Nejnovější komentáře

Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Havárie letadla

Havárie letadla                                       / autor: Intago 04/2018

Viděl jsem v televizi případ havárie letadla kvůli zanedbané údržbě. Roztříštilo se o vodní hladinu. Božská intuice mi pak vysvětlovala logiku té události. Zcela se vymyká lidským názorům.

Ví se však o zákonech karmy. Že takové neštěstí má své příčiny, není to náhoda. Činy všech v letadle dosáhly v té chvíli jisté meze, tedy naplnění.

Jak je ale možné, že se vše tak zázračně sešlo? Říká se tomu synchonicita. Z té ale vyplývá něco zcela nového, ohromujícího. Rozhodně není žádná náhoda, ani žádná skutečná individualita!

Ty se nám jen takové zdají, protože právě to je podstatou této Hry na realitu. Existuje jen absolutní Dokonalost, která věčně víří, vibruje, ale nikdy o svou Dokonalost přijít nemůže.

Myslíme si, že se rozhodujeme, ale i to je součást této Hry. Ostatně ani pojmy jako náhoda a svobodná vůle neexistují. Vše je vzájemně propojeno v dokonalý Celek.

Dokonce ani bohové, ani božstva atd. také neexistují jako oddělené entity. Vše je pospojováno do nekonečně dokonalého Celku, kde má každý svoji roli. Připomíná to strojovnu Boha.

Proto je budoucnost známa. Ostatně ani ta v podstatě neexistuje, děje se vše naráz.

A k čemu je toto poznání, jaké má pro mne konkrétní význam, vyjma toho filozofického? Intuice mi vysvětlila, že toto poznání jsem již před lety mnohokrát v meditacích zažil, ale po ohromení vždy zas zapomněl.

Jakmile ho více přijmu, odstraní se bloky a mohu postupovat rychleji. I to je vše naprogramováno, připraveno, dáno. Podle bible od počátku světa. To je ta předurčenost. Toto poznání není pro každého, je to již esoterika…

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>