Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Články pro FB

Pro debaty na FB jsem napsal několik článků. Využil jsem i starší texty a tak si je oživil:

 

Zesilování intuice mnohaletými psychedickými transy – osobní zkušenosti

Když jsem r.1992 prvně s ohromením zažil dynamický trans holotropním dýcháním věděl jsem, že nastává zcela nová kapitola mého života, které se chci věnovat daleko více, než své […]

Kosmické vědomí

Tato kniha se zabývá duchovní extází, kterou popsal Buddha, Kristus, sv.Pavel, Dante i kvaker Walt Whitman. Tento básník byl optimistou, vše pro něj bylo dobré a účelné, vše hodno lásky a zbásnění. Jeho chování bylo klidné, nikdy se nerozčílil. Mluvil málo, nikdy se nehádal. Neznal strach a jeho řeč byla pomalá, něžná a poučná. Kosmické […]

Osobnosti v nás

Ze zkušenosti víme, že mnozí lidé jinak myslí i jednají doma a jinak v zaměstnání. Tyto rozdíly ukazují, že je v nás více osob než jedna.

V zaměstnání jsme nuceni jednat racionálně, logicky, profesionálně. Ale jakmile přijdeme domů, naše osobnost se změní. Ovlivňuje nás totiž silně i naše iracionální, emotivně pudová část. Nechceme se jí […]