Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Alfa i Omega

Alfa i Omega / autor: Intago 2018

Právě mi v malé meditaci božské připomnělo zážitek dříve vyhrazený jen velkým meditacím. To hlavní, čím se liší náš svět od Jejich Království božího.

Zde žijeme jako myšky v neznámém širém světě a nevíme co bylo před naším narozením, ani co bude po naší smrti. Vlastně ani životu nerozumíme, jsme tu jen na krátké návštěvě, slepí a hluší.

Ale Tam je vše Jinak. Všecko v Celku, v Úplnosti. Věčnost je Tam tak jasně vidět, jako na dlani. Vše pohromadě. Jsme celým Stvořením naráz. A hrajeme si s Ním, zkoumáme Ho.

To je pravý význam Kristových slov Já jsem Alfa i Omega. Bůh je Celkem, počátkem i koncem Všeho…

Škoda jen, že takový zážitek je vždy jen krátký. Je prostě pro nás drahé nakouknout do Jejich Světa světů… Ještě dlouho nebudeme moci Tam být trvale…

V další meditaci mi božské ukazovalo, jak žijeme na strašně malém prostoru Nekonečna. Když jsem chtěl přidat, tak zase obligátní odpověď, že to nejde…

21 komentářů Alfa i Omega

 • mirek

  Bůh vám například nemůže vzít svobodu, aby jste se museli rozhodnout pro Pravdu (např. podléhat něčí vůli při meditaci). Nemůže. Když ji jednou udělil, přislíbil, neodebere ji. Musíte si pravdu vybrat úplně svobodně. Nebude vás nutit přijmout ji. Mnoho lidí v cosi takového doufá, ale jsou na velkém omylu. Pro křesťany je toto aktuální a sami vědí, že Kristus je boží syn, je první a poslední. Alfa a Omega, tvořitel i ničitel. Ale on stojí uprostřed v rovnováze a harmonii jako Udržovatel (ducha života). Pokud tedy nebudeme udržovat pravdu v sobě a neočistíme v sobě svého čistého ducha od chtíče, hněvu, nenasytnosti, připoutanosti, žárlivosti a pýchy, budeme stále budovat a ničit, ničit a budovat, a Pravdy nedosáhneme.

 • Aitoš

  To se mýlíte, neznáte patrně dobře učení, ani nemáte os. zkušenosti s „vytržením Ducha“. Pro zač. třeba zkuste nastudovat https://www.kosmas.cz/knihy/124032/mystika/
  Jasně se udáví u mystiků i v bibli, že se dostali plně pod vliv božského, a samozřejmně se vstupem do božského souhlasili, či k němu byli vyzváni aby božské učení přijali. Nebo aby se vytržení poddali až přijde. A tím, že přijali výzvu vlastně dávají souhlas s k „posednutí Duchem Sv.“. A nektěré mystičky to také jako naprosté pohlcení boží láskou, jednotou s bohem, či Kristem popisují.
  Ad očista, mnoho se na západě zdůrazňuje, ale i někteří sv. ještě před smrtí přiznávali, že se tak moc za život nezměnili. A že hříšníky přes veškerou snadu i pomoc Ducha, jimi zůstali… Opět myslím, že najdete i v Undehillové.

