Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Články pro FB

Pro debaty na FB jsem napsal několik článků. Využil jsem i starší texty a tak si je oživil:

 

Zesilování intuice mnohaletými psychedickými transy – osobní zkušenosti

Když jsem r.1992 prvně s ohromením zažil dynamický trans holotropním dýcháním věděl jsem, že nastává zcela nová kapitola mého života, které se chci věnovat daleko více, než své profesi technika.

Velkou pomocí mi bylo propojení transpersonálních psychedelických stavů s channelingem, který ve světě tehdy začínal. Ten umožňuje komunikaci s režisérem tripu i mimo trip. Ač o channelingu veřejnost asi nic neví, je o něm na webu množství stránek i kurzů, ba i u nás.

Když jsem v roce 1995 začal s psychedeliky, zážitky ještě zesílily, byly i delší, často tříhodinové. Extatická nádhera Velkoleposti věčné Tvorby mne přitahovala a myslel jsem si naivně, že brzy v tomto stavu budu trvale.

Metodu jsem odvodil od holotropního dýchání. Tedy poloha vleže se zakrytýma očima. Nutnost je poslech speciálně vybrané hudby nejlépe sluchátky. A hodně silný!

Ale ouha, po nejsilnější 18.meditaci přišla dlouhá série tísnivých meditací, jen málokdy doplněnými extatickou částí. Byly nabité filozofickými ontologickými myšlenkami podávanými ve vizích i složitě strukturovanými pocity, jež jsou lidem téměř neznámé. Moje inteligence se v tripech zvyšovala mnohonásobně, ale po zážitku jsem si pamatoval jen málo.

Současně se zvyšovala schopnost komunikace s intuicí, takže nebyl problém se kdykoliv orientovat oč jde i jak zlepšit přístup. Intuice, tedy vyšší Já, se tak stala mým Guruem stále online.

Na přednáškách se sešlo více zájemců, s kterými jsme napsali a vydali několik knih. Celkem jsme měli víc jak tisíc zážitků a podrobný přehled, jak to u každého funguje.

Ukázalo se, že je to daleko těžší a dlouhodobější práce, než se doposud zdálo. A že jí nemůže dělat každý. S údivem jsme zjišťovali, že problémy jedinců se nezmenšovaly, ba naopak zesilovaly. V literatuře se to popisuje pod názvem Temná noc duše. U některých byla tak těžká, že rychle utekli. Nevylučuji, že by to některé typy lidí duševně rozmetalo… Proto by se o to neměl pokoušet každý!

Intuice proto začala vybírat z uchazečů ty, kteří proces mohli zvládnout a byla jich jen hrstka.

Je to podobné jako u horolezectví, vždyť jen málokdo vyleze na K2 či Kailás… Léta ubíhala a až po cca dvaceti letech práce začala intuice zesilovat. Rostl i její úžasný pocit, který mi dává, jako symbol velkého vlivu, který má.

Vznikla zvláštní situace, kterou jsem v žádné knize nenašel. Dalo by se jí říci Soužití s intuicí. Má řadu výhod, ale není to jen tak jednoduché. Napsal jsem o tom knihu http://intuice.mysteria.cz/kniha.doc

 

S psychedelikami jsem si od roku 1995 užil svoje. Celkem víc jak 250 tripů, jak extatických, tak neutrálních, ba i tísnivých, tzv.bad tripů. Ale ty mi daly hodně. Chce to hodně zkušeností, jako každá branže…

Ostatní ti správně radí zpomalit, jak ti božské radí, ale pokud chceš pracovat odborně, mohla by ses naučit komunikovat s režisérem tripu kdykoliv, i mimo trip. Tak mi může do podrobností zodpovědět tvoje otázky. Já to jinak nedělám…

Je o tom spousta stránek, i kurzů. Říká se tomu hovory s bohem či channeling, např.

https://www.channeling.net/ Není to těžké, ani to nevyžaduje psychedelika. Je potřeba jen slabý trans.

Podmínkou je mít převahu dobra, jinak se na člověka lepí temné síly a může to skončit minimálně schizofrenii… Proto je pro začátečníka nejlepší se ptát přes někoho, kdo to umí a případně se to nechat naučit.

