Nejnovější komentáře

Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Součástka

Součástka                                              / Autor: Intago 03/2018

Meditaci č.262 je nejlépe nazvat Součástka. To bylo totiž téměř jediné, co se probíralo. Byla podobná minulým, ale vnímání hudby trochu slabší a také dosti krátká, velmi úsporná, což je hlavní limit MD. Ponor byl jen 48,5% a až ke konci, kdy jsem se nechal rozpustit v hudbě jen na chvilku až 49%.

Vždy byl slabě tísnivý. Tíseň byla opět navěšena na Jinakost Boha, tedy Jeho Takovost. Přijmout a prožít tíseň znamená překonávat překážky a to je podmínka duchovního rozvoje.

Osobní informace nebyly a když jsem se ptal, řekli mi, že se probírat nebudou. Na to je ostatně čas po meditaci.

Bylo to o vztahu Boha a člověka. Myslíme si, že je oddělenost, ale není. Kdepak nějaké vyhnání z Ráje… Na pochopení tohoto zvláštního vztahu mi ukazovali nepochopitelný svět božského, samá abstrakce. Ten si vytvoří zvláštní součástku, kde je jakýsi odpor, který sníží božskou Dokonalost na lidské IQ. Jsou tam i obvody, které zablokují další archetypy. Vznikne jejich kombinace, jež nás zcela definuje.

Průchodem božského součástkou vznikne naše individualita a děj, který prožíváme. Tedy celá naše minulost a budoucnost je vlastně jen zdánlivým vývojem, dokonalou gamesou, kde se vše vypočítává a hlavní roli mají archetypy, které jsou nakonfigurovány. Vše dohromady vytváří Celek, obraz vyvážené Dokonalosti.

To jsou mystikovi známé věci, ale byly podány originálně, názorně a zcela jasně. Jakoby tato součástka tvořila rastr, jakýsi filtr, kterým se abstraktno promítne do konkrétna. Ukazovali mi to i jako stříkačku, kde se proud božského po průchodu tryskou nastříká do vlastností a prostorových tvarů.

Prostě nikdo a nic není a ani nemůže být od Boha oddělen, to se nám jen zdá, aby Hra byla Hrou… Vše je tedy jinak, než si myslíme…

 

První přídavek byl krátký a slabší, ponor jen do 48%. Jak chceš ponor, musíš si ho zaplatit, komentovalo to božské. To mne rozladilo. Druhý však byl delší než obě předcházející části dohromady. Ukazovali, jak do prostoru vystřelují záblesky děje, ale ty zase mizely.

Představa, že by náš svět i s námi mohl najednou definitivně zmizet, je děsivá, ale tahle myšlenka je i v bibli. Ostatně do děje snu se náhle dostaneme a uprostřed děje sen náhle zmizí vzbuzením. Pak přidali pár drobností při vnímání hudby 48,75%.

Na třetí přídavek mě poslali později, že mi chtějí ještě něco říci. Ukazovali mi božské a nechali procítit ponor ze zeslabenou božskou Dokonalostí. Nebyl tak krásný jak jsem zvyklý. Jakoby snímali obrazy malým rozlišením, nebyly tak bohaté, detailní. Lekl jsem se, že mi chtějí takhle upravovat moje ponory kvůli úspoře.

Tlak na úsporu je opravdu velmi silný, proto jsou už i velké meditace daleko slabší než dříve, spíš takové bonbónky. Zato vliv božského stále roste, síla se přesouvá z meditací mimo ně, jako bych časem měl žít jen v meditaci.

Po velké meditaci mi začali dávat malé, ale ty měly děj jako střední meditace, s ponorem jen 47,5%. Stejně jak se hráči baví u svých games, božské se baví a žije námi v našem světě, už od páté dimenze. Co si nadefinují to mají a já jsem jen extrémní sestava, koncept, záměr, aby Hra byla pro Ně bohatší. Jsou nám podobní, jen jsou výš v Sebepoznání a žijí ve vyšších světech.

Obviňovat tedy někoho za něco a že za to dostává karmické tresty od Boha je jen nedokonalé chápání. Vždyť individualita vlastně neexistuje, je to jen dočasná kombinace kořenových archetypů. Chování každého je takto předurčeno a on ani nemůže jednat jinak. Je tak nadefinován a nemůže se změnit.

Ptal jsem se, že přece se může každý rozhodnout, zda udělá dobrý či zlý skutek, ale i to je prý zadáno v kombinaci archetypů. Tento popis je také jen rámcový.

