Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Účel covidové pandemie

Covidová pandemie v roce 2020 začala novou kapitolu lidstva, čehož si zatím všimli jen nemnozí. Její účel je velmi široký, je to zásah do osudů lidí a národů. Všechny souvislosti lze zjistit jen komunikací s božskou intuicí. Ta může naznačit i další vývoj.

Uvědomme si, že celou dobu historie lidstvo provázely války, epidemie i neúrody. Velké války však jsou už desetiletí minulostí. Bereme to jako samozřejmost, ale není tomu tak. Militarismus je nám přímo vtělen, provází lidstvo od počátků.

Božské má svoje metody, jak řídí své Stvoření. Pokud z určitých důvodů nechce válku, jež by zákonitě nastala postupným zesilováním militarismu během dlouhé době míru, musí použít řadu zásahů. Situace je zhoršena soudobým periodickým zesílením agresivity, jež proto musí být brzděna. Přitom nejde o nápravu lidstva. Ta možná není.

Jedním z božských zásahů na udržení stability je právě tato pandemie. Ta jednak karmicky zasahuje ty, které božské potřebuje potrestat, ale také celkově zesílí strach a stres lidstva.

Pandemie má vlastně zástupnou roli světové války. Lidstvo se s ní musí vypořádat, přitom je ale škod a obětí podstatně méně. Božské zařídí, aby se infekce nedala tak snadno vymýtit, má k tomu nekonečně mnoho prostředků. Tím se Mu podaří velký konflikt na čas odvrátit.

Co lze v budoucnosti očekávat? Nic moc příjemného. Léta, ba desetiletí zmatků a obav. Paradoxně se nebude dít nic moc nebezpečného.

 Lidé se budou chtít víc zabezpečit, budou opatrnější. To zvýší i ceny nemovitostí. Změní se i strategická mapa světa. Velmoc USA bude upadat, asijské země posilovat.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>