Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Přediva mých vztahů

Božské mi naznačilo ohromně složitou síť mezilidských vazeb, kterou mám.  Probíhají v nich vzájemná ovlivňování ve všem možném, dobrá i ta horší. Obecný princip je jasný, to, co vnímáme nás ovlivňuje. Každá vazba je oboustranná, něco dávám a něco jiného dostávám. Závisí na druhu a intenzitě vztahu i mnoha dalších věcech. Zejména na nastavení každého jedince.

Božské má na to vliv  a samo také mnoha způsoby vstupuje to přediva mých vztahů. To mi pomáhá vždy, což není možné říci i o všech lidech. Na ty je třeba dávat pozor a komunikovat jen s některými, jiným je třeba se zcela vyhnout.

Laik se může snadno poškodit tím, že si něco cizího může přitáhnout k sobě, což se může projevit nemocí, úrazem i jinak.

Božské skládá tyto vztahy, plánuje nové i rozcházení se starými. Je to tak složité, že to není možné lidskými schopnostmi pochopit. Proto by si měl mystik nechat od božského poradit a neprosazovat vlastní vůli, byť dobře myšlenou.

Efektem vyrovnávání sice můžeme druhému pomoci, ale současně nás tato pomoc brzdí.

Veřejné půspobení proto byla pro mystiky pohroma, ale někteří měli takový úkol. Je ovšem chyba si takový úkol sám dát.

Proto je esoterika důležitá. Nerozhazovat, ale hromadit Poznání. Proto byly kláštery i poustevny.

2 komentáře Přediva mých vztahů

  • mirek

    člověk nemůže utéci sám před sebou nebo před ostatními do kláštera i poustevny. my jsme částí a součástí celku a vše, co nás drží v iluzi si držíme v sobě, před tím nikdo nikam neuteče, můžeme to očistit. a vše co tímto získáme, můžeme předávat ve všech úrovních života, pokud se držíme v rovnováze. jasně že je jednoduché to svést na ostatní, že mě brzdí, ale jsme to jen my sami kdo sebe brzdí, protože zdravý celek vytvoří zdraví jednotlivci, nikoli naopak.celek se manifestuje v mnohosti,a mnohost se chce sjednotit v jednotu. a ted probíhá fáze paraboly, kdy se chce mnohost sjednotit v celek, a je to možné jen tehdy, když jedinci v rovnováze ten zdravý celek vytvoří. takže se vymlouvat na boha, že to vše zařídí je vychytralost. my jsme dostali svobodnou vůli a tu nám bůh neodebere, když nám ji daroval. bud jako celek budeme stoupat, nebo jako celek padneme. to je poselství nejvyšší kvality boha, a tou je svoboda. tu máme. jak s ní naložíme?

  • senja

    Pro mě má jakékoliv hromadění čehokoliv význam jen do té míry, do jaké se o to dokážu podělit.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>