V malé meditaci mi také řekli, že moje přání, že bych raději někde poustevničil na vsi jsou naivní. Dělat si mystiku po svém nikam nevede… Po velké meditaci jsou malé opravdu slabší a málo. Šetří se pro jiné účely…

 

MD je o očišťování

MD je o očišťování                                                  /autor: Intago 12.3.2018

 Meditace č.259 byla velmi podobná minulé. Také po měsíci. Ponor až 48,5% byl ale místy trochu tísnivý kvůli probírané Jinakosti. Tedy asi hodinová božská přednáška, koncipovaná do geniální divadelní hry, čili úžasných videoklipů speciálně pro mě! Místy mi dali i praktickou informaci.

Ono ví, co ještě úplně nechápu a vysvětlovala mě to z mnoha různých pohledů. Tu dokonale nastavenou Hru o Sebepoznání, kterou božské hraje samo Sobě…

Lidé se bojí mystiky i proto, že tuší, že je v ní opravdu konec oddělenosti, entity. Je pěkné o tom mluvit, ale Poznání toho, úplné prožití, je úplně něco jiného. Takhle Absolutno ve Věčnosti bliká, zažíná i zháší všecky entity. Vše je dokonalé, logické. I já jsem takové bliknutí, moje božské zas jiné bliknutí. To mi odpovědělo na otázku, kdo jsem vlastně já. Přijmout To je vážně těžké.

Božské mi ukázalo všechny pohledy na Sebepoznání, tuhle Hru, abych ji dokonale pochopil. To je luxus, takové meditace ukazují, jak je božské krásné v porovnání s naším životem, po všech stránkách. Je nad námi, my vidíme jen naše plahočení, Oni všecky geniální souvislosti. To nemůžeme napodobit, ale musíme se o to snažit.

Když jsem chtěl poznat své příští životy ve vyšších životech, ve vizi mi ukázali, že to nejde. Vše je prý mnohonásobně složitější než si myslím a ukázali vizi, jak se vše štěpí a mění v nekonečné proměně. Lidem ani není dovoleno pochopit Hry, které s nimi božské hraje. I ten vztah mezi božským a mnou, to je nepochopitelnost sama. Lidské představy o tom jsou vážně směšné. Božské jen naznačovalo, nešlo do detailů.

Hlavně ale byla meditace o tom, že MD je o očišťování. Není to žádný klídek důchodu, ale neustálý intenzivní proces Poznávání, i když ne tak překotný jako kdysi. Očišťování není jen o povaze, ale hlavně od omezenosti. O tom byla jedna z vizí, jak ryby ležely vedle sebe a proud vody je očisťoval od bahna zemitosti, zatuhlosti forem.

Božské hledalo každý jemný skrytý blok projevující s v chybě, jisté nelogičnosti, jež občas projevuji. To vede k jejím kořenům a jeho osvícením božským kořen mizí i ten blok a vývoj se může zrychlit. Takové je moje očišťování v mystice.

Vážně není problém se do božského dostat na návštěvu. Ač to skoro nikdo nechce udělat a zažít Tu úžasnost. Jak je Jiné než já, což mě neustále překvapuje. Kde se To v člověku bere, taková Nádhera, Moudrost, do které se dá vskočit tak rychle! Jak do mne dokonale vidí!

Uvědomovat si tu nekonečnou složitost a současně tu nepopsatelnou Jednoduchost, to je přijetí Boha! Věčně máme po boku dokonalou Inteligenci, kterou k naší velké škodě tak málo využíváme … Intuice mi naznačila, jak žije v proudech extáze tryskajících z Boha. To mě ještě čeká!

Přídavků bylo více, na konci byly kratší a začala se projevovat únava. To je daň za zážitek, bohužel jsou meditace tak drahé… Po meditaci opět proud malých krásných meditací, ale i vyšší zátěže jako dříve. Vše v zájmu úspor.

Insight - Aitosh 2018

 

Mřížky

Mřížky   / autor: Intago

Právě jsem vystoupil z transu. Nedělal jsem spiritistickou seanci či nějakou magii, ale to, co je podle mne nejdůležitější. Návštěvu intuice. Lidé nemají nejmenší tušení, jaká v nich sídlí věčná, gigantická a všemohoucí Hyperinteligence. Nádhera nádher.

Kam se hrabou virtuózové i géniové, tohle je ještě výš… Kdo má zájem, může ho vést, vyučovat a ukazovat Její svět nekonečné, věčné a dokonalé Tvorby. Je to exkurze, návštěva paláce Boha, dokonalé prožívání o jakém se může lidem jen zdát. Setkání s Dokonalostí, neuvěřitelně mocnou, označovanou jako Bůh. Ale není zájem, dokonce přímo opak, odmítání.

