Nejnovější komentáře

Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Nedostatky svatých

Nedostatky svatých                        / autor: Intago 04/2018

Papež se neptá Boha, koho má svatořečit, a to je velká chyba. Pak jeho volba vypadá jako politický tah s určitým záměrem. Svatí by měli být vzory, ale nejsou. Jen Bůh totiž může rozhodnout, kdo by svatý měl být.

Být svatý znamená mít velký stupeň přijetí Boha, Krista. To je podstatou křesťanství. Mají  ho pouze mystikové, kterých je však mezi svatými menšina.

Každý svatý by měl mít i velké Dary Ducha, ty jsou důkazem boží přízně. Jedna vyléčená žena u jeho hrobu vůbec nestačí. A už vůbec nelze, aby z budoucí svaté těsně před smrtí vyháněli démony jako z Matky Terezy…

V životopisech svatých se bohužel nepopisují jejich nedostatky, jejichž karmické následky se projevily i na jejich osudech. I ti největší svatí často tápali, snažili se prosadit proti Bohu své názory, ač jim trpělivě ukazoval, že se mýlí.

Velkou překážkou byla jejich oddělenost od ostatních, což jim způsobovalo konflikty i nejistotu a váhání, zda to vůbec dělají správně a zda by se neměli vrátit mezi obyčejné věřící.

Nedostatky samy o sobě nejsou nepřekonatelnou překážkou, ale vždy by měla být snaha plnit boží vůli, což předpokládá umět s Bohem komunikovat.

Bůh je ve svých hodnoceních daleko kritičtější než papež, svatých by bylo daleko méně a mnozí by byli zcela neznámí.

Kdo o nás rozhoduje?

 

Kdo o nás rozhoduje?              / autor: Intago 04/2018

Myslíme si, že se sami rozhodujeme, ale je to daleko složitější. Do veškerého našeho jednání totiž zasahuje naše nevědomí, a to velmi intenzivně. Je to hlavně naše nevědomí, o kterém nic moc nevíme, i naše nadvědomí, označované jako intuice.

Běžně se k jedné situaci vyjadřuje několik částí našeho nevědomí. To, které se ozývá nejsilněji, většinou poslechneme, aniž by to bylo vždy správně. Často pak uděláme velkou chybu, protože se dáme strhnout našimi emocemi.

Například, pokud se někdo podobně jmenuje, nebo vypadá podobně, jako někdo jiný, koho dobře známe, máme sklon na něj přenášet zaběhané vzory jednání.

Často se ozývají dávné vzory jednání z minulých životů. Pokud žil někdo jako šlechtic, má sklon se tak chovat, ačkoliv je to už nevhodné.

Intuice bývá velmi slabá, takže se prosadí jen málokdy. Proto má náboženství za účel zesílit její roli, což se však často nedaří. Rozhodují pak jen přijaté vzory jednání od faráře, či vyčtené ze svatých knih.

Jen mystické zkušenosti pozmění naše nevědomí tak, že vliv nadvědomí je již tak silný, že většina rozhodnutí, zvláště těch závažných, jde od božského a má svoji vlastní dokonalou logiku.

Zkušenost s intuicí

Zkušenost s intuicí                              / autor: Intago 04/2018

Fenomén intuice tak zajímavý, že stojí za to prozkoumat jeho možnosti. Moje první větší zkušenost s intuicí byla před 23 lety. Zhypnotizoval jsem jednoho mladého dělníka a napojil ho na intuici. Pak jsem se ho začal ptát na zákony karmy. Viz např. https://www.seberizeni.cz/12-zakonu-karmy-ktere-zmeni-vas-zivot/ Připomínalo to debatu s velmi zkušeným filozofem. Bylo to velice zajímavé, bohužel jsem si to nenahrál. Mnohé, co mi říkal, jsem dodnes v knihách nenalezl.

Pak jsem přítomným navrhl, aby se ho ptali na svůj budoucí život. Skoro všichni toho využili. Odpovědi byly opět rychlé, podrobné, jakoby bez přemýšlení. Styl mluvy byl zcela jiný, než dotyčného dělníka.

Znali ho úplně jiného… Všichni jsme byli užaslí. Dnes už jsou pro mne podobné záležitosti zcela běžné.

Překvapení pro všechny bylo, že když jsem dělníkovi po hypnóze děkoval, že jsem se o karmě mnohé dozvěděl, s rozpaky řekl, že o karmě nikdy neslyšel!