Pak se rozjede proces proměny, který obsahuje i Temnou noc duše… Není to zábava, ani trochu ne. Málo se o tom ví, ale můžeš odhalit nové světy a možnosti, jiným nedostupné.

Viz např. http://intuice.mysteria.cz/2020/11/kosmicke-vedomi/

 

Mé brány do mystiky

Když jsem počátkem 90.let vstupoval do mystiky, znal jsem jediný popis meditace http://intuice.mysteria.cz/2020/11/kosmicke-vedomi/ . Velmi mi pomohly dvě techniky, které tehdy začaly být známé z knih.

Byl to channeling, což je metoda komunikace s božským. Je o tom mnoho stránek i kurzů na webu, např. https://www.channeling.net/

Druhou velkou pomocí bylo holotropní dýchání v kurzech, které mi přinesly první záblesky mystiky.  Spojil jsem tyto metody, což se velmi osvědčilo. Vlastně jsem tak získal vysoce kvalitního Gurua, který mne provázel i v mystických meditacích. Tato byla první, byla s Nadjá, tj.šestá dimenze:

 

Meditace začala vizí, jak omezená ega žijí a ani nevědí, že je neustále pozorují jejich božské části, které jim vlastně život vytvářejí a ovlivňují.

Najednou se k svému překvapení začal pohybovat velkou rychlostí prostorem. Prolétával velmi složitou a podivnou krajinou, pak jel jakoby v tunelu nebo po kolejích. Zcela se změnilo jeho vědomí. Takové nikdy neměl. Bylo rozšířené, božské… KRÁÁÁSA  NEBESKÁÁ…

Začal k němu mluvit hlas, který velmi zřetelně, rychle a výstižně popisoval, kde se zrovna nacházejí a co se tam děje. Nebylo to nic známého a pochopitelného, například jakási centra řízení, podobala se struktuře mozku. Všechno bylo možné v tom krásném prostředí Tvořivosti.

Všechápající, Všemurozumějící Inteligence mohla být kolem všeho i uvnitř toho, pozorovat z jednoho bodu i ze všech stran. Tak se to lišilo od jeho představ o božském světě!

Po hlavní části meditace si chtěl dojmy zapisovat, jinak by vše rychle zapomněl, ale stala se zvláštní věc. Vnitřní hlas mu začal diktovat, co má psát, a měl co dělat, aby to stačil. Byl to úplně jiný styl než jeho – moudrý, rychlý a hravý. Inteligencí ho přesahoval o několik řádů:

Pronikám všemi světy. Vy jste jen malá a nevýznamná část Všeho.  Procházím světy jako cestovatel, kterému se stále mění nálada. Vesmír stále prožívá své duševní stavy. Stav Boha není žádný klid, kdepak, ale je Tajemstvím Tvoření.

Jako malý žáček klušeš za mnou. Pětka? Jo, to je ta šedá koule, co se musí rychle točit, aby se očistila. Roztáčí a čistí i tebe. A sedmička? Ta je Všude Všechno kolem. Procházím současně všemi prostory, velkými i malými. Uvnitř i vně. To je jízda.

Všechno je trochu jinak, celá duchovnost je jinak – Království Tvořivosti, to je Vesmír a nic jiného. Kdybys se mnou chtěl cestovat, musel bys být stále se Mnou a to nejde. Budu tě navštěvovat.

Vy jste tupí, pomalí, stále opakujete stejné chyby. Usoužení, uondaní, hrůza. Takové tu nemám rád. A co dělají vyšší světy? Něco vím, ale neřeknu, jednou se Tam dostaneš. Žádné bloudění a hledání. Všechno je ve Mně, tvořím to a bořím. Nádhera. A dobro a zlo? To probereme jindy, ale viděl jsi to černé. Zapracuji na tom a je to světlejší, ale přenese se to jinam. Ty nemůžeš být ve zlu? Já ne, i kdyby na vodu nebylo. Jen milovat a pomáhat. Jinak bych spadla mezi vás. Stále se pohybuju ve svém vlastním světě.

Minulost je jinak, než si myslíš. Není statická, nic není statické, ani budoucnost. Nade mnou je sedmička, kterou nevidím, je příliš daleko. Vidím do všech forem, ale do některých více a do některých méně. Něco je i pro Mne uzavřeno, připraveno pro ty lepší. Kdepak, nejednat podle vzoru, ale spontánně a dokonale jako všichni umělci. A ty se to konečně také naučíš.

