Na úvod…

Děkujeme za Vaši návštěvu a ceníme si vašeho zájmu o poznání a rozvoj vlastní intuice, duchovního já člověka, patřící naší božské podstatě Já.
Nahoře v menu nově - ODKAZY

Proč nechceme vědět

Vždy mne udivovalo, že čím déle a podrobněji popisuji mystiku, tím větší odpor se u posluchačů zvedá. A je jedno, zda jsou věřící či nevěřící. Dlouho jsem nedovedl pochopit všecky souvislosti.

Ostatně není to nic nového, na odpor se stavěli už prorokům, Kristovi i Jeho skutečným následovníkům, což jim i prorokoval.

Není to jen projev ateizmu. Ověřil jsem si mnohokrát, že když hovořím o rozvoji intuice, kterou nikdo nezpochybňuje, je všeobecné odmítnutí nakonec stejně intenzivní! Často se popírají i schopnosti senzibilů, zejména jasnovidců. Léčitelů ovšem ne, ti jsou akceptováni mnoha lidmi, protože je potřebují

Je zajímavá souvislost s kouzelníky, iluzionisty či mentalisty. Jistě znají mnoho šikovných triků, ale mnohé jejich kousky rozhodně triky nejsou. Skutečně porušují fyzikální zákony, v některých dokonce dopředu znají budoucnost!

Pozoruhodné je, že to nikdo nekonstatuje. Jen se diví, pokládají to za trik a stále hledají nějaké vysvětlení, které však nikdy nenajdou. Přitom by to měli označit jako zázrak, ale tomu se vždy vyhnou. Jak tyto schopnosti vysvětlit?

Nikdo to nepřizná, ale důvod je v tom, že tyto skutečnosti ničí to nejcennější co mají. Jejich základní pohled na realitu. Materialistické chápání světa.

Pokud by tyto jevy přijali, museli by odstranit své zažité představy a vybudovat úplně jiné, k čemuž nemají ani nejmenší chuť. Panicky se bojí nového neznámého a proto ho odmítají apriori. Vymýšlejí si důvody, ač jsou zjevně nesmyslné.

Jsou totiž ochotní přijmout jen málo a to se jim i dostává. Náboženství formou pohádky a magie jako trik. Jen velice pomalu a mnoha oklikami se posouvají v poznávání nekonečně složité Reality.

Nedá se s tím nic dělat. Vysvětlovat přímo tzv.nadpřirozené schopnosti způsobuje vždy jen to, že se zablokují ve svých materialistických představách.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>