Ostatně totéž dělal i dr.Kautz v Center for Applied Intuition (CAI) v Kalifornii. Napsal o tom řadu knih, http://www.itcprague2017.org/speakers/william-kautz

a http://appliedintuition.net/

 

Havárie letadla

Havárie letadla                                       / autor: Intago 04/2018

Viděl jsem v televizi případ havárie letadla kvůli zanedbané údržbě. Roztříštilo se o vodní hladinu. Božská intuice mi pak vysvětlovala logiku té události. Zcela se vymyká lidským názorům.

Ví se však o zákonech karmy. Že takové neštěstí má své příčiny, není to náhoda. Činy všech v letadle dosáhly v té chvíli jisté meze, tedy naplnění.

Jak je ale možné, že se vše tak zázračně sešlo? Říká se tomu synchonicita. Z té ale vyplývá něco zcela nového, ohromujícího. Rozhodně není žádná náhoda, ani žádná skutečná individualita!

Ty se nám jen takové zdají, protože právě to je podstatou této Hry na realitu. Existuje jen absolutní Dokonalost, která věčně víří, vibruje, ale nikdy o svou Dokonalost přijít nemůže.

Myslíme si, že se rozhodujeme, ale i to je součást této Hry. Ostatně ani pojmy jako náhoda a svobodná vůle neexistují. Vše je vzájemně propojeno v dokonalý Celek.

Dokonce ani bohové, ani božstva atd. také neexistují jako oddělené entity. Vše je pospojováno do nekonečně dokonalého Celku, kde má každý svoji roli. Připomíná to strojovnu Boha.

Proto je budoucnost známa. Ostatně ani ta v podstatě neexistuje, děje se vše naráz.

A k čemu je toto poznání, jaké má pro mne konkrétní význam, vyjma toho filozofického? Intuice mi vysvětlila, že toto poznání jsem již před lety mnohokrát v meditacích zažil, ale po ohromení vždy zas zapomněl.

Jakmile ho více přijmu, odstraní se bloky a mohu postupovat rychleji. I to je vše naprogramováno, připraveno, dáno. Podle bible od počátku světa. To je ta předurčenost. Toto poznání není pro každého, je to již esoterika…

Bůh si své vždy prosadí

Bůh si své vždy prosadí                                                         / autor: Intago 04/2018

Při přípravě meditace č. 264 byla poznámka božského: Bůh si své vždy prosadí. Čekal jsem, že bude jako minulé, ale nebyla. Začátek se zátěžemi, časně ráno, to je už klasika.

Ponor byl 49 a špičkově i 49,25%,  středně tísnivá, protože byla o Jinakosti, Takovosti Boha. Tak silný ponor a tak tísnivý, nic z toho už dlouho nebylo. Trvala skoro hodinku s třemi dosti silnými přídavky a skončila spánkem.

Vysoká Inteligence rychle začala probleskovat geniálními myšlenkami. Na počátku jsem prožil, že božské je u mě ještě těsněji, než si myslím. Že si s Ním stále jen hraji. Mluvím, jakoby To byl jen mýtus, ale není, ani trochu ne. Je naprosto blízkou, silnou, hmatatelnou Realitou.

Neznalost je taková skvrna na zrcadle Věčnosti, kterou však jde snadno očistit Poznáním. Ale i ta neznalost je úmyslná. Ta vytváří čas, a děje, o které jde. Ale jak je to ve světě božstev a Boha, kde se už vše ví? Co tam vlastně dělají? To je zcela nepochopitelné, když Vše je Tam neustále přítomno!

Celé to bylo o božském světě, jak je Jiné než my. Byla to přednáška, exkurze a božské divadlo. A to může přinést jen ohromení a tíseň. To vše jsem už mnohokrát zažil, ale ne tak intenzivně, silně. Rádi bychom si do světa bohů promítali vše podle našich přání, ale v podstatě vůbec nevíme, jaké to Tam je.

Zkrátka neznáme Dokonalost, ani Nekonečnost, ani Věčnost. Jak bychom To mohli zvládnout jen tak přijmout, vždyť je pravým opakem nás? Jak Tam žít?

To je naprosto odlišné, nám nepochopitelné Žití. Říci, že je to úplně jiný kontinent, je jen velmi slabé vyjádření té Odlišnosti.

