Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Úvahy

Chybovost

Je to těžké si to přiznat, ale při detailním rozboru poznáváme, že se mýlíme téměř ve všem.

Základem je správná filozofie života. Přijímáme daleko častěji všeobecně přijímané hodnoty, jako je moc a peníze, ačkoliv nás to vede jen za scestí.

Smysl života nám uniká, protože o filozofii života nic nevíme, jen vlastní omezené názory. […]

Účel covidové pandemie

Covidová pandemie v roce 2020 začala novou kapitolu lidstva, čehož si zatím všimli jen nemnozí. Její účel je velmi široký, je to zásah do osudů lidí a národů. Všechny souvislosti lze zjistit jen komunikací s božskou intuicí. Ta může naznačit i další vývoj.

Uvědomme si, že celou dobu historie lidstvo provázely války, epidemie i neúrody. […]