Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Reinkarnace přesněji

Běžné představy o reinkarnaci jsou velkým zjednodušením. Znovu se nerodí ten, který zemřel, ale ani nikdo zcela jiný.

Základem vývoje je práce s kořenovými archetypy, které byly vybrány při stvoření naší individuality.

Do každé inkarnace však dle své volby božské posílá jen část kořenových archetypů jednotlivce. Jiné s uplatní jinde, nebo dočasně zůstanou nevyužity. Jinde tedy mohou žít zcela odděleně jiné části nás!

Je to tedy podobné, jako s Celkem, který je rozdělen na nekonečně mnoho entit ve Stvoření, jež hledají cestu zpět do Celku. A tyto entity se opět dělí do každé inkarnace.

Jde o to poskládat archetypy v  každé inkarnaci tak, aby entita co nejvíc naučila a postoupila vzhůru. To vyžaduje velmi složitou volbu, kterou se božské zabývá.

Navíc jsou tu druhotné archetypy, které získáváme od druhých soužitím s nimi, ale i na dálku, pokud to božské zařídí. Jsou to jakési odrazy druhých v nás, jež nás také ovlivňují, ale nejsou na rozdíl od kořenových archetypů trvalé.

2 komentáře Reinkarnace přesněji

  • senja

    V knize Žitá reinkarnace od Clemense Kubyho je to přiblíženo velmi pochopitelně. Je tam i návod, jak otevřít svoje vědomí.

    • channeling

      Tak zkus naznačit, co on píše o archetypech, co „nosíme“ se sebou životy? A jakou má metodu do regrese, jestli jde v kostce?

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>