomu věnovat pozornost a přát si v sobě vnímat svého ducha. ten vám ukáže ve vašem duchovním těle(čakrách) zdali někde chybujete nebo ne. mnoho lidí ale stále hledá vnější jemněhmotné a energetické efekty v rovině těla a mysli(libido a kolektivní mysl) a zaměnuje to za rovinu poznání ducha (poznání a projev duchovních kvalit v sobě i v životě). pokud tedy nepoznáme, v jakém stavu je naše duchovní tělo (čakry), budeme hledat poznání vně, a naše pozornost nebude směřována na skutečnost, život v pravdě, ale budeme nadále v bludu kolektivních myslí at jde o mysli dobré, nebo špatné, to je úplně jedno. je to stále mysl, a mysl není duch, protože mysl je jen nástroj, nikoli duch samotný. a poznání a sjednocení ducha člověka a všeprostupujícího ducha se děje v rovině duchovní, tedy čakrách. teprve pak se toto poznání odráží zpět do roviny psychické a tělesné. není to proces opačný. duch nám pouze ukazuje cestu, jít po ní musíme sami. vše musí vycházet ale z naší vůle, né že naším tělem, myslí a duchem bude někdo hýbat, at vědomě nebo nevědomě. to by bylo to posednutí. a rozlišit, zda je to posednutí nebo ne může jenom ten, kdo ví, že je jeho bytost v rovnováze, tak jak uvádím výše, na ose udržovatele. stav vašich čaker vám řekne, kde jste v rovnováze a kam kráčíte.

 • Od toho, abych poznal zda komunikuju s pravou entitou slouží metody verifikace. Stačí pak všecky otázky řešit s božským. my s tím problém nemáme… Ono si nás umí ohlídat…

 • mirek

  pouze božské je všepronikající(svaté), proto do nikoho nevstupuje(ani nevystupuje). je to jeho přirozenost. vše ostatní, co není to pravé ořechové, vstupuje at vědomě nebo nevědomě do něčího vědomí. a to je posednutí, at jde o duši dobrou nebo zlou. jinými slovy, člověk by se měl chránit před těmito rovinami, neb jsou cestou z rovnováhy (mimosmyslové efekty a vnímání). takto tímto překrytý čistý duch člověka potom není schopen sjednotit se s čistým duchem celku, protože je otročen jiným poznáním, které nevede k tomu odrážet kvality přirozenosti. pak je duchovní rovina člověka (čakry) v nerovnováze a pak cítíte brnění, tlak, teplo, nebo nic. není tam žádné spojení, sjednocování a skutečné poznání.

 • Samozřejmě, že můžu ovlivnit, zda do sebe pustím intuici a kolik. Jen planě teoretizuješ, praxe je jiná…

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>