Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

75. narozeniny LSD

75. narozeniny LSD                       /autor: Intago 10/2018

Můj příspěvek na přednášce 75. narozeniny LSD ve Fabrice v Praze Holešovicích ze dne 19.4.2018  pořádané Českou psychedelickou společností:

 

Výsledky našeho výzkumu psychedelických stavů

-druh látky má vedlejší význam. Jelikož je podstatou trans, tedy autohypnóza, určující je sugesce, tedy set a setting. Proto některým stačí hol.dých., menšina nepotřebuje vůbec nic. Běžně všem stačí mikrodávky.

-trip je potřeba provést odborně jako rituál na rozšíření vědomí do sféry intuice. Není to druh zábavy, ale namáhavá a dlouhá výzkumná práce Sebepoznávání.

-s intuicí, jakožto režisérem tripu, lze během tripu komunikovat, aby nám vysvětlila co potřebujeme znát. Lze se naučit metodu tzv.channelingu a komunikovat s ní kdykoliv.

-mnohaletou praxí lze intuici podstatně zesílit a komunikovat s ní neustále. Stane se tak naším Učitelem, Guruem. Podstatně tak zlepší naše schopnosti. Ještě později jsme v tripu stále, jen ve slabším.

 

Věčný tanec intuice

Má první zkušenost s psychedelickými látkami z prosince 1995

Podle astrologické i jasnovidecké předpovědi jsem se právě v ten den měl stát zasvěcencem a to se vyplnilo.  Byl  to rychlý a fascinující proud vizí, symbolů a úžasných extatických božských pocitů, který jako živý film vysvětloval moje otázky. Někdo by si mohl myslet, že vidím Boha, ale je to naše nadvědomí, vyšší já, čili intuice, která žije téměř odděleně od nás ve svém světě.

Jako v pohádkové fontáně hravě vířila geniálními postřehy. Chtěl jsem si je zapsat, abych je nezapomněl, ale intuice se na to dívala s pohrdáním. Tvořivost takovou paměť nepotřebuje, věčně tančí, vytváří tvary, děje, prostor a čas jen pro radost ze Hry.

Na hloupé otázky mi neodpovídala, brala mě jako omezenějšího bratra, který žije ve světě zdánlivě tuhých forem a malé inteligence.

Když jsem se už zeptal na všechny otázky, intuice si je dávala sama a odpovídala si. Dokázala mi, že vidí i do budoucna.

Intuice mě naučila metodu komunikace s ní mimo trip, o které jsem nikdy neslyšel. Rozloučila se nepochopitelnou poučkou, že vše je jen počet pravděpodobnosti a že se rád vrátím do známé omezenosti.

Zakončila to úžasnou vizí, kterou bych popsal jako Věčný tanec intuice, ona prostě lehce a dokonale tančila věčností bez konce!

Zbyla jen závrať z Tvořivosti samé a touha podívat se příště znovu do tajemné komnaty vnitřní katedrály osobnosti, která je světem bohů, domovem geniality, virtuozity a harmonie. To se mi mnohosetkrát povedlo…

 

Z tohoto příspěvku existuje záznam v mp3. Je v něm poznatků ještě více. Je nahrán z hlediště, takže jeho kvalita není vysoká. Navíc na chvilku vypadl zesilovač.

 

Pak jsem měl ještě jeden příspěvek na téma uměleckost zážitku v meditaci, ale o něm není žádný záznam.

 

Doporučuji:

http://intago.sweb.cz/kniha.doc

http://yuung.sweb.cz/kniha.epub

http://intuice.mysteria.cz/

http://mystika.mysteria.cz/

http://intago.sweb.cz/channeling.htm

http://skolachannelingu.cz/

https://holos.cz/

 

 

Pozn.

Tato metoda však není pro každého. Je silným zásahem do psychiky. Zesiluje všechno, je hodně náročná a dlouhodobá. Je proto vhodná jen pro malé procento lidí s  duševní stabilitou a převahou dobra. Může způsobit problémy nazývané jako šamanská nemoc, psychospirituální krize a všechny postihuje temnou nocí duše, viz web. To je důvod, že naprostá většina brzo odpadne. I pouhý channeling toto spouští, i když slaběji.

3 komentáře 75. narozeniny LSD

  • mirek

    toto pochází z mysli, at jde o mysl kolektivní, tak mysl individuální. je to oblast agja čakry, tzv. třetího oka. myšlení je pohyb, to znamená, že na základě minulosti-podvědomí ((ne)výchovy, vzdělání, prostředí, zkušenosti atd.), tvoříme plán, budoucnost-nadvědomí. Je jedno, zda to jsou jevy mysli kolektivní, či mysli individuální. tudy cesta nevede, byť by se mohlo zdát, že poznání psychedelických stavů, alias intuice dává skutečné poznání. Skutečné poznání ale vede pouze přes přítomnost-nevědomí, čili klid mysli-čistou mysl. teprve v tomto stavu může naše pozornost proniknout k sahasrára čakře, která je rovinou individuálního i kolektivního čistého vědomí-ducha. rovina úrovně kolektivního čistého ducha je nyní přístupná všem, ale bez probuzení a očištování našeho osobního ducha toto poznání není možné, protože náš vnitřní čistý duch je schopen dát poznání každému jednomu, kde chybuje a kde ne. vytváří v duchovním těle-čakrách skutečné poznání o nás, tzn. že poznání se zároven stává i cestou a zpětnou vazbou, ukazuje skutečnost takovou, jakou je. dává nám info o tom, kým jsme. nebo nejsme tady a teď, bez prostředníků, protože ducha-život mají všichni v sobě stále, i když někdy je zadupán jiným poznáním, které ale k němu nevede. každý si může sám ověřit, zda ze sahasráry či z rukou je cítit čistý zdroj, či je tam tlak, brnění, nic, teplo, což ukazuje na chyby v čakrách a tím i špatné rozlišování. takže lidé, kteří tzv. nehledají, mohou být i duchovnější „více”, nežli lidé, kteří hledají a mohlo by se zdát, že to záleží jenom na tomto. takto to ale také nefunguje. pokud se někdo zavrtá v jemněhmotné-psychické iluzi, je obtížnější toto napravovat mnohem hůře, než kdejaký ateista a materialista, protože materiální iluze je lépe rozpoznatelná než tzv. „jemněhmotnější” osobní a kolektivní iluze. není všechno zlato co…

  • Vždyť meditace máme od Boha a žádný omezený pozemštan do toho nemá co kecat. Prostě na to nemá. Zná jen pohádky a iluze… Co Bůh dělá, dobře dělá

  • mirek

    že drogy způsobují vedlejší účinky dokazuje právě to, že tito lidé se dostávají do kolektivní mysli, což nevede k bezmyšlenkovému vědomí-přítomnosti, která je pravdou. v mozku máme opiodní receptory a ty jsou drogami aktivovány bez toho, aby byly aktivovány příčinou našeho fungování a chování v životě, stávají se následkem bez patřičné příčiny. proto drogy nemohou fungovat zároven s duchovním růstem a stávají se závislostí a oslabují organizmus, naopak beta endorfiny, které se uvolnují při stavech theta vln v meditaci-přítomnost, posilují náš imunitní systém. při meditaci se uvolnuje dopamin-látka navozující pocit štěstí, který uvolnují i drogy, ale bez vedlejších účinků. proto drogy znemožnují důchovní růst a naopak urychlují jeho degradaci a prohlubují iluzi.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>