Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Rozhovor s ateistou

Rozhovor s ateistou

Vůbec nevěřím, že nějaká osoba jako Bůh je, a že se k Ní máme modlit a prosit Ho o to, či ono. Kde je důkaz Boha? Víra a nevíra je totéž, téměř bezvýznamná vágní záležitost. Důležitý je jen život a jeho zákonitosti. Ten nás má zajímat. Věřit, že Bůh je osoba, je […]

Tabuizace mystických zážitků

Tabuizace mystických zážitků

V mnoha článcích v poslední době se popisují zážitky po požití psychoaktivních drog. Mystérium lidského mozku nás nepřestává fascinovat. Tím se však odkrývá jedno z tabuizovaných témat.

Jako psycholog-hypnotizér vím, že situace je podobná výzkumu hypnózy. Ten se provádí již přes dvě století let a stále není jasné, co hypnóza je a […]