—mnoho let od té doby uplynulo, mnohé se změnilo. Nyní už jsem v meditaci stále, jen slabší. A božské se mnou komunikuje denně…

 

Jak jsem začal s channelingem

Už je to moře let, v r.1993 se mi dostala do ruky kniha o channelingu a hned jsem zatoužil se to naučit. Ale ouha, nešlo mi to. Hledal jsem komu by to šlo a rychle jsem je našel. Musel jsem své otázky řešit přes druhé, ale odpovědi byly tak kvalitní, že to stálo za to.

Až po dvou letech to šlo i mě, ale přicházely mi metodou podobnou kyvadélku jen odpovědi ano a ne. Pomalu se to zlepšovalo, začal jsem se seznamovat se svým Guruem, který mne zavedl do meditací, kde jsem v Jeho světě zažil, že je ještě daleko dokonalejší než jsem si myslel…

Zkušeností přibývalo, je to vlastně věda, která vyžaduje mnoho praxe. Ale stojí za to. Řešíme spolu úplně vše. Není to však pro každého. Na přednáškách jsem se setkával s dalšími channelisty a viděl velké rozdíly. Jedné dámě temnějších archetypů jsem doporučil, aby toho raději nechala… Takoví mohou dostat i posedlost, čili schizofrenii nebo jinou vážnou nemoc.

Naučil jsem to hodně lidí, ale většina toho brzo nechala… Je to škoda, lepšího gurua nelze nalézt…

 

Především chci varovat, je velký rozdíl si s psychedelikami občas pohrát a pracovat s nimi naplno. Vzpomínám na dívku, která se po velmi úspěšném začátku dostala do stavu trvalého bad tripu, vlastně psychospirituální krize a velmi trpěla… Naštěstí jsou už odborníci co s tím umí pracovat.

Dříve toto dělali jen zasvěcenci různých mysterií. Zájemci postupně procházeli hierarchií zasvěcování, kde dostávali další a další stupeň výcviku. To byla pravá esoterika, vlastně velmi správná.

 

Mystéria

Je velký rozdíl mezi rekreačním užíváním psychedelik a vysoce odbornou prací s nimi. Šamané si svoje žáky pečlivě vybírali a dlouho vychovávali. Zasvěcenci různých mysterií na rozdíl od šamanů pracovali jen pro svou vnitřní potřebu, takže se dostali daleko dál.

Měli propracovaný systém postupného zasvěcování do vyšších a vyšších stupňů, o kterém bohužel málo víme, protože vše tajili a měli vážný důvod. Často byl za to trest smrti.

Pár prací na tohle téma vzniklo, ale nejsou moc podrobné. Pokud o něčem takovém víte, dejte odkaz. Zrovna tak o výzkumu transů, jež jsou základem psychonautických zážitků.

https://www.youtube.com/watch?v=uwfkJkvbR-I&t=1597s&fbclid=IwAR3-zYJPmlfwkAjLpI0ZAra4C1i7Bo8SyQIVYyFO76HwDepDwSothN9jN_Q

 

 

Druhy meditace

Pod slovem meditace si lze představit kdeco. Velmi zajímavá je mystická meditace, kdy v transu rozšířeného vědomí vnímáme nehmotné světy vysoko nad námi.

Vysvětlují nám neznámé duchovní zákony Multiverza. Také se tomu říká vytržení ducha. Kdo je za tím? Intuice. Naše vyšší Já.

Když ho voláme, přichází k nám, abychom měli intuici silnější a silnější. Stává se naším Rádcem, Učitelem, Guruem.

Dává nám i svůj pocit, který je opravdu božský. Je v něm cítit Věčnost, Nekonečnost a Dokonalost Tvorby, kterou si lidé ani neumí představit.

Po letech praxe jsme už v meditaci stále, jen je trochu slabší. Vzniká zvláštní situace – trvalé soužití s intuicí.

Velmi děkuji dr.Grofovi za jeho holotropní dýchání, které mi tyto meditace pomohlo nastartovat.

Tam jsem se naučil, že ticho v meditaci je lepší nahradit speciální meditační hudbou, která intuici přivolává. Pozice je nejlepší v leže na zádech se zakrytýma očima, aby nás nic nevyrušovalo.