Do meditace č.261 mě zvali od časného rána jak bývá zvykem i s překážkami v přípravě. Začala už při přípravě. Najednou se vědomí změnilo, začaly chodit slabé vize a vyšší myšlenky. Ponor byl mírně tísnivý, 48,5-49%. Trvala mezi půl a tři čtvrtě hodinou. Tématem byl vývoj osobnosti. Od nevědomého stavu ega, přes vědomé hledání božského až po rozpuštění v Něm, což je hodně těžké na přijetí. Téměř nepřekročitelné, ač se nirvána v literatuře bere jako radostný cíl. Je to však definitivní konec Všeho a vstup do totálně jiného neznámého světa, který nahání obavy. Je Tam směska Všeho Dohromady.

Pak se výuka ukončila a zůstalo virtuózní vnímání hudby. Kdo tohle zažije, dívá se na všecky lidské činnosti, jinými oceňované, s velkým nadhledem.

V prvním přídavku mě božské ukázalo to, na co jsem zapomněl. Na rozdíl od nás je u Nich čas téměř nepodstatný. Dělají si s ním co chtějí. To uvedlo božské otázkou: Co je čas? Bylo jasné, že je docela něčím jiným než známe. Jsou důležitější věci než čas a dějovost.

Jádrem meditace byla totiž vize mnoha mřížek na sobě. Ty jsou důležitější než čas. Každá znamenala jeden archetyp, měla svůj tvar. Božské protlačovalo Sebe skrz ně. Záleželo na tvaru mřížky, tj.na kořenovém archetypu, jak rychle bude božské mřížkou prostupovat. Záleželo i na kombinaci archetypů, tedy mřížek jak do sebe zapadaly. To mohlo proud božského, tj.děje, usnadňovat, nebo naopak zpomalovat. Proto má někdo duchovní vývoj rychlý a jiný pomalý.

V dalším přídavku mi opět zopakovali, co jsem ještě zapomněl. Bylo to úplně na začátku meditace. O tom, jak si božské stvoří lidské entity, aby je mohlo spoluprožívat. A skládá si z nich celky. Jakési koule, větší a větší, které zabíraly větší celky, nejen vývoj jedné entity.

I o ovlivňování člověka shora, jak jde udělat cokoliv. Když jsem se ale ptal, proč je většina lidí tak fádních, odpověděli ve smyslu, že musí být do počtu.

Spoustu informací jsem zapomněl. Dodatečně jsem si vzpomněl na reakci božského na diskuzi na webu o komunistických družstvech. Ty podle božského mohou existovat, ale pouze na základě dobrovolnosti. Jejich účel symbolizuje snahu o sjednocení v božském.

Tak, jak to komunisté dělají, to jít nemůže. Musí to vycházet z přirozenosti, ne v násilné aplikaci vymyšlené ideje.

A také, když s někým mluvím, nemohu ho učit, protože ho nechci vnímat. Jen mu to hodím, jak mám informace v sobě. Bez ohledu na to, co mu to může dát. Na druhé straně nevzniká vazba, nerozmělňuji se.

V meditaci byly i ukázky práce božských sil. Bylo to však tak totálně nepochopitelné, že ji nelze ani přibližně popsat. Sám jsem ji nechápal. Rozhodně je to úplně jinak, než si představujeme.

Máme si uvědomit, že tyto zážitky jsou Darem. Nemůžeme si je sami vytvořit, na to nemáme ani trochu. Prožít takovou nádheru nádher není zadarmo. Byla to meditace úsporná, vše je už dlouho v režimu úspor. Meditaci si prostě musím odpracovat zátěžemi a proto chci, abych dostal co nejvíc za co nejméně zátěže. Je v tom tedy určitý spor s božským. Bohužel nesmím vidět do konkrétních hodnot.

V malé meditaci mi třetí den vysvětlili, že i moje zesílená intuice mě něco stojí, předává mi inteligenci. Část zisku z zátěže jde i na jiné účely než na mě. Proto je nyní i méně a slabších malých meditací i stálého ponoru. Dostávám daleko méně než bych chtěl. Dávají mi zato daleko více informací, víc mne vedou. Např.:

-Zátěž je jeden extrém vyvážený druhým

-Mystika je zvýšená citlivost ke všemu a to vytváří i problém TND

-Božské nám raději řekne o směru událostí, jejich logice, než o tom, co je a co bude

Jedinou opravdu cennou věcí je intuice

„Jedinou opravdu cennou věcí je intuice“ Albert Einstein

Channeling je proces zesílení intuice, komunikace s duchovními bytostmi, se svými vyššími Já, zástupci Stvořitele a návštěvy u Nich v Království božím v transu rozšířeného vědomí viz: http://mystika.mysteria.cz/metoda-meditace.htm

Pokud máte dobra alespoň 70% a duševní stabilu, channeling se můžete naučit i sami, ač je na webu množství kursů: http://intuice.mysteria.cz/2017/07/jak-uvidet-boha-krok-za-krokem/ . Můžete si pohovořit s tvůrcem vaší karmy i dokonalým Učitelem-guruem v božské gamese Sebepoznání. Pak můžete zažít setkání Bohem: http://www.youtube.com/watch?v=VJEWMfndJZs