 • mirek

  „posednutí Duchem Sv.“ samozřejmě ano, s tím nelze nesouhlasit. jenže pod tímto pojmem si každý představuje leccos. to co popisujete vy ale není to „posednutí Duchem Sv.“, ale právě něco zcela jiného. ducha svatého nelze manipulovat. každý ho má také v sobě (jeho odraz v člověku). a toho může člověk svojí nevědomostí překrýt a manipulovat (pak je neaktivní), takže potom vnímá a zamění ho za zcela něco jiného, v domnění, že je veden tím svatým duchem. rozlišit, co je iluze moje, nebo vnější iluze z vnějšku je zcela zásadní na cestě. to co popisujete jako naprosté pohlcení boží láskou je rovina kolektivních myslí, at racionálních, nebo emocionálních. toto bychom mohli v ezoterické terminologii nazvat jako andělé atp. jinými slovy efekty kolektivních myslí a mimosmyslové vnímání.to je špatně. pokud v sobě(člověku) neprobudíme v sobě našeho ducha a neočistíme ho v sobě, a nepoznáme ho vevnitř sebe, pak nemáme ani přístup k tomu všeobjímajícímu. pokud se tedy neočistíme jak jsem již dříve uvedl, není možné poznat toho kolektivního. v terminologii ezo kolektivního čistého vědomí. zaměnování efektů kolektivní mysli za efekty kolektivního vědomí je vlastně problém všech hledačů at jsou jakéhokoliv světonázoru a náboženství. duchovní rovinu v sobě může každý v sobě probudit. stačí tomu věnovat pozornost a přát si v sobě vnímat svého ducha. ten vám ukáže ve vašem duchovním těle(čakrách) zdali někde chybujete nebo ne. mnoho lidí ale stále hledá vnější jemněhmotné a energetické efekty v rovině těla a mysli(libido a kolektivní mysl) a zaměnuje to za rovinu poznání ducha (poznání a projev duchovních kvalit v sobě i v životě). pokud tedy nepoznáme, v jakém stavu je naše duchovní tělo (čakry), budeme hledat poznání vně, a naše pozornost nebude směřována na skutečnost, život v pravdě, ale budeme nadále v bludu kolektivních myslí at jde o mysli dobré, nebo špatné, to je úplně jedno. je to stále mysl, a mysl není duch, protože mysl je jen nástroj, nikoli duch samotný. a poznání a sjednocení ducha člověka a všeprostupujícího ducha se děje v rovině duchovní, tedy čakrách. teprve pak se toto poznání odráží zpět do roviny psychické a tělesné. není to proces opačný. duch nám pouze ukazuje cestu, jít po ní musíme sami. vše musí vycházet ale z naší vůle, né že naším tělem, myslí a duchem bude někdo hýbat, at vědomě nebo nevědomě. to by bylo to posednutí. a rozlišit, zda je to posednutí nebo ne může jenom ten, kdo ví, že je jeho bytost v rovnováze, tak jak uvádím výše, na ose udržovatele. stav vašich čaker vám řekne, kde jste v rovnováze a kam kráčíte.

 • Od toho, abych poznal zda komunikuju s pravou entitou slouží metody verifikace. Stačí pak všecky otázky řešit s božským. my s tím problém nemáme… Ono si nás umí ohlídat…

 • mirek

  pouze božské je všepronikající(svaté), proto do nikoho nevstupuje(ani nevystupuje). je to jeho přirozenost. vše ostatní, co není to pravé ořechové, vstupuje at vědomě nebo nevědomě do něčího vědomí. a to je posednutí, at jde o duši dobrou nebo zlou. jinými slovy, člověk by se měl chránit před těmito rovinami, neb jsou cestou z rovnováhy (mimosmyslové efekty a vnímání). takto tímto překrytý čistý duch člověka potom není schopen sjednotit se s čistým duchem celku, protože je otročen jiným poznáním, které nevede k tomu odrážet kvality přirozenosti. pak je duchovní rovina člověka (čakry) v nerovnováze a pak cítíte brnění, tlak, teplo, nebo nic. není tam žádné spojení, sjednocování a skutečné poznání.

 • Samozřejmě, že můžu ovlivnit, zda do sebe pustím intuici a kolik. Jen planě teoretizuješ, praxe je jiná…