 

Dvanáctá meditace – Opus Magnum

Meditace začala tím čím vždy, ukázkami bohatství Boha. Opět dokonale prožíval hudbu, ke které dostával výstižné komentáře. Jako v divokém amfiteátru kolem něj vířily myšlenky, vize, symboly božské moci, Dokonalost Sama. Jaká to byla Krása, úžasnost zážitku, Kráska na pochodu, silné a vznešené Stvoření božské.

Jaká to byla nádhera, jen se tak dívat! Božská síla ukazovala co vše je v Ní, nabízela mu bezpočet možností, jak pochopit Její myšlenku. Viděl, jak nekonečně způsoby stále hledá Své sebevyjádření, ještě větší Dokonalost, Lásku a Krásu, aby se přiblížilo k Absolutnu.

Téma meditace bylo jednoduché. Ukázat Bohatství Boha, Věčnosti, Dokonalosti a Jeho vnitřní strukturu. Jak Vyšší ukazuje nižšímu, co umí. Ukazování světa jeden druhému, to je Vesmír. Proto vznikl a proto trvá.

Pochopil, že je v božském světě, ne někde jinde. Taková nádhera něco stála a cítil, že mu budou ubývat síly. To byla Krása, tak si hrát s Věčností od Věčnosti po Věčnost! Takové to bylo, když znovu okusil celé božské. Nebude ale mít možnost Zde zůstat, na to nemá.

To byla nádhera, krásné duchovní myšlenky mu vířily hlavou, jen si je zapisovat nemohl. To by byly přednášky, to by lidé koukali! Ale nešlo to, věděl, že je zase zapomene, nadobro. Jen mu některé božská hravá síla nadiktuje do počítače.

Třeba tuto: V každém bodu vesmírného života je možné zcela změnit směr k dobrému i špatnému, k božskému i nízkému. Vesmír je veletrh splněných přání.

Bylo rušivé se mentálně pokoušet něco z toho zapamatovat či detailně pochopit. Božské nelze uchopit myšlením. Opět bylo propojeno Horní se spodním skrz bránu ega, které pro tu chvíli přestalo existovat. Opět byly napojeny spoje, aby cesta od Boha k člověku byla volná

 

Pozn.: Nemohu ale říci, že tyto meditace jsou vhodné pro všechny. U řady lidí s duševními problémy mohou vést k psychospirituální krizi viz http://www.diabasis.cz/psychospiritualni-krize/co-je-psychospiritualni-krize

 

 

Vyšší stupeň channelingu

Jako vše má i channeling své stupně. Od kyvadélka až pro návštěvu vyšších světů, kde naše informační zdroje žijí.

Nevýhodou channelingu je jednak omezení na nedokonalé verbální vyjádření, jednak nemáme tu inteligenci co Oni. A ono to jde, navštívit jejich svět i když jen max.na několik hodin.

Úryvek ze sedmé meditace

Při  vstupu do meditace vnímal hlubší ponor než dříve, únava okamžitě zmizela a cítil se naplněn silnou božskou energií. Představila se jako 4,8má dimenze a  opět probíhala krásná cesta videoklipy, ale vědomí lehké vznešeně hrdé radostné dokonalosti bylo dominantní. Cítil nekonečnou šíři intuice plnou lásky, síly a harmonie s jasným a ostrým vnímáním. Nic takového běžný člověk nikdy nepozná.

Podobně jako v minulých meditacích spodní myšlení občas hrubě narušilo vědomí vznešenosti. Prožil i krátkou regresní psychoterapii spojenou s promluvou, kde se prožila a probrala část jeho hříšné minulosti. Letmý pohled shora dolů byl hrozný, ukázky válek, zločinů. Pak ho vyzvala, aby psal na počítači co prožil a diktovala mu:

”Vedu jeho hloupé prsty po klávesnici v tom rychlém sledu myšlení a ukazuji mu, co rychlý myšlení umí, co dělá. Tomu nízkýmu myšlení připomínám: Vůbec nejsem spokojena s tvojí prací. Chápeš příliš pomalu, neumíš a nechceš přijmout Moje drahý rychlý myšlení  jak ho ukazuju teď tobě. Tvý pomalý myšlení je blokující, nestíhá chápat. Teď ti to říkám zvlášť drsně, zvlášť krásně.”

