Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Jedinou opravdu cennou věcí je intuice

„Jedinou opravdu cennou věcí je intuice“ Albert Einstein

Channeling je proces zesílení intuice, komunikace s duchovními bytostmi, se svými vyššími Já, zástupci Stvořitele a návštěvy u Nich v Království božím v transu rozšířeného vědomí viz: http://mystika.mysteria.cz/metoda-meditace.htm

Pokud máte dobra alespoň 70% a duševní stabilu, channeling se můžete naučit i sami, ač je na webu množství kursů: http://intuice.mysteria.cz/2017/07/jak-uvidet-boha-krok-za-krokem/ . Můžete si pohovořit s tvůrcem vaší karmy i dokonalým Učitelem-guruem v božské gamese Sebepoznání. Pak můžete zažít setkání Bohem: http://www.youtube.com/watch?v=VJEWMfndJZs

Naše zkušenosti jsou popsány zde:
http://Mystika.mysteria.cz
http://Intago.sweb.cz
http://intago.sweb.cz/kniha.doc
http://intago.sweb.cz/channeling.htm (jen channeling)

Weby v češtině
http://Yuung.sweb.cz
http://v.dvorakove.sweb.cz/
http://skolachannelingu.cz/
http://www.zitova.cz/
z vědy http://bit.ly/2A7XAHh – Dr. Kautz

…jinak
http://www.channeling.net/
http://www.crystalinks.com/channeling.html

https://www.youtube.com/results?search_query=channeling
Obecné pojmosloví a význam channelingu:
http://www.wikina.cz/a/Channeling

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>