Mám hodně rychlý a krátký vývoj, protože přijímám božské vedení takovými meditacemi, z jednoho světa do druhého, který však vůbec nemohu pochopit, takže jdu skoro do neznáma a nejde to jinak.

I přijmout vývoj, právě ten dává faktor času, dějovosti. V božském je Vše již ale hotovo. Tam je Věčnost, nemusí se o něco usilovat, že by dosáhlo, jen se Věčně projevuje. Proto nás tvoří, proto je Vše jak je. To, čím se tu hlavně zabýváme, Tam vůbec není, např.jídlo, cesty, manuální práce a běžné starosti s rodinou.

Když jsem si uvědomil, že hudbu nevnímám moc silně, podstatně to zesílili na už dlouho nepoznanou úroveň. Ukazovali mi, že se vlastně mám dobře, hraji prima gametu. Těžím ze své pozice, že o Tom vím víc a to mi dává smysl, cíl. Poučuji totální laiky o božském světě, o kterém nic moc nevím, ale stále žiji ve známém světě lidí. Nelze ale jinak.

Takové meditace, vlastně meditační operace, o Jinakosti, ale ještě více tísnivé, jsem měl před 12-18 lety. Ta tíseň je velmi důležitá, nejvíc rozbrušuje bloky vnímání a také je meditace levnější, může tedy mít i větší ponor. Myslel jsem si ale, že v MD už takové nebudou.

 

Po meditaci jsem si uvědomil, že byla vlastně také krásná, ač těžší než dřív. Ostatně není to akutní problém, že to nezvládám, v božském přece nebudu mít lidské myšlení a do světa božstev se ještě dlouho nedostanu. Dělá se tím jen rychlá a účinná cesta.

Celá meditace byla vlastně o obavách z božského světa šesté a vyšší dimenze. Je to vlastně logické, když trochu chápeme, jak to Tam vypadá, napadá nás, jak tam mohou žít a co Tam vlastně dělají.

To je až moc těžké, pro člověka totálně nepochopitelné, podivné. Prostě Tam lze všecko, ale dělat to, co my, Tam prostě nejde.

Ale něco by se napsat dalo. Mně zatím říkají: Poslouchej hudbu v meditaci, v Tom to je. Ale mě to nestačí, dávají mi přednášky, ale o tomhle jen málo.

Přitom stále platí Princip podobnosti. Takže je to Tam podobné jako zde, jen daleko dokonalejší. I Tam je vývoj do ještě vyšších dimenzí.

Když jsem se zeptal, zda Tam vytvářejí karmu lidí, jak to naznačuje bible, řekli mi, že to je hlavně práce vyšších Já každého člověka.

Pak mi o tom v malé meditaci něco řekli a ukázali, ač se to prý stejně nedá popsat. Jsou virtuální ve virtuálnu, abstrakce za abstrakcí. Princip Jejich života je, že si Tam vlastně hrají, projevují se. K tomu vize mozkových synapsí, tak přibližně se Tam pohybují v časech za časem.

V meditacích jsem to kdysi měl daleko silněji, jak mi připomněli, ale rád jsem to zas zapomněl, tak moc to bylo divné. Můžou jít i do vyšších dimenzí, ale je těžší i pro něTtam být déle.

I Oni se učí Sebepoznávání, postupují a pracují, ale totálně jinak než my. Je to Jejich domov, mezi Jejich okolím a Nimi není rozdíl…

Bylo více a silnějších malých meditací než po minulých velkých meditacích. Často však s trochou tísně.

Součástka

Součástka                                              / Autor: Intago 03/2018

Meditaci č.262 je nejlépe nazvat Součástka. To bylo totiž téměř jediné, co se probíralo. Byla podobná minulým, ale vnímání hudby trochu slabší a také dosti krátká, velmi úsporná, což je hlavní limit MD. Ponor byl jen 48,5% a až ke konci, kdy jsem se nechal rozpustit v hudbě jen na chvilku až 49%.

Vždy byl slabě tísnivý. Tíseň byla opět navěšena na Jinakost Boha, tedy Jeho Takovost. Přijmout a prožít tíseň znamená překonávat překážky a to je podmínka duchovního rozvoje.

Osobní informace nebyly a když jsem se ptal, řekli mi, že se probírat nebudou. Na to je ostatně čas po meditaci.