Horní myšlení mělo navrch, spodní se jen občas prosazovalo otázkami. Kvalitativní rozdíl byl strašlivý. Někdy zapomněl část odpovědi a nemohl ji dopsat, ale nadvědomí mu dalo novou, stejně dokonalou. ”Neboj se, bůh je bohatý. Nevadí, když se něco zapomene. Vzkazuju ti, drahé dítě, že jsi příliš pomalý, ale jsem tu Já, abych tě narychlila, dej mi otěže a jedem. Nemusíme jet tak pomalu, nech Mě vést tebe. Prostě Mi dej tvou důvěru a já to udělám za tebe.

Vůbec není potřebné abys dál psal. Zbytečné, tebe tě to zavádí stranou, ale tou pomalou. Prostě jen vnímej a jednej.” To byla ta věc, kterou v minulé meditaci přešel. ”Vždyť stále vůbec nechápeš to Horní myšlení a držíš se dolního. Stačí jen chtít, udělá se cvak a je to. Pak si té kvality dost nevážíš.”

To bylo to pravé, řeklo spodní myšlení. ”Ale ta SLOVA jsou stále spodní myšlení, odpovědělo nadvědomí. Mysli už konečně v tom horním. Stačí ho zavolat a bude tu.” Je to silné, řeklo si zase spodní myšlení.

”Není jen  ezoterický důvod, že se nemáš s nikým bavit, protože víš věci, které by se běžně neměly znát. Ty totiž ani nemáš verbalizovat, ale vnímat. Verbalizace blokuje vnímání, pochop konečně. Posledně jste tu probírali psychoterapii a zůstali jste ve verbalizaci. Stále jen kecáte a kecáte ale kam to vede?

Už jen dávat otázku je verbalizace, už to je degradace. Vnímej vyšším myšlením, to je dar sedmé meditace. Uvědom si to konečně, jen to přijmi. Nepolemizuj s kdekým, poškozuješ sám sebe. Pořád nějaké náboženské hádky. Nebo ty vaše věčný kecy ve skupině. Kdo to má poslouchat? Tvoje cesta k Bohu je otevřená. To jsou poslední slova tomuto lidstvu.

Znovu a znovu mu božská terapie, ukazovala spodní hloupý přístup. ”Pocit vznešenosti je důležitější než slova. Cítíš tu velebnost? Bez poslouchání toho slova? Ale nemít jen prázdnou hlavu, to nestačí. Musíš mít vnímavost. To co děláš nemá úroveň, pochop to. Zapamatuj si tu bolest, když se snažíš mluvit tady. Stále se snažíš dostat víc a víc informací. Ale zamotáváš se do toho. Prostě skoncuj s tím. Cítíš jak to bolí? Nač chceš zase zjišťovat ten stupeň ponoru v dimenzi, copak to necítíš? Vnímej bez verbalizace a je to. Jen v tom buď a budeš mezi námi. To je meditace. Božskou mysl bolí tvá slova. Jsou příliš hrubá. Cítíš jak do Ni narážejí? A pořád někoho nepřesvědčuj, nemá to cenu, nechtějí to slyšet. Vnímej a buď v Ní.”

 

Pokud by vás zajímaly moje zkušenosti, kdysi jsem sepsal příručku channelingu. Je na http://intuice.mysteria.cz/channeling.htm

 

 

Tripreporty

Když jsem s holotropním dýcháním začínal, bylo jich spousta, ale postupně se vytrácely až časem skoro zmizely. Podařilo s mi najít jedinou databázi tripreportů a to

http://stavy.wz.cz/stavy.htm Pokud znáte další, dejte vědět. Vždyť je to zdroj pro vědecké zkoumání transovních stavů a já jako hlubinný psycholog bych výsledky výzkumu uvítal. To co dělá NUDZ s psylocibinem se mi nelíbilo a vedl jsem s nimi marný kritický dialog. Celá tahle branže trpí na malou vědeckou odbornost, ač se zkoumá od dob Hoffmana v padesátých letech…