 • mirek

  není potřeba cokoli do sebe pouštět zvenku, protože člověk má svého čistého ducha přímo v sobě. stačí ho očistit od nánosů, které ho překrývají a tento čistý duch potom může postupně odrážet přirozené kvality božského. to co popisuješ je právě ten svět psychonautů, kteří tomu říkají intuice. Ale intujice je mimosmyslové vnímání vrstvy kolektivní mysli, což je špatně, protože to vůbec není rovina vibračního vědomí které se říká čistý svatý duch. vibrační vědomí je něco jiného než mimosmyslové vnímání a to je tvůj omyl. ty jsi se proboural do kolektivní mysli a zaměnil jsi to za někoho od kterého čerpáš své poznání. A to překrylo a znehybnilo tvého čistého ducha v tobě a proto se ti nemůže objevit v uvědomění poznání vibračního vědomí, protože se tímto tvůj překrytý duch nemůže projevit a nezískáš vibrační vědomí, které je ale něco jiného než to, čemu říkáš intuice. pokud dobrovolně k sobě pustíš poznání, které k tomu nevede a je vnější, pak se budeš točit v kolektivní mysli. každá mysl, i ta kolektivní podléhá zákonu alfy a omegy, tedy prvního a posledního. je to zákon pohybu. pohyb podléhá tomuto zákonu vzniku, trvání a zániku. ale čistý duch, přesněji, rovina čistého ducha, ale je i nad těmito zákony. na východě se tomu říká stav turiya-čtvrtý stav vědomí a ty jsi zaměnil rovinu kolektivní mysli za rovinu tuirya a chybně si myslíš, že rovina kolektivní mysli je to turiya. ale to právě není. máš pravdu že člověk může ovlivnovat co do sebe pustí, nedávno jsem se setkal s člověkem, který se mohl podívat do čakry druhého. tak to u mě zkoušel a říkal, že to prostě nejde, protože to nechci a právě to mě chrání, aby si někdo dělal co se mu zlíbí a ovládal přes subtilní moji intuici-mysl. do sahasráry se už nedostal vůbec, tu ani nevnímal, protože se sám zapletl v říši kolektivní mysli a rovina poznání kolektivního čistého ducha- sahasrára čakra, zůstala u něj pro něho nedostupná. dovolím si tedy tvrdit, že vím o čem mluvím. ten člověk, jeho pozornost skákala stále od alfy k omeze a nemohla zůstat mezi nimi, alespon ve stavu udržovatele, z kterého je možné začít poznávat ten přirozený stav, který je nad těmito třemi(tvořitel, udržovatel, ničitel). A to je problém dnešní doby.Lidská mysl stále skáče od přání a konání a stále dokola a nezastaví se ve středu, kde je poznání, klid mysli, pak může teprve potom přijít poznávání božského, protože se tam ustanoví spojení se skutečným poznáním-věděním, v to ve čtvrtém stavu vědomí, které moudří lidé již v dávných dobách nazvali turiya a odpovídá nejsubtilnějšímu centru člověka-sahasrára čakry.

 • Intago

  nejlíp probrat osobně, jsem z Prahy

 • Intago

  Ale nepochopitelné je už to, že by to můj čistý duch nechal jen tak a nezareagoval by… ani po 25 letech… A ten se nedá znehybnit… stále mi vytváří děje, stále se mnou komunikuje…
  Máš zjevně ze své intuice strach a chceš setrvat ve vytouženém klidu a prázdnu… Hračka ega…

 • mirek

  Tvůj čistý duch to tak nechá, protože pokud máme svoji hlavu-ego, tak zasahovat nebude, protože jednou dostal svobodu, a tu respektuje a neodebere ji, protože svoboda je jeho přirozenost. Ale máš pravdu, zřejmě to tak nenechal. náš čistý duch (píši to špatně, protože ten není ten, ale jsme to my,je to já, ačkoli zatím jsme to v sobě nevypracovali),naše čisté lidské duše, jsou odrazem té kolektivní čisté svaté jediné, a ta to tak nenechala, protože já ti odpovídám a pokouším se sdělit a tvoji pozornost obrátit ke způsobu, který, k tomu vede. alfa a omega je po stranách, ve středu je omkara, v křestanské terminologii amen. to je to ucho jehly a je stavem klidu mysli, která nemá formu, protože se nehýbe, je tedy čistá. A čistá mysl je intelekt-intuice. Je to úroven 6.čakry a tam se ztratí právě ti,kteří se svojí chybou, at vědomou nebo nevědomou tam zapletou, v této kolektivní mysli. v podstatě je to veškerá ezoterika ap. proto je důležité projít tímto uchem jehly a jít do 7.čakry, která je tou úrovní čistého a svatého ducha.Pokud nevnímáme a neočistíme svého ducha, není možné sjednocení a poznání ani s tím kolektivním.Lidská pozornost se pohybuje ve třech rozměrech. přání, konání a poznání. a to poznání je ve středu mezi nimi. není to lineární proces, je to křivka, spirála, a tato spirála je tím středem, evoluce jde po logaritmické spirále. kdokoli se nedrží rovnováhy a středu, je buď vyhozen ven doprava, nebo spadne doleva, a to je stále ta iluze, i když může být velmi subtilní. čtvrtý stav není prázdno a vytoužený stav, o tom žádná řeč nebyla, naopak se musí odrazit v našem životě, to je pravda.A pokud nejsou v pořádku čakry-vlastnosti, pak víme, jestli žijeme v rovnováze nebo ne. je to poznání, které je teď a tady, není potřeba čekat na někoho, kdo přichází a odchází. Skutečnost a poznání je tady stále. hezký den

 • intago

  Dotaz
  Zažil jsi opakovaně Hyperinteligenci jež pracuje ve Věčnosti? Protože právě to je mystika… Podle mého totiž jen teoretizuješ…

