Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Úvahy

Chybovost

Je to těžké si to přiznat, ale při detailním rozboru poznáváme, že se mýlíme téměř ve všem.

Základem je správná filozofie života. Přijímáme daleko častěji všeobecně přijímané hodnoty, jako je moc a peníze, ačkoliv nás to vede jen za scestí.

Smysl života nám uniká, protože o filozofii života nic nevíme, jen vlastní omezené názory. Moudrost a filozofie téměř nikoho nezajímá.

Ale mýlíme se i ve většině běžných rozhodnutích. Je smutné pozorovat, že se z následků chyb skoro nikdo nepoučí a stejné chyby opakuje dál a dál.

Je za tím hlavně  lenost správně vnímat a myslet, odhalit logickou strukturu, vymyslet co jsou podstatné otázky a k nim shánět kvalitní informace.

Bohužel i vzdělaní lidé často podlehnou rychlým emotivním zkratkovitým reakcím a pak jsou jejich závěry chybné či nepřesné, což si ani nechtějí přiznat.

O stupeň výše je využívat gigantických schopností intuice, ale to je vysoko nad ochotou lidí se o to alespoň pokusit. Je to velká věda, dosud téměř neznámá.

 

Nevědomost je sladká

Být mystikem není tak snadné jak se zdá laikům. Neuvědomují si sílu iluzí které mají. Mohou si doslova vymyslet co chtějí a věřit tomu.

Běžná víra není nic božského, jak se mylně domnívají věřící, ale pouze jejich názor, čili přání, jež si sami vytvořili.

Pravou víru popisují slova Krista:”” Kdo má víru jako hořčičné semínko, pohne horou.“ Kdo však tyto Dary Ducha má? Víra Krista je tedy úplně jiná, než si věřící myslí.

Dospělí odmítají měnit svoje názory, ale mystika, jakožto výuka božským, vede ke změně téměř všech názorů. Proto ani nemůže být populární.

Ve vytrženích ducha mystikové vnímají výuku, jež jim božské dává a jsou z ní ohromeni. Doslova jim před očima bourá jejich svět představ.

 

 

Přijetí Boha

Věřící tvrdí, že přijali Boha a Kristus sejmul jejich hříchy a oni jako nevinní mohou tedy vstoupit do Království nebeského. Když se jich zeptáte, zda jim to Bůh či Kristus dal výslovně na vědomí, odpoví, že je to jejich víra. Jakoby je vůbec nezajímalo, zda se to skutečně stalo! Je přece nemožné, aby člověk náhle a definitivně přestal hřešit! Otázka tedy je, zda-li tato víra není planá.

Přijmout Boha jako hlavní Autoritu je daleko těžší než nějaké prohlášení. Egoističtí lidé, kteří si říkají věřící, to řekne, ale kdyby je Bůh oslovil, zacpávali by si uši, aby Ho nemuseli slyšet. Takové případy bible popisuje.

Přitom stupeň přijetí Boha je základní nutnost duchovního růstu. Kdo nepřijímá Boha jako Učitele, jak se může něco sám naučit? Jen iluze do kterých zapadne.

Zejména velké mocné národy jsou příliš namyšlené, než aby někoho poslouchaly, i když by to byl sám Bůh. Malé národy, ke kterým patří i náš, které zažily těžké doby jsou daleko přístupnější. Nemusí chodit do kostela ani se hlásit k nějaké církvi či víře, ale je to v nich.

Vrozené to nemá téměř nikdo.

 

Stáří a involuce

Stáří s nevyhnutným úbytkem fyzických a duševních sil není nic příjemného. Nemoci situaci ještě zhoršují. Na některé velmi staré lidi není pěkný pohled. Proč to tak je? Jaké duchovní zákony to vysvětlují? Musí tvořit logickou strukturu ze které vše vyplývá. Kupodivu o tom božské nerado mluví.

Jedna věc jsou nemoci, které pomalu vedou k smrti. Platí, že čím má kdo horší vztah k Bohu, tím horší má smrt. Kdo se bojí smrti i Boha a proto si přeje dlouho žít, může mu to být umožněno, ale zaplatí za to fyzickým a duševním úpadkem i bolestmi, jež ho vyhánějí ze života.

Problém involuce je těžší. Proč máme být i za dobrý život potrestání úpadkem? Zdá se to nelogické, ale platí to obecně, jen souvislosti nejsou běžně známy.

Kdo nechce do vývoje, je  k němu nucen i duchovním a fyzickým úpadkem sil ve stáří. A to platí i ve vyšších světech. Proto o tom božské nerado mluví, stejně jako my.

 

Výhled EU a světa

Jaký bude dopad chystaného riskantního gigantického zadlužení EU? Překvapivě malý, odpovídá božská intuice. Kdo bude platit splátky a úroky? Však to spytlíkují. Princip je, aby nikdo nešel do bankrotu, to by byla katastrofa. Proto se jim podaří jí zamezit i když na to některé země budou doplácet, ale Němci mají peněz nazbyt a rádi si svou novou říši s omezenou pravomocí budou spravovat. Vlastně se nebude nic tak moc velkého dít, jen se bude pomalu upevňovat evropský stát. Řekli mi další informace z budoucnosti:

Anglie půjde dost rychle do bezvýznamnosti, což ji vadit nebude. USA bude kolísat, vrávorat.

Německo bude hrdé, i když bude muset dost platit slabším členům EU. Francii bude její stoupající vliv vadit, ale sama bude mít málo sil to změnit.

Imigranti v EU budou dělat problémy? Problémy budou, islám mají jako vlajku.

To bude podobné i mojí situaci. Také se nebude dlouho mnoho dít, ale vliv božského bude pomalu stoupat. K tomu vedou i zátěže.

 

 

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>