Bylo to o vztahu Boha a člověka. Myslíme si, že je oddělenost, ale není. Kdepak nějaké vyhnání z Ráje… Na pochopení tohoto zvláštního vztahu mi ukazovali nepochopitelný svět božského, samá abstrakce. Ten si vytvoří zvláštní součástku, kde je jakýsi odpor, který sníží božskou Dokonalost na lidské IQ. Jsou tam i obvody, které zablokují další archetypy. Vznikne jejich kombinace, jež nás zcela definuje.

Průchodem božského součástkou vznikne naše individualita a děj, který prožíváme. Tedy celá naše minulost a budoucnost je vlastně jen zdánlivým vývojem, dokonalou gamesou, kde se vše vypočítává a hlavní roli mají archetypy, které jsou nakonfigurovány. Vše dohromady vytváří Celek, obraz vyvážené Dokonalosti.

To jsou mystikovi známé věci, ale byly podány originálně, názorně a zcela jasně. Jakoby tato součástka tvořila rastr, jakýsi filtr, kterým se abstraktno promítne do konkrétna. Ukazovali mi to i jako stříkačku, kde se proud božského po průchodu tryskou nastříká do vlastností a prostorových tvarů.

Prostě nikdo a nic není a ani nemůže být od Boha oddělen, to se nám jen zdá, aby Hra byla Hrou… Vše je tedy jinak, než si myslíme…

 

První přídavek byl krátký a slabší, ponor jen do 48%. Jak chceš ponor, musíš si ho zaplatit, komentovalo to božské. To mne rozladilo. Druhý však byl delší než obě předcházející části dohromady. Ukazovali, jak do prostoru vystřelují záblesky děje, ale ty zase mizely.

Představa, že by náš svět i s námi mohl najednou definitivně zmizet, je děsivá, ale tahle myšlenka je i v bibli. Ostatně do děje snu se náhle dostaneme a uprostřed děje sen náhle zmizí vzbuzením. Pak přidali pár drobností při vnímání hudby 48,75%.

Na třetí přídavek mě poslali později, že mi chtějí ještě něco říci. Ukazovali mi božské a nechali procítit ponor ze zeslabenou božskou Dokonalostí. Nebyl tak krásný jak jsem zvyklý. Jakoby snímali obrazy malým rozlišením, nebyly tak bohaté, detailní. Lekl jsem se, že mi chtějí takhle upravovat moje ponory kvůli úspoře.

Tlak na úsporu je opravdu velmi silný, proto jsou už i velké meditace daleko slabší než dříve, spíš takové bonbónky. Zato vliv božského stále roste, síla se přesouvá z meditací mimo ně, jako bych časem měl žít jen v meditaci.

Po velké meditaci mi začali dávat malé, ale ty měly děj jako střední meditace, s ponorem jen 47,5%. Stejně jak se hráči baví u svých games, božské se baví a žije námi v našem světě, už od páté dimenze. Co si nadefinují to mají a já jsem jen extrémní sestava, koncept, záměr, aby Hra byla pro Ně bohatší. Jsou nám podobní, jen jsou výš v Sebepoznání a žijí ve vyšších světech.

Obviňovat tedy někoho za něco a že za to dostává karmické tresty od Boha je jen nedokonalé chápání. Vždyť individualita vlastně neexistuje, je to jen dočasná kombinace kořenových archetypů. Chování každého je takto předurčeno a on ani nemůže jednat jinak. Je tak nadefinován a nemůže se změnit.

Ptal jsem se, že přece se může každý rozhodnout, zda udělá dobrý či zlý skutek, ale i to je prý zadáno v kombinaci archetypů. Tento popis je také jen rámcový.

V malé meditaci mi také řekli, že moje přání, že bych raději někde poustevničil na vsi jsou naivní. Dělat si mystiku po svém nikam nevede… Po velké meditaci jsou malé opravdu slabší a málo. Šetří se pro jiné účely…

 

MD je o očišťování

MD je o očišťování                                                  /autor: Intago 12.3.2018

 Meditace č.259 byla velmi podobná minulé. Také po měsíci. Ponor až 48,5% byl ale místy trochu tísnivý kvůli probírané Jinakosti. Tedy asi hodinová božská přednáška, koncipovaná do geniální divadelní hry, čili úžasných videoklipů speciálně pro mě! Místy mi dali i praktickou informaci.