Naše zkušenosti jsou popsány zde:
http://Mystika.mysteria.cz
http://Intago.sweb.cz
http://intago.sweb.cz/kniha.doc
http://intago.sweb.cz/channeling.htm (jen channeling)

Weby v češtině
http://Yuung.sweb.cz
http://v.dvorakove.sweb.cz/
http://skolachannelingu.cz/
http://www.zitova.cz/
z vědy http://bit.ly/2A7XAHh – Dr. Kautz

…jinak
http://www.channeling.net/
http://www.crystalinks.com/channeling.html

https://www.youtube.com/results?search_query=channeling
Obecné pojmosloví a význam channelingu:
http://www.wikina.cz/a/Channeling

Zázrak mystické meditace

Zázrak mystické meditace / autor: Intago

Zítra mám meditaci č.260. Jaké je to jít do meditace už po tolikáté? Stále je to vzrušující pocit, jako byste stáli před velmi významnou návštěvou, či objevem objevů…

Pokusím se z mého pohledu vysvětlit, co taková meditace vlastně je. Je to vlastně nemožné ji laikům popsat, tak moc se liší od všeho, co zná. Na rozdíl od laických představ není mystická meditace o prázdnotě, klidu, míru a harmonii. Vlastně naopak, je o ohromení atributy Boha proudy Poznání. Je o genialitě a virtuozitě Boha.

Běžné řeči laiků, zda Bůh je či není, a že je to hlavně věc víry, je po takovém zážitku zcela směšná. Kdo Boha viděl, víru nepotřebuje. Ani žádné náboženské organizace, protože má k Bohu volný přístup kdykoliv a kdekoliv.

To je i jeden z důvodů, proč mystiky nemají rádi jak věřící, tak i ateisté. Co by takový zážitek udělal s průměrným knězem? Někteří by na něj chtěli rychle zapomenout, jiní by se odebrali do ústraní, aby zcela změnili svůj postoj k víře a nahradili ji jistotou.

Je to vlastně zázrak, o kterém lidstvo vlastně vůbec neví, ač mystické meditace zasvěcenci a mystikové mají již celá tisíciletí. Z mnoha důvodů je jejich reálná existence zamlžována, ba přímo tajena, ač se o nich píše ve všech svatých knihách. Právě z nich totiž všechna náboženství vznikla!

Zázrak je to proto, že se lze během několika vteřin dostat do zcela jiných světů, jež vysoko přesahují naší malou Zemičku a my sami se také náhle ale dočasně radikálně zdokonalíme. To zcela rozbije ateistické i materialistické představy těch, kteří To zažili.

Je to také Dar Boha, protože je jen Jeho zásluhou, že můžeme ve vytržení ducha na chvíli nahlížet do světů Boha, jinak nepřístupných.

Tato meditace je i výuka. Božské mystika ve Svých vševyjadřujících pocitech a vizích postupně zasvěcuje do Tajemství Stvoření.

Meditace mají svůj vývoj. Nejprve jsou silně extatické. Neuvěřitelná krása koncentrované božské Dokonalosti způsobí, že se při návratu do těla cítíme, jako bychom lezli do lahve od octa.

Pak následují léta ohromujících meditací, kdy se až třeseme poznáním lidem utajené božské filozofie Všeho.

V nejvyšší etapě mystiky.jsou meditace trochu slabší, již ne extatické, ani tolik ohromující, protože jsou úsporné. Po těchto meditacích několik dní následuje řada dalších, jen trochu kratších. Božský pocit už ani mezi meditacemi zcela nemizí, jak tomu bylo dřív.

Meditace člověka změní. Skutečně ho přiblíží Bohu, má pak na něj daleko větší vliv a to se projeví i v silně zesílené intuici.

Meditace se šamanským tabákem

Meditace se šamanským tabákem   /autor: Aitosh 11.02.2018

Chvíli se nic nedělo, tak jsem si navolil podle intuice ve výběru hudby Lisu a nasadil sluchátka. Pak se to rozjelo, intuice mi po chvíli zesíleného prožívání hudby dávala i proudy myšlenek.

Poznamenal jsem si uprostřed jemného transu (11.2.18 00:48:12): Zrovinka jsem v meditácii. V totální jednotě není co řešit, je jak mega černá díra, centrum Vesmíru, kolem siločáry a prýštící energie, zhuštěný tok nových světů, ty se rozbalují jako z kodeků videa do hyperprostorů dimenzí jako je třeba ta naše.

