Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Pandemie a duchovnost

Dostal jsem mnoho informací o významech a souvislostech pandemie, i když ne vše, co jsem chtěl vědět. Významů má velké množství, mnohé by nebylo populární zveřejňovat.

Božské mne oslovilo, že ještě nevím, že bude pro mne i nečekaným překvapením. Marně jsem přemýšlel, jakým.

Pak mi prozradila, že to bude překvapení i pro ostatní mystiky, které znám. To už mi začala docházet souvislost a božské mi ho potvrdilo.

Zvýší se zájem o duchovnost! Hned jsem namítl, že jistě ne víc, než tomu bylo v šedesátých a devadesátých letech. Na vysokou mystiku to je stále zoufale málo, tak je těžká a nedostupná. Božské souhlasilo.

Důvod zvýšeného zájmu je zjevný. Pandemie vyhnala lidi z jejich zaběhaného stereotypu života v blahobytu, kde chrámy nahradily nákupní haly. Najednou je jasně vidět, jak jsme malí a bezmocní.

Počty mrtvých narůstají v zemích, které se pyšní svou vírou, jež je však hodně povrchní, což si odmítají uvědomit. Rozdíl mezi názory, co víra je a co by měla být, se táhne už od dob Starého Zákona.

V něm je mnohokrát jasně popsáno, jak Hospodin trestal za farizejství. To pokračovalo v křesťanství a bude to i v budoucnosti.

Úpadek duchovnosti v minulých dvaceti letech byl veliký, a kupodivu to téměř nikdo nezaznamenal… Prostě duchovnost vyvanula, jako by vyšla z módy.

Ale tak tomu bylo v minulosti také a v budoucnosti se to bude opakovat. Středověk byl vlivem neustálých válek, epidemií a hladu velmi těžkým obdobím. Lidé hledali pomoc u Boha a víra byla pro ně zcela samozřejmá.

Měla ovšem velká omezení a jen zlomeček lidí pochopil, co skutečně znamená. Za to dostali od Boha dary Ducha.

Mnoho křesťanů však odešlo od víry, neboť jim nedala to, v co doufali. Bůh totiž vyslyší lidské modlitby jen tehdy, pokud jsou v souladu s Jeho Záměry.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>