Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Pari Kishma – Meditace s 5-MeO

Pari Kishma

Meditace s 5-MeO /by Aitosh: 12-4-2020

Ani nevím, kolik jsem si intuitivně odměřil, potáhl jsem na dvakrát necelou polovinu a už jsem měl problém znovu stisknout zapalovač. Malinko zrníček se mi dostalo i do úst, cítil jsem mírně štiplavou chuť.

A na tom se to po chvilce rozjelo vjemem, jak se drahami v […]

Kritika církve?

Kritizují se politikové, lékaři i umělci, ale církve ne. Dokonce ani ateisté je nekritizují, což je zvlášť podivné. Přitom by tak snadno mohli. Možná se bojí Boha.

Stačí se zběžně začíst do Nového Zákona a hned zjistíme, že se moc liší od toho, co říkají a dělají církve. Kupodivu to nikomu to nevadí.

Striktní výuka […]

K čemu nás vede pandemie

Pandemie je karmická Vůle Boha. Z karantény můžeme vyvozovat, oč Bohu jde, k čemu nás má vést. To je snadné zjistit. Předně je to skromnost a disciplína. Tím obrácení pozornosti k jinému než dříve, což byla hlavně povrchnost, chamtivost a namyšlenost na velikost naší civilizace.

Tím byly sportovní soutěže, návštěvy fotbalových zápasů, hospod či nákupních […]

Proč nechceme vědět

Vždy mne udivovalo, že čím déle a podrobněji popisuji mystiku, tím větší odpor se u posluchačů zvedá. A je jedno, zda jsou věřící či nevěřící. Dlouho jsem nedovedl pochopit všecky souvislosti.

Ostatně není to nic nového, na odpor se stavěli už prorokům, Kristovi i Jeho skutečným následovníkům, což jim i prorokoval.

Není to jen projev […]

Pandemie a úpadek civilizací

Hrozné je to nyní v USA. Celý dlouhý měsíc nevěřícně přihlíželi, co se děje v Evropě, ale neudělali vůbec nic, aby se na vpád pandemie připravili, ač bylo zjevné, že dorazí i k nim a bude mít příšerné následky.

Nebyli ochotní disciplinovaně opustit své pohodlné zvyky a naivně si nechali nepozorovaně promořit populaci jako v […]