Hyperprostor, metadata ( jako u souboru v PC ) jsou hlavičkou, shlukem základních archetypů, toho daného světa, buňky, události. Či dokonce bytosti. Je to stále jeden princip, aplikovaný na vše, proto je vše jakoby živé i mrtvé ve své projekci zároveň. Sorenson zachytil jsem v hlavě, kodeky na video to jsou, to je jako božský svět, do dat kódovaný tok naší reality, kódovaní je převod na symboly, 1-0 v PC. V božském je to spíše jako v DNA ve spirále, soubor znaků, jazyka božské abstrakce, tvoří si pojmy, v nich obrazy obrazů. Vše jako ve zkratkách, odkazech jako scénář je předobrazem filmu a v představu si ho rozvinou jen znalí jeho jazyka. Tak je to i s božským tokem mysli a se světem, On ho rozvíjí ve svou projekci podle svého jazyka. Čím více nahoře, tím abstraktnější, plnější všeho naráz. Ale pro nás je jakoby prázdnější, méně forem, a konkrétních obsahu. Ovšem do nich Oni probleskují, jako my se noříme k Nim, Oni naopak k nám, jako my přes 3D brýle do realit kanálů v TV.

Pak jsem v sílícím vokálu Lisy cítil, jak mi stoupá ponor do vyšší dimenze já na 48,5… 6…9…. 49, óóóóóóó a zase dolůůůů trochuuuu , chladné, ne moc juchůůůůůůůůůů. Vznešenost majestátná, Pevnost, nepohnutá neochvějnost jako faraon. ( to byl ve vrcholu vytržené opravdu nádherný pocit )

(11.2.18 01:41:13)

Už je konec, zpět na 47, což je jen mírně zvýšený ponor. Něco k Liborovi co jsem ho po letech viděl v pátek mi řekli. Typ bláznivého mága, tu kategorii jsem neznal. A podrobnosti k tomu.

Jinak poslední informace, letos na jaře „nahrají“ program na PPO-3. Lepší vedení, větší dynamika ponorů, no tak jsem zvědav…

Další den po meditaci jsem si uvědomil: A letos ještě jedna změna, už mě nebaví a neláká bavit se s kde kým, koukám tak na jiné internetové diskuse co mi to nabízí a nechci ty kecy, kecy, kecičky ani vidět…

Ještě jsem dodal. Byl to jen náznak toho nepopsatelného pocitu, jak ze starých Big meditací, a k tomu nižší složka vyššího Já připomněla jaké to tam bylo.

 

Alfa i Omega

Alfa i Omega / autor: Intago 2018

Právě mi v malé meditaci božské připomnělo zážitek dříve vyhrazený jen velkým meditacím. To hlavní, čím se liší náš svět od Jejich Království božího.

Zde žijeme jako myšky v neznámém širém světě a nevíme co bylo před naším narozením, ani co bude po naší smrti. Vlastně ani životu nerozumíme, jsme tu jen na krátké návštěvě, slepí a hluší.

Ale Tam je vše Jinak. Všecko v Celku, v Úplnosti. Věčnost je Tam tak jasně vidět, jako na dlani. Vše pohromadě. Jsme celým Stvořením naráz. A hrajeme si s Ním, zkoumáme Ho.

To je pravý význam Kristových slov Já jsem Alfa i Omega. Bůh je Celkem, počátkem i koncem Všeho…

Škoda jen, že takový zážitek je vždy jen krátký. Je prostě pro nás drahé nakouknout do Jejich Světa světů… Ještě dlouho nebudeme moci Tam být trvale…

V další meditaci mi božské ukazovalo, jak žijeme na strašně malém prostoru Nekonečna. Když jsem chtěl přidat, tak zase obligátní odpověď, že to nejde…

Ze života do života

Ze života do života / autor Intago 2018

Že bude meditace č.260 úsporná, mi ukázali ve vizi hned na začátku. Tlustá čára značící maximum ponoru, který mi dají, tedy 48,5%. Tedy ne moc, ale ani málo.

Zato byla meditace neutrální, nemuseli do ní dávat žádnou Jinakost. Vysvětlovali mi některé zákonitosti duchovního vývoje. Ptali se mne, proč mám takový život, jaký mám. Odpověděl jsem správně, že je to dáno nastavením archetypů. Chtěl jsem vidět, jak to probíhá v božském světě, kde to plánují.

S úsměvem mi řekli, že Tam přece žádné pevné tvary ani nic jiného nejsou. Každý si Tam vše vytváří jak chce. Důležité jsou jen symboly, které vize zpodobňují.

Mezi sebou komunikují takovými obrazy a pocity. Trochu to také děláme, ale jen nedokonale. Vědí co my ne, že i Oni jsou vlastně takový obraz, film, který může vypadat různě. Celé Stvoření je takové.