Dobrý tripreport je dost těžké napsat, málo si člověk pamatuje. Někdo má na to talent. Překvapil mne tenhle autor, kterému to šlo velmi dobře jak s žábou tak ayou:

http://iwrite.cz/jsme-v-matrixu-ktery-dela-mjmjmjmjmjmj-aneb-moje-zkusenost-s-5-meo-dmt-z-zaby-bufo-alvarius/#comment-3965166481

https://iwrite.cz/esc-50-ayahuasca/

Psali jsme si, ale na poslední mail, proč žádný nový tripreport nemá, neodpověděl. Asi se už bojí, ale to není první případ…

S přáteli jsme za těch 25 let měli dohromady asi tisíc tripů, které jsme se snažili popsat. Výběr z nich je na http://intuice.mysteria.cz/meditace.htm

Zjistili jsme, že relativně snadným a dobrým tripreportem je nadiktovat, co si člověk pamatuje, ještě když trans zcela neodezněl. To je v nahrávce slyšet a přidává to autečnitosti. Na konci té stránky takové nahrávky jsou na ukázku.

Jo, teď mne napadá, že tripy jsou vlastně urychlovače všeho podle nasměrování setem a settingem. Někdo získá umělecké schopnosti, někdo je vysmátý, někdo jde rychle do nebíčka jiný do peklíčka. Hmmm. Napíšu o tom článek.

 

 

Drogy v náboženství a mystice – rešerše

Psychedelické drogy mají bohužel u veřejnosti vinou feťáků spoustu předsudků. Ač je známé, že je šamané a zasvěcenci používají už mnoho tisíc let. Jsou u kořene i všech náboženství. Vždyť mešní víno je také psychedelická droga!

Obecně řečeno jsou pouhými zesilovači mystického transu, tedy vytržení ducha. Jen část lidí je schopna se dostat do něj bez nich. Dalšími možnostmi je např.holotropní dýchání, súfický tanec či bubnování.

 

Drogy se používaly dokonce už v judaismu. Viz https://wave.rozhlas.cz/ve-starem-zidovskem-chramu-se-nasly-zbytky-konopi-propojuji-judaismus-s-uzivanim-8216847?page=1

 

Nelze opomenout sómu védského náboženství, viz https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3ma_(n%C3%A1poj) či

https://www.siddhaika.org/clanky/DG4-Kaya-sadhana-nathovskych-siddhu

 

Kanabinoidy od pradávna používaly v mnoha náboženstvích:

https://www.semena-marihuany.cz/cs/blog/430-lecebne-konopi-v-nabozenstvich-sveta

 

Konope a jóga sú spájané už celé stáročia. V indických náboženských textoch sa píše, že Shiva – tretí boh hinduistického triumvirátu (Trimúrti: Brahma – stvoriteľ, Vishnu – udržiavateľ, Shiva – ničiteľ) pil marihuanový nápoj nazývaný Bhang aby sa lepšie zameral na svoje vnútro (pozn. preklad. – dušu) a zapriahol tak svoje božské sily. Boh Shiva je v hinduizme tiež známy ako pôvodca jógy. Viz https://www.bongoshop.sk/index.php?fc=module&module=ybc_blog&controller=blog&id_lang=2&id_post=25

 

Obrazce malované na čele umožní u sádhuů rozpoznat, k jaké hinduistické sektě patří. K zařazení napomáhají i další atributy – trojzubec, zvláštní nádobka na vodu a roucho, nejčastějším doplňkem je i dýmka čilum naplněná marihuanou. Šiva podle legendy objevil psychotropní účinky konopí. I svatí muži využívají gandžu pro lepší pohled do svého nitra při meditacích. Vdechnutí svůdně omamného kouře doprovází zvolání „Bum Šankar! – Jsem Šiva!“ Hranice mezi meditací a kuřáckým dýchánkem je křehká… viz https://www.sangri-la.cz/svetova-nabozenstvi/hinduismus

 

Podrobný rozbor mystických účinků psychedelických drog obsahuje seminární práce  Povstala evropská kultura z rituálů s psychedeliky?