 • mirek

  Hyperinteligenci může poznávat ten, kdo poznává svého ducha, a náš duch je odrazem ducha kolektivního. vnímat svého ducha může každý kdo si to přeje, stačí požádat o toto čisté vnímání a vložit pozornost do srdce a na vrchol hlavy. pokud cítíte v prstech a v dlaních brnění, teplo, pálení, nebo nic, pak není ještě náš duch pročištěn od věcí, které nám brání poznávat skutečnost. ty jsi se proboural do pingala světa, kde je možné poznávat stavbu struktur, struktury jsou dokonalé, je zbytečné kontrolovat dokonalé. dokonalé nelze měnit beze ztráty kytičky. tam jsou ochranné mechanizmy. ten kdo neočistí svého ducha. čistého ducha nelze ovládat, pouze se z něj radovat a učit se z něj. vidět něco (slyšet atd.), neznamená být tím. pingala a ida svět je svět iluzorní. to je tewn svět rozšířených smyslů a mysli a je to svět kolektivní mysli. Může být i zdánlivě léčivý, protože pravostranný člověk může posunout levostranného ke středu a naopak. ale poznání středu tito dva nemají. to leží na středu nad tím. to není teorie, ale praxe. Různé vize fraktálů, netělesné entity, vize, ufo, atd. je úkrok stranou, ale střed je náš svět a když se podíváš, kde je tvoje přítomnost, tak ji najdeš v hlavě v agja čakře, z tohoto bodu je tvoje nahoře dole, vlevo, vpravo. a pouze z klidu mysli je možné dostat se k vnímání sahasrára čakry, ke svému duchu a ke kolektivnímu duchu. což je něco úplně jiného jak vystupovat z těla a bloudit v kolektivní mysli.i když to může pro někoho být neuvěřitelné a fascinující, ale od svého ducha to jeho pozornost vzdaluje, nikoli sjednocuje-uvědomňuje.
  jak jsem již psal, pozornost skáče od přání ke konání, ale není ve středu, protože tyto dvě věci musí vycházet a zase se vracet po parabole ze skutečného poznání. takže kdokoli chce může své duchovní tělo-čakry vnímat. pokud nevnímáme čakry, vnímáme něco jiného než svého a kolektivního čistého ducha. na tom se nedá nic změnit ani vyteoretizovat. bez tohoto poznání není možné poznat sebe, pokut tedy jde zde o toto. hezký den

 • Myslím, že byste se doslova vyřádil spíše na tomto fóru. https://www.diskutnici.cz/forum/3906-cesty/
  nebo https://www.diskutnici.cz/forum/2342-cesta/ , kde by Vás snad brali i jako gurua, nebo byste alespoň natrefil na podobné sobě?? Neb co píšete se sice hezky čte, ale ani z channelingem, ani s rozřšířenými stavy vědomí směrem k Božské intuici to nemá mnoho společného.

  • mirek

   není potřeba dělat někomu gurua, to by bylo špatné, lépe aby ho každý našel v sobě, pak každý ví sám, co má, nebo nemá dělat. zatím jsem se ale nedozvěděl proč právě alfa a omega. proč né jiné znaky, proč zrovna právě tyto písmena, když už o tom byla řeč? „To je pravý význam Kristových slov Já jsem Alfa i Omega. Bůh je Celkem, počátkem i koncem Všeho…“ Ano, je celkem počátkem i koncem. jenže on je udržovatelem, stojí uprostřed bez počátku a bez konce. Proč tedy zrovna tyto písmenka? Pokud to není jenom hezká teorie? hezký den

 • Intago

  Ja se te ptal a ty zas jen teoretizujes. Podobnych reci je moc ale zkusenost videt Boha a prijmout Jeho vyuku je neco docela jineho.

  • mirek

   zatím jsem se ale nedozvěděl proč právě alfa a omega. proč né jiné znaky, proč zrovna právě tyto písmena, když už o tom byla řeč? „To je pravý význam Kristových slov Já jsem Alfa i Omega. Bůh je Celkem, počátkem i koncem Všeho…“ Ano, je celkem počátkem i koncem. jenže on je udržovatelem, stojí uprostřed bez počátku a bez konce. Proč tedy zrovna tyto písmenka? Pokud to není jenom hezká teorie? hezký den

 • V textu jsem to napsal jasně. Je Vším. Tak mi to Bůh naznačil.
  Je ale dobrým zvykem mluvit jen o tom, s čím máme dlouhodobé zkušenosti a to ty v mystice nemáš…
  Bude lépe, když budeš své představy vyprávět tam, kde je vás podobných víc, třeba https://www.diskutnici.cz/forum/3906-cesty/