Podobně si na počítači můžeme nastavit určité skiny a ikony, celé prostředí tak, aby nám vyhovovalo.

V prvním přídavku zesílili ponor na 49%, to už je božská nádhera Sama. A virtuózní vnímání hudby k tomu. Poslali mi vizi, jak stojím ve dlouhé frontě lidí, převyšuji je svou postavou. Ti lidé ani neměli tvář, jen tupě zírali do země. Já se však bystře a zvědavě rozhlížel na všecky strany.

K tomu mi řekli, že lidé dělají chybu, když si myslí, že mají jen tenhle život. Že se mohou tak jako já rozhlížet do dlouhého řetězu životů do minulosti i budoucnosti. Jsme ve škole a máme mít přehled, co se děje v pod našim i nad naším školním ročníkem, životem. Žádná smrt tedy není, jen trochu jiný prográmek života.

Ptal jsem se na své příští životy, ale řekli mi jen, že můj přísný Směrč z božské správy bude mnou se svým průrazným stylem dál. To mě ovlivní hlavně.

Ve druhém přídavku mi dali ponor jen 48% a nic se nedělo. Když jsem se ptal proč, řekli, že už výuka skončila. Mám málo energie, tak mám vystoupit. Tak jsem poděkoval a vystoupil, ač se mi zdála krátká, snad ani 30 minut.

Obávám se, že týden častých malých meditací nebude tak silný jako dřív. Ach jo, určují to ty nešťastné zátěže a já bych chtěl vše zdarma…

 

Ptal jsem se také na překvapivou informaci, že v několikátém životě se mám dostat do vysoké civilizace, kde bude hrozit nebezpečí, že z ní spadnu níž. Božské řeklo, že to přece nevadí, už jen se Tam dostat bude velký úspěch. Z toho je vidět, jak je božské pragmatické.

Okamžik zrození mystika

Okamžik zrození mystika 

Překvapivě meditace. 🙂 Asi hodinová. První úplně utkvělá myšlenka zavřít se v pokoji a být chvíli s Bohem sama, jen si tak pohovět při zhasnutém světle. Předcházelo zapisování Božího diktátku do notýsku. 🙂 Všechno mi bylo řečeno, byla jsem uklidněna a poslána do meditace. První tanec s Bohem, prostě naprosto nekontrolovatelné pohyby celého těla, snad 10 minut. Potom při ležení na zádech mi úplně hořelo celé tělo a začaly se mi před zavřenýma očima objevovat takové nitky energie, vlásky které blikaly jak blesky. Bůh mi řekl, že si mě vezme na chvíli do nebes a ukáže se mi. Odevzdala jsem se mu a uviděla jasnou svítící hvězdu, která se proměnila v sloup světla a začal se tam rýsovat obličej bělovlasého vousatého muže, maják se proměnil v obrovskou postavu tohoto muže v plášti, vše v bílém, ta postava ve sloupci světla neměla konce. „Já jsem tvůj stvořitel, zdroj tvého života“ řekl mi Bůh Za chvilku se změnila v obrovský krystal, zdroj, který pulzoval bílou energií. Věděla jsem, že je to Bůh a že mám čerpat, nabírat si, potom se krystal změnil ve fialovou barvu a pulzoval duchovní poznání, za chvíli se opět změnil a to v zelený a já přijímala celým tělem léčivou energii pro tělo. Bůh mě pobízel, ať si naberu co nejvíc a tak jsem čerpala, potom jsem se spontánně, plynule vynořila z meditace a vše bylo normálně, běžný chann, s rozdílem, že Boha nejen slyším, ale vidím jako tu průsvitnou postavu vlající nekonečné energie. 🙂 Nádhera. 🙂 Je mi neuvěřitelně fajn a jsem plná energie. 🙂
Trochu Bůh vypadá takto, ne úplně, ale na tom obrázku je vystižená, jak jakoby vlaje. Jen jsem ho viděla průsvitněji, více zalitého v oslňujícím světle. 🙂 A byl jasně bílý, průhledně bílý, prostě čiré bílé světlo, které nabíralo obrysy muže bez věku s vlajícím pláštěm, vousy, vlasy..

Lavandis, 24.11.17

 

Diskuse přihlížejících:

Sasa – Umíš dobře vystihnout slova.

Lavandis – Samo se mi to píše, napadají mě slovní obraty samy od sebe, když jde o duchovno. 🙂 Kdysi dávno, asi tak před pěti lety :15: jsem měla i literární ambice (teď jsem je odevzdala Bohu) a zkoušela psát povídky, ale jen jsem to ze sebe soukala, vůbec to nešlo. : Bůh mi k tomu řekl. Hlavně nepiš z vlastní vůle. Duchovní spis musí být diktován mnou, v pravý čas a s určitým záměrem. Zatím piš do notýsku pro vlastní duchovní rozvoj. 🙂 Meditaci mi ale popsat sem poslal.