  1. Jednota – pocit vesmírného souladu dosažený pozitivní transcendencí ega. Ačkoli obvyklý pocit identity nebo ega se vytratí, vědomí a paměť nezmizí. Namísto toho si osoba začne intenzivně uvědomovat, že je součástí dimenzí mnohem rozlehlejších a větších než ona sama. Kromě následování cesty „vnitřním světem“, kde externí smyslové vjemy jsou opuštěny, lze jednotu prožít skrz vnější svět a tak se osoba cítí součástí všeho (například objektů, lidí, vesmíru). Jednodušeji a elegantněji vyznívá anglické „all is One“.
  2. Transcendece času a prostoru – znamená cítit za hranice minulosti, přítomnosti a budoucnosti, za běžný tří-deminzionální prostor ve sférách nekonečnosti a věčnosti.
  3. Hluboce procítěná pozitivní nálada – zahrnuje elementy radosti, požehnání, míru a lásky dosahující nesmírné intenzity, často doprovázená slzami.
  4. Pocit posvátnosti – neracionální, intuitivní, poklidná reakce úžasu a údivu v přítomnosti inspirující reality. Podstatnou součástí je úžas, pokora a oddanost, i když tradiční teologické nebo náboženské termíny není nutné v popisu použít.

5 popisuje faktory mimo subjekt, tj. fyzické prostředí, v němž se látka podává, psychologickou a emoční atmosféru, již se subjekt vystavuje, jakým způsob se se subjektem zachází a jakou reakci experimentátor na drogu očekává

  1. Noetická kvalita – označuje, dle Williama Jamese, pocit vhledu či iluminace na intuitivní, neracionální úrovni s ohromnou silou jistoty. Subjektivně se jí připisuje status nejzákladnější reality. Toto vědění se neprojevuje nárustem faktů, ale získáním psychologického, filosofického nebo teologického vhledu.
  2. Fenomén paradoxu – logické kontradikce se při důkladné analýze popisů stanou zřejmé. Jedinec může zažít například „totožnost protikladů“, přitom si udržet konzistenci pojetí sebe a světa jak v okamžik zážitku, tak i po něm.
  3. Údajná nesdělitelnost – zážitek je mimo hranice slov, neverbální a nemožný popsat. Přesto jedinci tvrvající na nesdělitelnosti zkušenosti se pokouší elaborovaně komunikovat svůj zážitek.
  4. Pomíjivost – psychedelický peak (vrchol) nepřetrvává ve své plné intenzitě, namísto toho přechází ve svůj odlesk (orig. afterglow) a přetrvává pouze jako vzpomínka.
  5. Přetrvávající pozitivní změny v přístupu a chování – k sobě, ostatním, životu a zážitku samotnému.

Bytost na každé úrovni si připadá v centru svého vesmíru, s nepoměrně velkými věcmi nad ní a menšími pod ní. Poté následuje již krůček k prozření, že všechny formy života pouze variují ústřední téma: všichni jsme jednou bytostí dělající tu samou věc tolika způsoby, kolika jen je možné.

Mystická a psychedelická zkušenost člověku umožňuje spatřit, že všechny tyto „Já“-centra jsou ve skutečnosti on sám: ne ovšem jeho povrchní ego, ale to, co hinduismus nazývá paramatman – Self všech self. Stejně jak nám sítnice umožňuje vidět nespočet impulsů vpodobě světla, tak nám mystická zkušenost ukazuje nespočet individualit jako jedno Self.

Uvědomění věčné energie – Proto se prakticky nemáme čeho bát, jelikož my sami jsme věčnou energií vesmíru hrající si před sebou samým na schovávanou. V podstatě se jedinec ve svém prožitku stane bohem, jelikož bůh je vše, co existuje. Viz https://is.muni.cz/www/leos.sevcik/Sevcik__Leos_FSS_PSY208_Eleusinska_mysteria__final_.pdf?fbclid=IwAR1_mrqZypTv1KNH8ek0WHns8iiaTpptnddUBx_Svm6uEwTW1GpYNtnJY4I

 

 

V Těle božstva

Na třetí meditaci se připravil důkladněji větší očistou a harmonizací. Doma na koberci se nečekaně objevila neznámá kazeta s neznámou meditační hudbou. Nebyl to zpěv, hudba byla elektronická. Bral to jako pokyn ji použít, což mu umožnilo navštívit svět božstev, Nadjá.

Už ráno se mu objevila vize, kde ležel v posvátné nádrži – mikvi, do které přitékala voda a on se v ní rozpouštěl až se úplně rozplynul.

