Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Odkazy

„Jedinou opravdu cennou věcí je intuice“ Albert Einstein

„Intuice je funkce, kterou vidíte za rohy, což ve skutečnosti nemůžete udělat, ale ona to udělá za vás a vy jí důvěřujete.“ C.G. Jung – Zdroj

Channeling je proces zesílení intuice, komunikace s duchovními bytostmi, se svými vyššími Já, zástupci Stvořitele a návštěvy u Nich v Království božím v transu rozšířeného vědomí viz: http://mystika.mysteria.cz/metoda-meditace.htm

Pokud máte dobra alespoň 70% a duševní stabilu, channeling se můžete naučit i sami, ač je na webu množství kursů: http://intuice.mysteria.cz/2017/07/jak-uvidet-boha-krok-za-krokem/ . Můžete si pohovořit s tvůrcem vaší karmy i dokonalým Učitelem-guruem v božské gamese Sebepoznání. Pak můžete zažít setkání Bohem: http://www.youtube.com/watch?v=VJEWMfndJZs

Naše zkušenosti jsou popsány zde:
http://Mystika.mysteria.cz
http://Intago.sweb.cz
http://intago.sweb.cz/kniha.doc
http://intago.sweb.cz/channeling.htm (jen channeling)

Weby v češtině

http://Yuung.sweb.cz
http://v.dvorakove.sweb.cz/
http://skolachannelingu.cz/
http://www.zitova.cz/
z vědy http://bit.ly/2A7XAHh – Dr. Kautz – výzkum intuice, vyššího vědomí a channelingu http://www.itcprague2017.org/speakers/william-kautz

Institut noetických věd – IONS http://noetic.org/research/participate/online-activities – Dean Radin – výzkum intuice http://www.itcprague2017.org/speakers/dean-radin

Je channeling skutečný? – tuto otázku si kladou i vědci z IONS http://noetic.org/blog/helané-wahbeh/channeling-real-lets-have

http://noetic.org/research/projects/ions-channeling-research-program

https://www.warrior.do/helane-wahbeh/

Psychoterapie a channeling

http://www.diabasis.cz/psychospiritualni-krize/pro-odborniky/komunikace-s-duchovnimi-pruvodci-channeling/

Světově uznávananá literatura

Channeling a posmrtný život: http://www.jonklimo.com/publications.htm

https://amzn.to/2H68OC6

…a další
http://www.channeling.net/
http://www.crystalinks.com/channeling.html

https://www.youtube.com/results?search_query=channeling
Obecné pojmosloví a význam channelingu:
http://www.wikina.cz/a/Channeling

Intago – autor výukové knihy a dalších publikací:

Rozšířené vědomí channelingové mystiky: Zrychlení duchovního dospívání zesilováním intuice – Intago