Ono ví, co ještě úplně nechápu a vysvětlovala mě to z mnoha různých pohledů. Tu dokonale nastavenou Hru o Sebepoznání, kterou božské hraje samo Sobě…

Lidé se bojí mystiky i proto, že tuší, že je v ní opravdu konec oddělenosti, entity. Je pěkné o tom mluvit, ale Poznání toho, úplné prožití, je úplně něco jiného. Takhle Absolutno ve Věčnosti bliká, zažíná i zháší všecky entity. Vše je dokonalé, logické. I já jsem takové bliknutí, moje božské zas jiné bliknutí. To mi odpovědělo na otázku, kdo jsem vlastně já. Přijmout To je vážně těžké.

Božské mi ukázalo všechny pohledy na Sebepoznání, tuhle Hru, abych ji dokonale pochopil. To je luxus, takové meditace ukazují, jak je božské krásné v porovnání s naším životem, po všech stránkách. Je nad námi, my vidíme jen naše plahočení, Oni všecky geniální souvislosti. To nemůžeme napodobit, ale musíme se o to snažit.

Když jsem chtěl poznat své příští životy ve vyšších životech, ve vizi mi ukázali, že to nejde. Vše je prý mnohonásobně složitější než si myslím a ukázali vizi, jak se vše štěpí a mění v nekonečné proměně. Lidem ani není dovoleno pochopit Hry, které s nimi božské hraje. I ten vztah mezi božským a mnou, to je nepochopitelnost sama. Lidské představy o tom jsou vážně směšné. Božské jen naznačovalo, nešlo do detailů.

Hlavně ale byla meditace o tom, že MD je o očišťování. Není to žádný klídek důchodu, ale neustálý intenzivní proces Poznávání, i když ne tak překotný jako kdysi. Očišťování není jen o povaze, ale hlavně od omezenosti. O tom byla jedna z vizí, jak ryby ležely vedle sebe a proud vody je očisťoval od bahna zemitosti, zatuhlosti forem.

Božské hledalo každý jemný skrytý blok projevující s v chybě, jisté nelogičnosti, jež občas projevuji. To vede k jejím kořenům a jeho osvícením božským kořen mizí i ten blok a vývoj se může zrychlit. Takové je moje očišťování v mystice.

Vážně není problém se do božského dostat na návštěvu. Ač to skoro nikdo nechce udělat a zažít Tu úžasnost. Jak je Jiné než já, což mě neustále překvapuje. Kde se To v člověku bere, taková Nádhera, Moudrost, do které se dá vskočit tak rychle! Jak do mne dokonale vidí!

Uvědomovat si tu nekonečnou složitost a současně tu nepopsatelnou Jednoduchost, to je přijetí Boha! Věčně máme po boku dokonalou Inteligenci, kterou k naší velké škodě tak málo využíváme … Intuice mi naznačila, jak žije v proudech extáze tryskajících z Boha. To mě ještě čeká!

Přídavků bylo více, na konci byly kratší a začala se projevovat únava. To je daň za zážitek, bohužel jsou meditace tak drahé… Po meditaci opět proud malých krásných meditací, ale i vyšší zátěže jako dříve. Vše v zájmu úspor.

Insight - Aitosh 2018

 

Mřížky

Mřížky   / autor: Intago

Právě jsem vystoupil z transu. Nedělal jsem spiritistickou seanci či nějakou magii, ale to, co je podle mne nejdůležitější. Návštěvu intuice. Lidé nemají nejmenší tušení, jaká v nich sídlí věčná, gigantická a všemohoucí Hyperinteligence. Nádhera nádher.

Kam se hrabou virtuózové i géniové, tohle je ještě výš… Kdo má zájem, může ho vést, vyučovat a ukazovat Její svět nekonečné, věčné a dokonalé Tvorby. Je to exkurze, návštěva paláce Boha, dokonalé prožívání o jakém se může lidem jen zdát. Setkání s Dokonalostí, neuvěřitelně mocnou, označovanou jako Bůh. Ale není zájem, dokonce přímo opak, odmítání.