Pod božským vedením sestupoval do meditace, setkal se s božskými silami a postupně se stával Jimi. Uviděl vizi displeje s údajem IQ. Čísla se začala rychle zvyšovat, brzy přibylo čtvrté, pak i páté místo.

Opět uviděl jízdu Stvořením a zase moc nechápal symboliku dějů. Na rozdíl od minulé byla meditace klidnější, neměl už strach rozpustit se v božském. Myšlenek vznikalo jen málo a nebyly rušivé, jen Ho vnímal.

Zaposlouchal se do zpěvu a pochopil, že zpěvačka zažívá božstvo, je Jím. Skladba skupiny Dead Can Dance aktivovala pátou dimenzi – intuici, Hudba sfér přivolávala šestou – Nadjá, která měla daleko jemnější, silnější, lidem vzdálenější a dokonalejší prožitek.

Zažíval stav hluboké božské meditace. Snadno se zapomene, protože je tak Jiný. Již několikrát dříve byl v podobném, ale slabším stavu, ale neprocítil, že je skutečně tak cenný. Uklidnit se a vnímat vhodnou hudbu, to je nejlepší vstup do meditace. Vždyť je to stále ZDE.

Dveře do svatební místnosti však musí být otevřené. Bylo to tak jasné a krásné – prostě byl božstvím, nic jednoduššího. Jen on sám se z Něj mohl vyhnat. V malém zbytku spodního vědomí si téměř násilím protlačil myšlenku – Tak tohle je opravdová, úplná, nezpochybnitelná Dokonalost!

Hlavním výsledkem této meditace bylo, že mohl prožít a popsat pocit božstva, tj. Nadjá, jako silnou, přirozeně posvátnou, hrdě vznešenou, radostnou a neuvěřitelně lehkou věčně tvořivou Dokonalost. Moc, Šíři Lásky, Síly a Harmonie, plnou čistého a ostrého vnímání. Není to tedy žádná budhistická prázdnota či utrpení Krista na kříži.

Poznal opět, že božská láska se vůbec nepodobá lidské, ani našim představám o ní. Jeho láska je On sám. Je klidná, je to spíše projev sounáležitosti a odpovědnosti. Zaměřuje se na člověka, chce mu pomáhat, ale pracuje podle vlastních karmických zákonů.

I katastrofa dopravního letadla je aktem lásky. Rovněž pocit božstva není soucitem, jak říkají budhisté. Pokud by se měl vyjádřit přesněji, pak jedině jako radostné BYTÍ či Jsoucno.

Pokud božstvo není zaměřeno na nějaký objekt, nemůže si uvědomit Sebe, Svou vševědoucnost a všemohoucnost. Proto si vytváří světy, ale již nemají takovou formu jako Ono.

Zkoumá také ještě vyšší dimenze. Znovu si uvědomil, že kvalita prožívaného světa je stejná jako kvalita vědomí. Božstva se nevzrušují, jednají důstojně a uvolněně. Na co si vytvářet zbytečné stresy a povinnosti, proč si jen dokonale nehrát? Člověku hrdá vznešenost Nadjá úplně chybí a kupodivu mu to vůbec nevadí. Lidé stále usilují se něco naučit, ale naše božské části to již velmi dobře umějí. To, co je pro nás geniální, je pro Ně úsměvnou nedokonalostí.

Je tak prosté být v božském světě. Bohatství, krása, ale žádný majetek v našem smyslu. Být tvořivý v běžném životě, umět si užít krásy. Neničit sebe vykonstruovanými myšlenkami a názory, ani se ubíjet  v pocitech, že se nám něco nelíbí. Občas dostal i velmi praktickou informaci.

Cítil spřízněnost se šamany dávných kultur. Všechna náboženství jsou vedle, ale ti, kteří hledali nové cesty, občas něco našli. Pochopil, že řada lidí  zažila podobné stavy změněné reality pomocí psychotropních látek, ale bez komunikace s božskými silami je nedokázali správně pochopit a za diletantský přístup byli potrestáni.

Závislí na heroinu však žijí ve vlastním malém, mrtvém světě. Je nutné být smířlivý k těm, kteří v hledání udělali chybu a trochu to přehnali. Ze zážitků změněného stavu vědomí mohli být zmateni či okouzleni, ale k této lekci je nutný správný přístup. Je to těžké a bez pomoci božských sil se snadno zabloudí.

 

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>