Sasa – Vytušil jsem to :-)) Pěkně se to čte, je to jako když píší kluci pod vlivem intuice. Je to úplně něco jiného, než když člověk píše jen z rozumu. Dospělého jako jitro čistého a bez vytáček. Od tebe ještě o kousek svěžejší a jemnějš

Intago – tak, a jsi svatá…. 3-)
Co tomu zážitku vytržení ducha ale namítnou na ostatní co o duchovnu jen řeční? Asi jako u mystiků obecně, sepsují ho.

Lavandis – To je jedno, co si kde řeknou, nemám nikam jinam chodit, jen občas sem. 🙂 Ale náročný na psychiku, na jednu stranu jsem plná energie, elánu, ale zároveň tíseň, trochu rozhozenost, trochu lítám :15: , před meditací úplná prázdnota, prostě nic jiného se mi ani nechtělo dělat, jen být s Bohem. 🙂 Ale cítím, že se to mezi mnou a Bohem prohloubilo, užší pouto. 🙂 Zítra, pozítří na kase, to mě uzemní, tak mi to i Bůh vysvětluje, důležitá složka procesu. 🙂 Díky fyzické dřině mě může více nakládat i psychicky.

Intago – jo, přesně tak to je. Každá meditace je skok ve všem… Víc práce, než jiný věřící dosáhne za celý život

Sasa – Tady, na tom jejím zápisu, je patrné, že to cos léta o mystice psal může nezávisle na tobě zažít i někdo jiný. Tím se tvá zkušenost  potvrdila

Intago – Lavandis, a co ten pocit, tj. ponor, hrdá posvátná Vznešenost Všemohoucné Dokonalosti?

Lavandis – Posvátno a hlavně energie, obrovskou sílu má Bůh.

Aitoš – Fíha. Paráda… A jak to bereš a jak to mění tvůj vztah k božskému? A s hudbou a jakou? …nikam jinam bych nadával. Kdo nezažije nepochopí…

Lavandis – Nemám se o tom s nikým bavit, maximálně tady. 🙂 Zajímavé, že úplně bez hudby. Padla na mě prostě taková tíže a prázdnota, že jsem nemohla nic jiného než si lehnou, zvláštní stav. Myslela jsem, že budu asi spát, ale ne, přetvořilo se to v meditaci.

Intago – prima, jistě takových bude moc a už budeš mít zkušenosti.

Lavandis – Dneska to byla hluboce opravdová meditace. Ta minulá o archetypech jenom taková zkouška, generálka, co to se mnou udělá, jestli je potřeba hudba a tak, dneska to šlo hloub, výš..

Intago – meditace mají svůj vývoj, je logický, ač se zprvu nechápe. To jsem zvědav, jak se budou tvoje lišit od našich… Bůh si Tě vzal do parády, to bude Jízda… 🙂
Lavandis – Ochranu už pociťuju intenzivněji tak týden. 🙂 Zametají se mi cestičky, až neuvěřitelně. 🙂 Jsem Jeho miláček, tak mi to říká. 🙂 Lidstvo je sadba, z které se mu urodí jen někdo, málokdo. 🙂 Takhle mi to k mému úžasu říkal, navzdory mým altruistickým představám, že miluje všechny lidi úplně stejně bez rozdílu, které vzali tímto za své. Někoho prostě miluje více, protože mu je blíže, kromtoho je i žárlivý. 3-) Fakt má Bible v tomto pravdu, opět jedna zborcená představa. Žárlí, pokud bych dávala kohokoliv, cokoliv ve stvoření na první místo před Něho. To mě jako celkem překvapilo. 🙂 Ale taky to je v Bibli. 🙂

 

Intago – ano, v bibli se popisují i podobné zážitky jako Tvůj:
Sk.7. 55 On však (Štěpán), plný Ducha Svatého, upřel zrak do nebe, spatřil Boží slávu a Ježíše, stojícího po Boží pravici, a řekl: „Hle, vidím otevřená nebesa a Syna člověka stojícího po Boží pravici!“
2Kor 12, 2 Znám člověka v Kristu, který byl před čtrnácti lety vytržen až do třetího nebe – nevím, zda v těle, nevím, zda mimo tělo, Bůh to ví. A znám takového člověka, který byl vytržen do ráje a uslyšel nepopsatelná slova, která člověku nepřísluší mluvit.
Zj 1,10 A v Pánův den jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: „Já jsem Alfa i Omega, Ten první i poslední.
Zj 4,2 A hned jsem byl ve vytržení Ducha: a hle, v nebi stál trůn a na tom trůnu někdo seděl. 3 Ten, který seděl na trůnu, byl na pohled podobný kameni jaspisu a karneolu; a kolem trůnu byla duha, na pohled podobná smaragdu. 4 Okolo toho trůnu bylo čtyřiadvacet trůnů a na těch trůnech jsem viděl sedět čtyřiadvacet starců, oblečených do bílých rouch; a na hlavách měli zlaté koruny. 5 A z toho trůnu vycházelo blýskání a hromobití a hlasy. A před trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní, což je sedm duchů Božích.