Do meditace č.261 mě zvali od časného rána jak bývá zvykem i s překážkami v přípravě. Začala už při přípravě. Najednou se vědomí změnilo, začaly chodit slabé vize a vyšší myšlenky. Ponor byl mírně tísnivý, 48,5-49%. Trvala mezi půl a tři čtvrtě hodinou. Tématem byl vývoj osobnosti. Od nevědomého stavu ega, přes vědomé hledání božského až po rozpuštění v Něm, což je hodně těžké na přijetí. Téměř nepřekročitelné, ač se nirvána v literatuře bere jako radostný cíl. Je to však definitivní konec Všeho a vstup do totálně jiného neznámého světa, který nahání obavy. Je Tam směska Všeho Dohromady.

Pak se výuka ukončila a zůstalo virtuózní vnímání hudby. Kdo tohle zažije, dívá se na všecky lidské činnosti, jinými oceňované, s velkým nadhledem.

V prvním přídavku mě božské ukázalo to, na co jsem zapomněl. Na rozdíl od nás je u Nich čas téměř nepodstatný. Dělají si s ním co chtějí. To uvedlo božské otázkou: Co je čas? Bylo jasné, že je docela něčím jiným než známe. Jsou důležitější věci než čas a dějovost.

Jádrem meditace byla totiž vize mnoha mřížek na sobě. Ty jsou důležitější než čas. Každá znamenala jeden archetyp, měla svůj tvar. Božské protlačovalo Sebe skrz ně. Záleželo na tvaru mřížky, tj.na kořenovém archetypu, jak rychle bude božské mřížkou prostupovat. Záleželo i na kombinaci archetypů, tedy mřížek jak do sebe zapadaly. To mohlo proud božského, tj.děje, usnadňovat, nebo naopak zpomalovat. Proto má někdo duchovní vývoj rychlý a jiný pomalý.

V dalším přídavku mi opět zopakovali, co jsem ještě zapomněl. Bylo to úplně na začátku meditace. O tom, jak si božské stvoří lidské entity, aby je mohlo spoluprožívat. A skládá si z nich celky. Jakési koule, větší a větší, které zabíraly větší celky, nejen vývoj jedné entity.

I o ovlivňování člověka shora, jak jde udělat cokoliv. Když jsem se ale ptal, proč je většina lidí tak fádních, odpověděli ve smyslu, že musí být do počtu.

Spoustu informací jsem zapomněl. Dodatečně jsem si vzpomněl na reakci božského na diskuzi na webu o komunistických družstvech. Ty podle božského mohou existovat, ale pouze na základě dobrovolnosti. Jejich účel symbolizuje snahu o sjednocení v božském.

Tak, jak to komunisté dělají, to jít nemůže. Musí to vycházet z přirozenosti, ne v násilné aplikaci vymyšlené ideje.

A také, když s někým mluvím, nemohu ho učit, protože ho nechci vnímat. Jen mu to hodím, jak mám informace v sobě. Bez ohledu na to, co mu to může dát. Na druhé straně nevzniká vazba, nerozmělňuji se.

V meditaci byly i ukázky práce božských sil. Bylo to však tak totálně nepochopitelné, že ji nelze ani přibližně popsat. Sám jsem ji nechápal. Rozhodně je to úplně jinak, než si představujeme.

Máme si uvědomit, že tyto zážitky jsou Darem. Nemůžeme si je sami vytvořit, na to nemáme ani trochu. Prožít takovou nádheru nádher není zadarmo. Byla to meditace úsporná, vše je už dlouho v režimu úspor. Meditaci si prostě musím odpracovat zátěžemi a proto chci, abych dostal co nejvíc za co nejméně zátěže. Je v tom tedy určitý spor s božským. Bohužel nesmím vidět do konkrétních hodnot.

V malé meditaci mi třetí den vysvětlili, že i moje zesílená intuice mě něco stojí, předává mi inteligenci. Část zisku z zátěže jde i na jiné účely než na mě. Proto je nyní i méně a slabších malých meditací i stálého ponoru. Dostávám daleko méně než bych chtěl. Dávají mi zato daleko více informací, víc mne vedou. Např.:

-Zátěž je jeden extrém vyvážený druhým

-Mystika je zvýšená citlivost ke všemu a to vytváří i problém TND

-Božské nám raději řekne o směru událostí, jejich logice, než o tom, co je a co bude

Jedinou opravdu cennou věcí je intuice

„Jedinou opravdu cennou věcí je intuice“ Albert Einstein

Channeling je proces zesílení intuice, komunikace s duchovními bytostmi, se svými vyššími Já, zástupci Stvořitele a návštěvy u Nich v Království božím v transu rozšířeného vědomí viz: http://mystika.mysteria.cz/metoda-meditace.htm

