Nejnovější komentáře

Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Meditace se šamanským tabákem

Meditace se šamanským tabákem   /autor: Aitosh 11.02.2018

Chvíli se nic nedělo, tak jsem si navolil podle intuice ve výběru hudby Lisu a nasadil sluchátka. Pak se to rozjelo, intuice mi po chvíli zesíleného prožívání hudby dávala i proudy myšlenek.

Poznamenal jsem si uprostřed jemného transu (11.2.18 00:48:12): Zrovinka jsem v meditácii. V totální jednotě není co řešit, je jak mega černá díra, centrum Vesmíru, kolem siločáry a prýštící energie, zhuštěný tok nových světů, ty se rozbalují jako z kodeků videa do hyperprostorů dimenzí jako je třeba ta naše.

Hyperprostor, metadata ( jako u souboru v PC ) jsou hlavičkou, shlukem základních archetypů, toho daného světa, buňky, události. Či dokonce bytosti. Je to stále jeden princip, aplikovaný na vše, proto je vše jakoby živé i mrtvé ve své projekci zároveň. Sorenson zachytil jsem v hlavě, kodeky na video to jsou, to je jako božský svět, do dat kódovaný tok naší reality, kódovaní je převod na symboly, 1-0 v PC. V božském je to spíše jako v DNA ve spirále, soubor znaků, jazyka božské abstrakce, tvoří si pojmy, v nich obrazy obrazů. Vše jako ve zkratkách, odkazech jako scénář je předobrazem filmu a v představu si ho rozvinou jen znalí jeho jazyka. Tak je to i s božským tokem mysli a se světem, On ho rozvíjí ve svou projekci podle svého jazyka. Čím více nahoře, tím abstraktnější, plnější všeho naráz. Ale pro nás je jakoby prázdnější, méně forem, a konkrétních obsahu. Ovšem do nich Oni probleskují, jako my se noříme k Nim, Oni naopak k nám, jako my přes 3D brýle do realit kanálů v TV.

Pak jsem v sílícím vokálu Lisy cítil, jak mi stoupá ponor do vyšší dimenze já na 48,5… 6…9…. 49, óóóóóóó a zase dolůůůů trochuuuu , chladné, ne moc juchůůůůůůůůůů. Vznešenost majestátná, Pevnost, nepohnutá neochvějnost jako faraon. ( to byl ve vrcholu vytržené opravdu nádherný pocit )

(11.2.18 01:41:13)

Už je konec, zpět na 47, což je jen mírně zvýšený ponor. Něco k Liborovi co jsem ho po letech viděl v pátek mi řekli. Typ bláznivého mága, tu kategorii jsem neznal. A podrobnosti k tomu.

Jinak poslední informace, letos na jaře „nahrají“ program na PPO-3. Lepší vedení, větší dynamika ponorů, no tak jsem zvědav…

Další den po meditaci jsem si uvědomil: A letos ještě jedna změna, už mě nebaví a neláká bavit se s kde kým, koukám tak na jiné internetové diskuse co mi to nabízí a nechci ty kecy, kecy, kecičky ani vidět…

Ještě jsem dodal. Byl to jen náznak toho nepopsatelného pocitu, jak ze starých Big meditací, a k tomu nižší složka vyššího Já připomněla jaké to tam bylo.

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>