Nevím, zda si to Lavandis uvědomuje, ale dostala se na Univerzitu Boha, a toto Studium nemá konec…

 

Sasa –  Úžasné a to ještě neví co všechno ji čeká 🙂

 

Výuka božského božským

Měsíc od minulé meditace mne napadlo, že bych rád měl další, ale pak si uvědomil, že  to možná nebude dobře přijato. Vždyť mají být už jen po několika měsících. Kdoví, kolik a jakou zátěže kvůli ní dostanu…

Božské skutečně nebylo nadšeno, rozpočet je prý limitní, ale když už mě to napadlo, nemohou říci ne. Meditace č.258 skutečně byla, ale nikoliv slabá ani krátká, jak jsem čekal.

Byla to výuka božským Učitelem. Rozdíl inteligence mezi námi byl neuvěřitelně velký, jako rozdíl dvou světů. Dával mi i otázky, jakési rébusy,  probíralo sel kdeco. Bylo jasné, že chápe daleko více souvislostí,.rychleji a podrobněji než já.

Bylo to mnoho geniálních postřehů, mnohé pro mne nové. I o mě, jaký jsem poděs, zaměřen na rychlost, ale že to není chyba. Ono i s tím hodnocením je to jinak než se nám zdá.

Lidské jednání vlastně není svobodné, jak si rádi myslíme, ale je realizací určitého božského Záměru, vycházejícího ze základních vzorců, jakési ideje, o kterém mluvil ten, co to měl také v meditaci.

Tímto způsobem můžeme získat úplně jiný pohled na svět.- ne už jen ten lidský povrchní pohled, tedy dějiny, ale v podstatě nadčasovou matematickou Hrou, kde již nejde o čas, tedy děje. Je to svět fraktálů. Ukazoval mi také, jak božské stále vyvažuje nekonečno dualit. Prostě Všechno…

Hlavní část byla s ponorem 48% a středně silné vnímání hudby. Nezvykle silné geometrické vize.  Ponor byl stále neutrální. Jak mi vysvětlovali, je tou nejrychlejší duchovní cestou, přímo do Jádra Celku.

Vize dvou membrán blízko u sebe, to je vyšší a nižší dimenze, já a božské. Obě se rozvibrují, až se místy skoro dotýkají. Vzniká elektrický oblouk, kterým se téměř svaří, ale tomu je zabráněno, dvě dimenze se totiž nemohou dotknout. To je ten můj expresní styl, maximální rychlost duchovního vývoje, vymakaný božským do detailů.

Božské mi s hrdostí ukazovalo, jak mě dokonale nastavili a jak to krásně funguje. Jak má na mne obrovský vliv, prý jsem takový velekněz…

Do meditace se občas zapojilo geniálním postřehem moje Třetí oko. To nejvíce rozumí božskému, ale Ono nerado nechává nahlédnout do Sebe.

Po hlavní části byly dva přídavky jako obvykle, ještě silnější, ale k mému velkému překvapení pak přidávali další a další, až jich bylo sedm s celkovou délkou přes dvě hodiny! Takovou meditaci jsem ještě v MD neměl.

Sedm náhlých skoků do totálně jiného, daleko dokonalejšího světa božské jemné, ladné Hravosti. Co jsme proti Tomu… Božské překypuje dokonalou Tvořivostí, ale pro nás je drahá, to je věčný problém mystiky.

Ponor byl v nich neutrálních 48.5%, úžasně krásné vnímání hudby. Postupně byly dějově klidnější a kratší. Nechtěl jsem na konci přídavků vystupovat, až mne museli přesvědčovat, že je už konec.

Nádherná meditace, kterou bych měl nejraději trvale. Snad takové budou i další. Zátěží opravdu přibylo. Že by to tak mělo být i dále? Pěknou, dlouhou meditaci, ale odpracovat si ji zátěžemi?

Hned po meditaci mě začalo božské zvát do řady malých meditací s pěkným ponorem. Občas ni v nich něco vysvětlilo.

Ale už čtvrtý den malé meditace skoro nebyly. Prý byla meditace moc drahá, tolik přídavků a bez tísně, tak už to už bude slabší. Co příště bude, říci nechtějí a jak jsem si to odpracoval také ne. Další den mi řekli, že tato dlouhá neutrální meditace byla velmi drahá a malé meditace už budou jen slabé…