Pokud máte dobra alespoň 70% a duševní stabilu, channeling se můžete naučit i sami, ač je na webu množství kursů: http://intuice.mysteria.cz/2017/07/jak-uvidet-boha-krok-za-krokem/ . Můžete si pohovořit s tvůrcem vaší karmy i dokonalým Učitelem-guruem v božské gamese Sebepoznání. Pak můžete zažít setkání Bohem: http://www.youtube.com/watch?v=VJEWMfndJZs

Naše zkušenosti jsou popsány zde:
http://Mystika.mysteria.cz
http://Intago.sweb.cz
http://intago.sweb.cz/kniha.doc
http://intago.sweb.cz/channeling.htm (jen channeling)

Weby v češtině
http://Yuung.sweb.cz
http://v.dvorakove.sweb.cz/
http://skolachannelingu.cz/
http://www.zitova.cz/
z vědy http://bit.ly/2A7XAHh – Dr. Kautz

…jinak
http://www.channeling.net/
http://www.crystalinks.com/channeling.html

https://www.youtube.com/results?search_query=channeling
Obecné pojmosloví a význam channelingu:
http://www.wikina.cz/a/Channeling

Zázrak mystické meditace

Zázrak mystické meditace / autor: Intago

Zítra mám meditaci č.260. Jaké je to jít do meditace už po tolikáté? Stále je to vzrušující pocit, jako byste stáli před velmi významnou návštěvou, či objevem objevů…

Pokusím se z mého pohledu vysvětlit, co taková meditace vlastně je. Je to vlastně nemožné ji laikům popsat, tak moc se liší od všeho, co zná. Na rozdíl od laických představ není mystická meditace o prázdnotě, klidu, míru a harmonii. Vlastně naopak, je o ohromení atributy Boha proudy Poznání. Je o genialitě a virtuozitě Boha.

Běžné řeči laiků, zda Bůh je či není, a že je to hlavně věc víry, je po takovém zážitku zcela směšná. Kdo Boha viděl, víru nepotřebuje. Ani žádné náboženské organizace, protože má k Bohu volný přístup kdykoliv a kdekoliv.

To je i jeden z důvodů, proč mystiky nemají rádi jak věřící, tak i ateisté. Co by takový zážitek udělal s průměrným knězem? Někteří by na něj chtěli rychle zapomenout, jiní by se odebrali do ústraní, aby zcela změnili svůj postoj k víře a nahradili ji jistotou.

Je to vlastně zázrak, o kterém lidstvo vlastně vůbec neví, ač mystické meditace zasvěcenci a mystikové mají již celá tisíciletí. Z mnoha důvodů je jejich reálná existence zamlžována, ba přímo tajena, ač se o nich píše ve všech svatých knihách. Právě z nich totiž všechna náboženství vznikla!

Zázrak je to proto, že se lze během několika vteřin dostat do zcela jiných světů, jež vysoko přesahují naší malou Zemičku a my sami se také náhle ale dočasně radikálně zdokonalíme. To zcela rozbije ateistické i materialistické představy těch, kteří To zažili.

Je to také Dar Boha, protože je jen Jeho zásluhou, že můžeme ve vytržení ducha na chvíli nahlížet do světů Boha, jinak nepřístupných.

Tato meditace je i výuka. Božské mystika ve Svých vševyjadřujících pocitech a vizích postupně zasvěcuje do Tajemství Stvoření.

Meditace mají svůj vývoj. Nejprve jsou silně extatické. Neuvěřitelná krása koncentrované božské Dokonalosti způsobí, že se při návratu do těla cítíme, jako bychom lezli do lahve od octa.

Pak následují léta ohromujících meditací, kdy se až třeseme poznáním lidem utajené božské filozofie Všeho.

V nejvyšší etapě mystiky.jsou meditace trochu slabší, již ne extatické, ani tolik ohromující, protože jsou úsporné. Po těchto meditacích několik dní následuje řada dalších, jen trochu kratších. Božský pocit už ani mezi meditacemi zcela nemizí, jak tomu bylo dřív.

Meditace člověka změní. Skutečně ho přiblíží Bohu, má pak na něj daleko větší vliv a to se projeví i v silně zesílené intuici.