Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Dvě osobnosti v nás

Ze zkušenosti víme, že mnozí lidé jinak myslí i jednají doma a jinak v zaměstnání. Tyto rozdíly, i když si je skoro nikdo nepřizná, ukazují, že je v nás více osob.

V zaměstnání jsme nuceni jednat racionálně, logicky, profesionálně. Ale jakmile přijdeme domů, naše osobnost se změní. Ovlivňuje nás totiž i naše iracionální, emotivně pudová část. Nechceme se jí vzdát, protože ji bereme za neoddělitelnou část osobnosti.

Nechceme si ani tuto každodenní změnu uvědomit, takže se jí nezbavíme, i když nám přináší mnohé problémy. Tyto dvě osobnosti v nás se nemají rády. Dělají, že ta druhá neexistuje.

Jakmile jednu z nich více využijeme, cítí se druhá odstrčená a začne se ozývat aby se také realizovala. Jinak by ztrácela vliv definitivně.

Vinou starší, emotivnější částí osobnosti děláme ukvapená povrchní rozhodnutí, panicky jednáme a to není bez následků. Také intenzivně brzdí náš duchovní rozvoj.

Známý příklad je u lékařů, kteří dobře vědí, že nemají léčit sebe ani členy své rodiny. Snadno by se totiž dopustili velké chyby. Emoce by jim zastínily správnou diagnózu i terapii.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>