  • mirek

   vším je, ale pouze co se týče jeho těla (alfy). ale ne vše, tedy tělo (všechen pohyb) je jeho vůlí-zákonem. ne vše se hýbe v souladu s božským intelektem (omegou). protože je tady ego. jenže trojjediný bůh má nejenom tělo, má i mysl, a rovnováha mezi tím umožňuje poznat i jeho ducha. a že nám dal svobodu je patrné i z toho, že nikomu nebrání dělat chyby. takže poznat, které konání je v souladu s božskými zákony, a které ne je právě ten střed-poznání. ty jsi se dostal do kauzálního světa alfy. do vzniku. jenže co vzniklo, má také druhou stranu a tou je omega-zánik. jediný neměnný zdroj, který vždy byl, je, a bude věčný, je rovina ducha. a pokud alfa a omega není podřízena duchu, pak se uplatní ta omega-zánik. ty hledáš stále tajemství v alfě, ale tam není. děláš něco, co (pro tebe) k ničemu není. pro nás je to v podstatě poznání, kudy cesta nevede.to je kouzlo relativity.
   duch i v meditaci nám (lidskému duchu)nechává svobodu, pokud se někdo u toho třese atd, pak je to posednutí. přirozenost je mít právě i nad tělem (a i intelektem)kontrolu. ale kontrolu nad svým duchem, nemohu kontrolovat něco, co mi nepřísluší. lidskému duchu přísluší pokora, tu bůh nemá, protože on už nemá nikoho, ke komu by měl být pokorný, vždy by tady měl být někdo s pokorou, kdo je nástrojem a vykonavatelem (né zákonodárcem)jeho nekonečnosti. hezký den. p.s. pak nechápu zřízenou diskuzi zde, protože jak jistě víš, zkušenost je nepřenositelná. tu musí zrealizovat každý sám, to za nás nikdo nemůže udělat. ale diskuze může ukázat cestu, kudy vede a kudy ne.

 • Mystická zkušenost zčásti přenositelná je, každý skutečný mystik, ne ti, co si na mystiky jen hrají, jako Tomáš a Minařík, napsali dostatek knih. Třeba sv.Faustyna viz patroni.cz/denicek/denicek-faustyny.pdf
  Ostatně nejlepší je Nový zákon.
  To co říkáš ty, je časté, slýchám to od mnoha lidí, i mého otce, už 40 let. Jsou to mýty, Bůh je prostě Jiný, i mystika je prostě jiná…
  Skutečná mystika je totiž esoterická, pro obyčejné lidi zakázána… Kdo ji v Tibetu prozradil, zašili ho do jačí kůže a hodili do bystřiny…
  Proto tě posílám tam, kde jsou takoví jako ty. Zde je to jen o mystické praxi…

 • mirek

  E. Tomáš ve svých 999meditacích lidem radí koncentraci na adžňa čakru. Což je postup, který tato centra naopak vyčerpává a poškozuje, místo toho, aby je uvolnil. Maháriši sice není falešný guru, to je v pořádku, ale tak jako vždy následovníci učení vždy zdeformují poselství, které jim bylo předáváno. To je i vysvětlení toho, proč se lidé dostávají do kolektivní mysli a to jim zabrání poznání nejsubtilnějšího centra sahasráry. stále je řeč o praxi. aby se pravda tajila, tak to netřeba komentovat. kdo by se chtěl pravdy bát? hezký den
  Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.

 • intago

  Kdysi jsem mluvil stejně jako ty. Ale po 26 letech praxe vím, že to prostě jinak… Kdo by chtěl bát pravdy? Přece ego, udělá vše, jen aby se Bohu vyhnulo… A to se děje ve všech náboženstvích. Až budeš mít mystické zážitky, tak pokecáme, zatím to nemá smysl…
  I snaha o koncentraci na adžna je přece vůlí ega… vše se má nechat na Bohu… Ani Mahariši o Bohu nemluvil, znám ho dobře… Ne, že by zážitky vůbec neměl, ale podával je tak, aby byla laikům přijatelná… Stále nechápeš důvod esoteriky…
  Ale mystika je o neustálém živém vztahu k Bohu, to prostě nedokážeš pochopit. A ty řeči o kolektivní mysli, to je jen smyšlenka, On ovládá vše a se Vším si poradí…

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>